Michał F Lesson 36

 0    53 Datenblatt    patrycjon
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
idź dom
Lernen beginnen
go home
przyjdź dom
Lernen beginnen
come home
obrzydliwy
Lernen beginnen
disgusting
zniesmaczony
Lernen beginnen
disgusted
email informujący o przetargu
Lernen beginnen
email informing about the tender
To było interesujące spotkanie.
Lernen beginnen
It was an interesting meeting.
Znam faceta pracującego na tej kopalni.
Lernen beginnen
I know a man working in this mine.
Widzisz faceta stojącego tam?
Lernen beginnen
Do you see the man standing there?
Widziałem szefa rozmawiającego przez telefon.
Lernen beginnen
I saw the boss speaking on the phone.
rozczarowujący biznes
Lernen beginnen
disappointing business
pracująca maszyna
Lernen beginnen
working machine
tańczący gej
Lernen beginnen
dancing gay
szczekający pies
Lernen beginnen
barking dog
Siedzący Byk
Lernen beginnen
Sitting Bull
śpiewająca sekretarka
Lernen beginnen
singing secretary
imponująca fortuna
Lernen beginnen
impressive fortune
interesujacy -ący
Lernen beginnen
interesting
zainteresowany “-ny” (III forma)
Lernen beginnen
interested
Zostałem poinformowany wczoraj.
Lernen beginnen
I was informed yesterday.
Jestem znudzony.
Lernen beginnen
I am disappointed.
Jestem pod wrazeniem
Lernen beginnen
I am impressed.
enable sb
Lernen beginnen
umozliwiac komus cos
Angielski umożliwia komunikację na całym świecie.
Lernen beginnen
English enables communication worldwide.
Koneksje zapewniają dobry biznes.
Lernen beginnen
Conections enable good business.
Angielski umożliwia komunikację z Paulem.
Lernen beginnen
English enables communication with Paul.
Korporacja zapewnia naukę angielskiego.
Lernen beginnen
Corporation enables learning English.
Steve Jobs zastosował jabłko do swojego logo.
Lernen beginnen
Steve Jobs applied apple to his own logo.
Zastosowanie nowych strategii.
Lernen beginnen
Application of new strategies.
supernowoczesny, najnowocześniejszy
Lernen beginnen
state-of-the-art
Moja nauczycielka angielskiego stosuje supernowoczesne techniki.
Lernen beginnen
My English teacher applies state-of-the-art techniques.
imponujący
Lernen beginnen
impressive
To bardzo imponujące rozwiązanie.
Lernen beginnen
It is a very impressive solution.
Osiągnięcia Joya są bardzo imponujące.
Lernen beginnen
Joy’s achievements are very impressive.
Jestem pod wrażeniem.
Lernen beginnen
I am impressed.
Ultimate BP ultimate
Lernen beginnen
ostateczny, najwyższy, najlepszy
ostateczna decyzja
Lernen beginnen
Ultimate decision
ostateczne rozwiązanie
Lernen beginnen
Ultimate solution
Twoj angielski jest imponujący.
Lernen beginnen
Your English is very impressive.
you can rely on it
Lernen beginnen
mozesz na tym polegac
Możesz na mnie polegać.
Lernen beginnen
You can rely on me.
Możemy polegać na tym partnerze biznesowym.
Lernen beginnen
We can rely on this business partner.
Mogę polegać na tych danych?
Lernen beginnen
Can I rely on this data.
pojawiac sie, wystepowac
Lernen beginnen
occur = appear
Problem z kombajnem wystąpił wczoraj.
Lernen beginnen
Problem with the shearer occurred yesterday.
Wydaje mi się że jesteś w błędzie.
Lernen beginnen
It occurs to me that your wrong.
jeśli pojawi się problem skontaktuj się z serwisem
Lernen beginnen
if the problem occurs contact the service
Okazało się że kombajn jest naprawdę zepsuty.
Lernen beginnen
It occurred that the sherer was really broken.
tylko, wyłącznie, jedynie
Lernen beginnen
Purely
To wyłącznie interesy.
Lernen beginnen
It’s purely business.
rozczarowujące
Lernen beginnen
disappointing
Wszystko jest rozczAROWUJĄCE tutaj.
Lernen beginnen
Everything is disappointing here.
Ja jestem rozczarowany twoją decyzją.
Lernen beginnen
I am disappointed with your decision.
mam związane ręce
Lernen beginnen
mam związane ręce Englisch
my hands are tied
my hands are tied Englisch

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.