Międzynarodowy kod sygnałowy

 0    40 Datenblatt    marcinos94
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Mam nurka pod wodą; trzymajcie się z dala i idźcie powoli
Lernen beginnen
I have a diver down; keep well clear at slow speed
Ładuję / wyładowuję / mam na statku ładunki niebezpieczne
Lernen beginnen
I am taking in / discharging / carrying dangerous goods
Potwierdzenie
Lernen beginnen
Affirmative
Trzymajcie się z daleka ode mnie, manewruję z trudnością
Lernen beginnen
Keep clear of me, I am manoeuvring with difficulty
Zmieniam swój kurs w prawo
Lernen beginnen
I am altering my course to starboard
Jestem niezdolny do ruchu; nawiążcie ze mną łączność
Lernen beginnen
I am disabled; communicate with me
Potrzebuję pilota Gdy nadany przez statek rybacki oznacza wybieram sieci.
Lernen beginnen
I require a pilot When made by fishing vessel I am hauling nets
Mam pilota na statku
Lernen beginnen
Mam pilota na statku
Zmieniam swój kurs w lewo
Lernen beginnen
I am altering my course to port
Mam pożar i niebezpieczny ładunek na statku, trzymajcie się z dala
Lernen beginnen
I am on fire and have dangerous cargo on board, keep well clear of me
Chcę nawiązać z wami łączność
Lernen beginnen
I wish to communicate with you
Zatrzymajcie wasz statek
Lernen beginnen
You should stop your vessel instantly
Zatrzymałem mój statek i nie posuwam się po wodzie
Lernen beginnen
My vessel is stopped and making no way through the water
Zaprzeczenie
Lernen beginnen
Negative
Człowiek za burtą
Lernen beginnen
Man overboard
W porcie: wszystkie osoby zameldować się natychmiast na statek ponieważ wychodzi w morze W morzu użyte przez statek rybacki: moje sieci zaczepiły o przeszkodę
Lernen beginnen
In harbour: all persons should report on board as soon as possible as the vessel is about to proceed to sea At sea may be used by fishing vessels: my nets have come fast upon an obstruction
Mój statek jest zdrowy i proszę o prawo poruszania się
Lernen beginnen
My vessel is healthy, and I request free pratique
/nie używa się/
Lernen beginnen
/not used/
Moje maszyny pracują wstecz
Lernen beginnen
My engines are going astern
Trzymajcie się ode mnie z dala; jestem zajęty trałowaniem we dwójkę
Lernen beginnen
Keep clear of me; I am engaged in pair trawling
Kierujecie się ku niebezpieczeństwu
Lernen beginnen
You are running into danger
Potrzebuję pomocy
Lernen beginnen
I require assistance
Potrzebuję pomocy medycznej
Lernen beginnen
I require medical assistance
Wstrzymajcie się z wykonywaniem waszych zamierzeń i uważajcie na moje sygnały
Lernen beginnen
Stop carrying out your intentions and watch for my signals
Wlokę kotwicę
Lernen beginnen
I am dragging my anchor
Potrzebuję holownika Statki rybackie: wydaję sieci
Lernen beginnen
I require a tug Fishing vessels: I am shooting nets
Jeden
Lernen beginnen
One
Dwa
Lernen beginnen
Two
Trzy
Lernen beginnen
Three
Cztery
Lernen beginnen
Four
Pięć
Lernen beginnen
Five
Sześć
Lernen beginnen
Six
Siedem
Lernen beginnen
Seven
Osiem
Lernen beginnen
Eight
Dziewięć
Lernen beginnen
Nine
Zero
Lernen beginnen
Zero
flaga kodu i odpowiedzi
Lernen beginnen
Answering Pennant
flaga zastępcza nr 1
Lernen beginnen
1st substitute
flaga zastępcza nr 2
Lernen beginnen
2st substitute
flaga zastępcza nr 3
Lernen beginnen
3st substitute

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.