Michal F Lesson 10 2014

 0    126 Datenblatt    patrycjon
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
In two months
Lernen beginnen
za dwa miesiące
Handkerchiefs
Lernen beginnen
chusteczki higieniczne
breasts
Lernen beginnen
piersi
tits
Lernen beginnen
cycki
in order to
Lernen beginnen
zeby
to tamper with
Lernen beginnen
manipulowac przy czyms
certain = sure
Lernen beginnen
pewny
slightly
Lernen beginnen
nieznacznie
pose the problem
Lernen beginnen
stanowic problem
pose the need
Lernen beginnen
stanowic potrzebę
simultaneously
Lernen beginnen
rownoczesnie
hopefully
Lernen beginnen
miejmy nadzieje
occur
Lernen beginnen
okazac sie, pojawic sie
hence
Lernen beginnen
stad tez
effort
Lernen beginnen
wysiłek
engagement
Lernen beginnen
zaangażowanie
genes
Lernen beginnen
geny
genetic
Lernen beginnen
genetyczny
Is the client capable of suing us for this?
Lernen beginnen
Czy klient jest zdolny do pozwania nas za to?
Let’s (let us) stick to the point.
Lernen beginnen
Trzymajmy sie tematu.
Let’s get down to work.
Lernen beginnen
Zabierzmy się do roboty.
We have been dealing with it for two weeks.
Lernen beginnen
Zajmujemy się tym od dwóch tygodni.
Can you deal with it?
Lernen beginnen
Czy możesz się tym zająć?
Shall I deal with it?
Lernen beginnen
Czy mam się tym zająć?
Should I deal with it?
Lernen beginnen
Czy powinienem się tym zająć.?
Do I have to deal with it?
Lernen beginnen
Czy muszę się tym zająć?
John is supposet to deal with it.-
Lernen beginnen
John powinien się tym zająć.
I musn’t deal with it.
Lernen beginnen
Nie wolno mi się tym zajmować.
I’ll show you this mail.
Lernen beginnen
pokażę ci tego maila.
I liked it very much
Lernen beginnen
Bardzo mi się to podobało
I need you help please in establishing market size for drums in your region.
Lernen beginnen
Ja potrzebuję pomocy w ustaleniu /ustanowieniu/ rozmiaru rynku dla organów.
Can I ask you to expedite the teams on this.
Lernen beginnen
Czy możesz przyspieszyć zespoły w tym.
I expedited fixing fo the shearer.
Lernen beginnen
Przyspieszyłem naprawę shearer.
I am expediting fixing fo the shearer.
Lernen beginnen
Przyspieszam teraz naprawe kombajnu.
I will expedite it.
Lernen beginnen
Przyspiesze to.
expeditor
Lernen beginnen
koordynator
Last week we sorted out the problem with the shearer on Borynia Mine.
Lernen beginnen
W ostatnim tygodniu rozwiązaliśmy problem z kombajnem na Boryni.
This problem was sorted out.
Lernen beginnen
Problem został rozwiązany.
We must take into account the terms and conditions.
Lernen beginnen
Musimy wziąć pod uwagę warunki umowy.
The mistakes aggregate.
Lernen beginnen
Błędy się sumują.
The duration of warranty has expired.
Lernen beginnen
Czas trwania gwarancji sięskończył.
The clients have no claims.
Lernen beginnen
Klienci nie mają żadnych roszczeń.
Capped = limited
Lernen beginnen
ograniczony
Capped claim
Lernen beginnen
ograniczenie roszczeń
Associated with
Lernen beginnen
związany z
Regarding
Lernen beginnen
dotyczący
Connected with
Lernen beginnen
związany z
It complies with.
Lernen beginnen
to jest zgodne z
Our actions comply with the agreement.
Lernen beginnen
Nasze działania są zgodne z umową.
to fix the shearer
Lernen beginnen
naprawić kombajn
to service the shearer
Lernen beginnen
naprawić / ‘zserwisować’ kombajn
even
Lernen beginnen
nawet
I was supposed to
Lernen beginnen
miałem coś zrobić
Nice to see you again.
Lernen beginnen
Miło cię znowu widzieć.
Call me Robert.
Lernen beginnen
Mów mi Robert.
Welcome to our company.
Lernen beginnen
Witam w naszej firmie.
How was your trip?
Lernen beginnen
Jak podróż?
My trip was OK, thank you.
Lernen beginnen
Podróż mineła w porządku, dziękuję.
