mmmEnglish - Asking Questions in English

 0    75 Datenblatt    klaudia99023
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
to get sth across
Lernen beginnen
przenieść coś / przekazać coś
to get by
Lernen beginnen
poradzić sobie / dać sobie radę / zorganizować się
even without
Lernen beginnen
nawet bez
awkward situation
Lernen beginnen
Sytuacja niezręczna
correct structure word order
Lernen beginnen
poprawna kolejność słów
word order in questions
Lernen beginnen
kolejność słów w pytaniach
very bumpy
Lernen beginnen
bardzo wyboista
But, it makes for
Lernen beginnen
Ale to sprawia, że
flow smoothly
Lernen beginnen
płynnie
clearly
Lernen beginnen
w wyraźny sposób
automatically
Lernen beginnen
automatycznie
And finally, you can start enjoying sth
Lernen beginnen
I wreszcie możesz zacząć cieszyć się czymś
Q&A skills
Lernen beginnen
Umiejętności Q&A
It’s important to spend more time
Lernen beginnen
Ważne jest, aby spędzać więcej czasu
improving sth
Lernen beginnen
ulepszanie / doskonalenie czegoś
It stands for
Lernen beginnen
To znaczy
You might have heard it somewhere.
Lernen beginnen
Być może słyszałeś to gdzieś.
First up, let’s review sth.
Lernen beginnen
Najpierw przejrzyjmy coś.
The good news is that...
Lernen beginnen
Dobrą wiadomością jest to, że...
fairly good
Lernen beginnen
dość dobry
fairly consistent
Lernen beginnen
dość spójne
easy to follow
Lernen beginnen
łatwe dozrozumienia / łatwe w użyciu
You need to keep it in mind
Lernen beginnen
Musisz o tym pamiętać
There are four main parts that...
Lernen beginnen
Są cztery główne części, o których...
Will you keep it in mind?
Lernen beginnen
Bedziesz mieć to na uwadzę? / Będziesz o tym pamiętać?
I'll keep it in mind
Lernen beginnen
Będę o tym pamiętać
The first part of
Lernen beginnen
Pierwsza część
The first part of the book is by far the best.
Lernen beginnen
Pierwsza część książki jest zdecydowanie najlepsza.
auxiliary institutions
Lernen beginnen
instytucje pomocnicze
auxiliary verbs
Lernen beginnen
czasowniki pomocnicze
It can also be something smaller.
Lernen beginnen
Może to być także coś mniejszego.
Thirdly
Lernen beginnen
Po trzecie
any more
Lernen beginnen
więcej
any time
Lernen beginnen
za każdym razem,
any verb
Lernen beginnen
dowolny czasownik
These are the things that you need.
Lernen beginnen
To są rzeczy, których potrzebujesz...
Let’s try with some examples.
Lernen beginnen
Spróbujmy z kilkoma przykładami...
What do you like the most about you job?
Lernen beginnen
Co najbardziej lubisz w swojej pracy?
What don't you like about it?
Lernen beginnen
Co ci się w tym nie podoba?
What do you not like about the plan?
Lernen beginnen
Co ci się nie podoba w planie?
What about this task?
Lernen beginnen
Co z tym zadaniem?
What should we do about it?
Lernen beginnen
Co powinniśmy z tym zrobić?
We don’t have sth.
Lernen beginnen
Nie mamy czegoś.
Finally we have all of the necessary information.
Lernen beginnen
Wreszcie mamy wszystkie niezbędne informacje.
It’s as simple as that!
Lernen beginnen
To takie proste!
This is acceptable too.
Lernen beginnen
Jest to również dopuszczalne.
You don’t need to have sth.
Lernen beginnen
Nie musisz mieć czegoś.
closed questions
Lernen beginnen
zamknięte pytania
Please, keep that in mind.
Lernen beginnen
Pamiętaj o tym.
for a few minutes
Lernen beginnen
przez kilka minut
Data that start with...
Lernen beginnen
Dane, które zaczynają się od...
Closed questions require just a simple answer.
Lernen beginnen
Pytania zamknięte wymagają tylko prostej odpowiedzi.
The detail is not really important.
Lernen beginnen
Szczegóły nie są naprawdę ważne.
Another good tip is...
Lernen beginnen
Kolejną dobrą wskazówką jest...
Here we can see connection between sth and sth.
Lernen beginnen
Tutaj możemy zobaczyć połączenie / związek między czymś a czymś.
See how I did it and let me know if something is wrong.
Lernen beginnen
Zobacz, jak to zrobiłem i daj mi znać, jeśli coś jest nie tak.
Does this explanation respond to your question?
Lernen beginnen
Czy to wyjaśnienie odpowiada na twoje pytanie?
pattern
Lernen beginnen
wzór
There are lots of ways to solve this issue.
Lernen beginnen
Istnieje wiele sposobów rozwiązania tego problemu.
If you start paying attention to the detail...
Lernen beginnen
Jeśli zaczniesz zwracać uwagę na szczegóły...
You’ll really be able to improve your skills.
Lernen beginnen
Naprawdę będziesz w stanie poprawić swoje umiejętności.
This require more information.
Lernen beginnen
To wymaga więcej informacji.
This require more time.
Lernen beginnen
To wymaga więcej czasu.
A good rule of thumb is that...
Lernen beginnen
Dobrą zasadą jest to, że...
thumbs up - thumbs down
Lernen beginnen
kciuki w górę - kciuki w dół
This tools are great for...
Lernen beginnen
Te narzędzia są świetne do...
Confirming information about people.
Lernen beginnen
Potwierdzanie informacji o ludziach.
Once you confirm the answer...
Lernen beginnen
Po potwierdzeniu odpowiedzi...
Let me show you that...
Lernen beginnen
Pozwólcie, że pokażę wam, że...
structure always stays the same
Lernen beginnen
struktura zawsze pozostaje taka sama
the most obvious difference
Lernen beginnen
najbardziej oczywista różnica
another noticeable difference
Lernen beginnen
kolejna zauważalna różnica
Intonation is the way that your voice rises and falls when we speak.
Lernen beginnen
Intonacja to sposób, w jaki twój głos wznosi się i opada, kiedy mówimy.
sth depends on sth
Lernen beginnen
Coś zależy od czegoś
to go up
Lernen beginnen
iść w górę / wzrastać

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.