Michał J Lesson 1

 0    15 Datenblatt    patrycjon
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Pracuję w Ponar.
Lernen beginnen
I work in Ponar.
Dzwonię do klientów. (każdego dnia)
Lernen beginnen
I call clients.
Moja sytuacja jest stabilna.
Lernen beginnen
My situation is stable.
Ponar reprezentuje najwyższą jakość.
Lernen beginnen
Ponar represents the highest quality.
Ponar projektuje zaawansowaną hydraulikę.
Lernen beginnen
Ponar designs advanced hydraulics.
Moja firma dostarcza komponenty "dla całego świata".
Lernen beginnen
My company delivers components for all the world.
podejmować
Moja firma podejmuje nowe projekty.
Lernen beginnen
to untertake
My company undertakes new projects.
szeroki zakres
range rover ma szeroki zakres możliwości
Lernen beginnen
wide range
range rover has a wide range of possibilities
wide range Englisch
Nasza oferta zawiera pełny zakres usług dla hydrauliki.
Lernen beginnen
Our offer includes a full range of services for hydraulics.
POnar posiada specjalne samochody serwisowe.
Lernen beginnen
Ponar owns special service cars.
dużo pracy
Lernen beginnen
much work
dużo pieniędzy
Lernen beginnen
much money
dużo czasu
Lernen beginnen
much time
To zależy od mojego szefa.
Lernen beginnen
It depends on my boss.
To oznacza kłopoty.
Lernen beginnen
It means troubles.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.