Modala hjälpverb i preteritum

 0    35 Datenblatt    damianbex
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Böra / bör / borde / bort
Should
Lernen beginnen
should
Kunna / kan / kunde / kunnat
Lernen beginnen
Could / can / customer / could
måste / måste / måst
Lernen beginnen
must / must / must
Skola / ska / skulle / skolat
Lernen beginnen
School / should / should / school
Vilja / vill / ville / velat
Lernen beginnen
Willing / wanting / wanting / wanting
Få / får / fick / fått
Lernen beginnen
Get / Get / Get / Get
Adam ville inte hjälpa mig
Lernen beginnen
Adam didn't want to help me
Jag kunde inte simma då
Lernen beginnen
I couldn't swim then
Igår måste jag jobba från kl 6
Lernen beginnen
Yesterday I had to work from 6am
Skulle du vilja äta en macka?
Lernen beginnen
Would you like to eat a sandwich?
Jag skulle gärna lyssna på Chopin
Lernen beginnen
I would love to listen to Chopin
Annika var sur därför att hon skulle dammsuga hela huset
Lernen beginnen
Annika was angry because she would vacuum the entire house
Jag valde salami till frukost
Lernen beginnen
I chose salami for breakfast
Kunde Lasse inte göra läxorna tidigare?
Lernen beginnen
Could Lasse not do his homework earlier?
Jag behövde inte hans rätta uppsats
Lernen beginnen
I didn't need his proper essay
Varför måste du lämna familjen?
Lernen beginnen
Why do you have to leave the family?
Lena ville aldrig skriva mejl till sin make
Lernen beginnen
Lena never wanted to write e-mails to her husband
Han borde be sina föreldrar om ursäkt
Lernen beginnen
He should apologize to his parents
Vi brukade simma i havet varje dag
Lernen beginnen
We used to swim in the sea every day
De fick aldrig parkera bilen framför huset
Lernen beginnen
They never had to park the car in front of the house
Mormor måste diska efter kalaset i två timmar igår
Lernen beginnen
Grandma has to wash after the party for two hours yesterday
Tyvvär kunde eleven inte säga sanningen
Lernen beginnen
Unfortunately, the student couldn't tell the truth
Skulle ni vilja dricka lite te?
Lernen beginnen
Would you like to drink some tea?
Varför ville du inte se filmen?
Lernen beginnen
Why didn't you want to see the movie?
Barnen kunde inte sova eftersom det var för högljutt
Lernen beginnen
The children could not sleep because it was too loud
Jag brukade gå på teater 2 gånger i månaden
Lernen beginnen
I used to go to the theater twice a month
Vi måste betala hyran och darför lånade vi pengar
Lernen beginnen
We have to pay the rent and that's why we borrowed money
Barnen borde äta mer vitaminer
Lernen beginnen
Kids should eat more vitamins
Gunilla ville bli tandläkare när hon var en en liten flicka
Lernen beginnen
Gunilla wanted to become a dentist when she was a little girl
Vad brukade ni göra på vekosluten när ni jobbade i Grekland?
Lernen beginnen
What did you do at the end of the week when you were working in Greece?
Ingen i klassen kunde lösa problemet, det var för svårt
Lernen beginnen
No one in the class could solve the problem, it was too difficult
Lennart ville köpa en ny bil men han ändrade sig
Lernen beginnen
Lennart wanted to buy a new car but he changed his mind
Och du måste till en fest till, and jag minns rätt
Lernen beginnen
And you have to have another party, and I remember correctly
Gunnar, du smakade inte på min tårta igår! Förlåt mormor. Jag ville äta den men jag kunde inte. Jag var redan så mätt! Du borde äta åtminstone en liten bit! En fin chokladtårta efter min mormors recept. Det var synd, men igår måste jag äta lite mindre.
Lernen beginnen
Gunnar, you didn't taste my cake yesterday! Sorry grandma. I wanted to eat it but I couldn't. I was already so measured! You should eat at least a little bit! A nice chocolate cake after my grandmother's recipe. It was a shame, but yesterday I have to
Jag hade ju ätit så mycket före efterrätten. Ja, och du skulle till en fest till, om jag minns rätt. Min stackars lille pojke
Lernen beginnen
I had eaten so much before dessert. Yes, and you would go to a party if I remember correctly. My poor little boy

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.