Have you met Magda?
Lernen beginnen
Znasz już Magdę?
Let me introduce you...
Lernen beginnen
Pozwól, że ci przedstawię...
Your office is very nice.
Lernen beginnen
Twoje biuro jest bardzo ładne.
Nice to hear it.
Lernen beginnen
Miło mi to słyszeć.
Would you like some coffee?
Lernen beginnen
Chciałbyś kawy?
Help yourself.
Lernen beginnen
Częstuj się.
Let me show you round.
Lernen beginnen
Pozwól, że cię oprowadzę...
I’ll show you our company.
Lernen beginnen
Pokażę Panu naszą firmę.
Shall we go to my office?
Lernen beginnen
Może pójdziemy do mojego biura?
This way, please.
Lernen beginnen
Tędy, proszę.
After you.
Lernen beginnen
Pan pierwszy.
Let’s get down to work.
Lernen beginnen
Weźmy się do pracy.
Let’s get down to business.
Lernen beginnen
Przejdźmy do interesów.
How are you?
Lernen beginnen
jak się masz? / Jak się Pan ma?
How are you feeling today?
Lernen beginnen
Jak się dziś czujesz? / Jak się Pan dziś czuje?
How is your day?
Lernen beginnen
Jak ci mija dzień? / Jak Panu mija dzień?
Do you have much work?
Lernen beginnen
Masz dużo pracy? / Ma Pan dużo pracy?
Cheers!
Lernen beginnen
Na zdrowie! (toast)
Bless you!
Lernen beginnen
Na zdrowie! (kichanie)
at my boss’s
Lernen beginnen
u mojego szefa
doesn’t agree
Lernen beginnen
nie zgadza się
something esle
Lernen beginnen
coś jeszcze
anything else?
Lernen beginnen
Coś jeszcze?
nothing else
Lernen beginnen
nic więcej
loop
Lernen beginnen
pętla
unrest
Lernen beginnen
zaniepokojony, niepokoje
provision
Lernen beginnen
świadczenia, postanowienia, klauzule
specifically
Lernen beginnen
w szczególności
accuracy
Lernen beginnen
dokładność, zgodność
facilitate
Lernen beginnen
ułatwiać
I’am right
Lernen beginnen
mam rację
You’re wrong
Lernen beginnen
mylisz się
Deal with it
Lernen beginnen
pogódź się z tym, musisz sobie z tym poradzić
face
Lernen beginnen
twarz
to face
Lernen beginnen
być zwróconym w kierunku
face the problem
Lernen beginnen
stanąć twarzą w twarz z problemem
face the fact
Lernen beginnen
stanąć obliczu faktu
to face Poland
Lernen beginnen
zwrócić się w kierunku Polski (dotyczą)
facility
Lernen beginnen
budynek, obiekt
capability
Lernen beginnen
wydajność
pain points
Lernen beginnen
punkt bólowy
survey
Lernen beginnen
ankieta
vendor
Lernen beginnen
sprzedawca
abrasive
Lernen beginnen
szorstki, ścieralny
encounter
Lernen beginnen
napotkać
critical
Lernen beginnen
istotny, ważny, krytyczny
surrounding
Lernen beginnen
związany
picks
Lernen beginnen
nóż kombajnowy
holders
Lernen beginnen
uchwyt nożowy
perform
Lernen beginnen
występować, dokonywać, wykonywać
lead to
Lernen beginnen
prowadzić
unrest
Lernen beginnen
zaniepokojony
provision
Lernen beginnen
świadczenie, postanowienie, klauzula
specifically
Lernen beginnen
w szczególności, specjalnie, specyficznie
accuracy
Lernen beginnen
dokładność
facilitate
Lernen beginnen
udostępnić, ułatwić, umożliwić
matter
Lernen beginnen
sprawa, problem
urgency
Lernen beginnen
nagłość, pilność
misrepresented
Lernen beginnen
fałszywie
Deal with it
Lernen beginnen
musisz sobie z tym poradzić
facing
Lernen beginnen
pokrycie
execution
Lernen beginnen
realizacja, wykonanie
ailing
Lernen beginnen
chory, borykający się z problemami
to engage with
Lernen beginnen
do współpracy, zajmować się czymś
to capitalise on
Lernen beginnen
wykorzystać
facility
Lernen beginnen
obiekt, wyposażenie
capability
Lernen beginnen
wydajność, zdolność
jet lag
Lernen beginnen
zmiana samopoczucia po podróży

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.