Moduł 8 Matura Explorer Upper-Intermediate Podręcznik + Ćwiczenia

 0    130 Datenblatt    Agzz94
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
być zatrudnionym na umowę zlecenie
Lernen beginnen
be employed on a casual basis
powołanie
Lernen beginnen
calling / vocation
umowa o pracę
Lernen beginnen
contract of employment
umowa o dzieło
Lernen beginnen
contract for a specific task / performance contract
praca dodatkowa
Lernen beginnen
extra job
wykonywać prace zlecone
Lernen beginnen
freelance
praca na cały etat
Lernen beginnen
full-time job
praca umysłowa
Lernen beginnen
intellectual work
praca fizyczna
Lernen beginnen
physical work
umowa zlecenie
Lernen beginnen
fee-for-task agreement / casual contract
praca dorywcza
Lernen beginnen
odd job
praca na część etatu
Lernen beginnen
part-time job
stała praca
Lernen beginnen
regilar work
praca akordowa
Lernen beginnen
piece job
praca na okres próbny
Lernen beginnen
trial period
praca sezonowa
Lernen beginnen
seasonal job
praca zmianowa
Lernen beginnen
shift work
praca w opiece społecznej
Lernen beginnen
social work
praca w sektorze państwowym
Lernen beginnen
state work
praca tymczasowa
Lernen beginnen
temporary work
praca nie wymagająca kwalifikacji
Lernen beginnen
unskilled job
dobrze płatna praca
Lernen beginnen
well-paid job
źle płatna praca
Lernen beginnen
badly-paid job
praca wykonywana zdalnie z domu
Lernen beginnen
work from home
pracować w godzinach nadliczbowych
Lernen beginnen
work overtime
mieć ruchomy czas pracy
Lernen beginnen
work flexitime
przestrzegać kodeksu pracy
Lernen beginnen
comply with employment laws
przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną
Lernen beginnen
conduct a job interview
pomóc nowym pracownikom w zintegrowaniu się
Lernen beginnen
help new employees integrate
awansować pracownika
Lernen beginnen
promote an employee
zapewnić dobre warunki pracy
Lernen beginnen
provide good working conditions
szanować podwładnych
Lernen beginnen
respect subordinates
mieć ubezpieczenie zdrowotne
Lernen beginnen
have health insurance
mieć ubezpieczenie dentystyczne
Lernen beginnen
have dental insurance
znać opis stanowiska
Lernen beginnen
know the job requirements
zakres obowiązków
Lernen beginnen
job describtion
słuchać poleceń przełożonych
Lernen beginnen
obey supervisors' orders
przestrzegać zasad dot. ubioru w miejscu pracy
Lernen beginnen
observe the dress code
przestrzegać dyscypliny pracy
Lernen beginnen
observe discipline code(s)
otrzymać dodatkowe korzyści z pracy
Lernen beginnen
receive fringe benefits
wykorzystać pełny coroczny urlop
Lernen beginnen
take annual leave
honorarium
Lernen beginnen
fee
tantiemy
Lernen beginnen
royalty
podwyżka
Lernen beginnen
pay rise
renta / emerytura
Lernen beginnen
pension
miesięczne / roczne wynagrodzenie
Lernen beginnen
salary
zasiłek dla bezrobotnych
Lernen beginnen
unemployment benefit
płaca (tygodniowa/za godzinę)
Lernen beginnen
wage(s)
bez pracy
Lernen beginnen
out of work
finanse
Lernen beginnen
finances
typy pracy
Lernen beginnen
types of work
prawa i obowiązki pracodawcy
Lernen beginnen
right and duties of the employer
prawa i obowiązki pracownika
Lernen beginnen
employee's rights and duties
być zwolnionym
Lernen beginnen
be dismissed
być zwolnionym
Lernen beginnen
be fired
być na zwolnieniu lekarskim
Lernen beginnen
be on sick leave
być bez pracy
Lernen beginnen
be unemployed
dzień wolny
Lernen beginnen
day off
biuro pośrednictwa pracy
Lernen beginnen
job centre
oferta pracy
Lernen beginnen
job offer
osoba poszukująca pracy
Lernen beginnen
job-seeker
osoba ubiegająca się o konkretną pracę
Lernen beginnen
job applicant
wolny etat
Lernen beginnen
job vacancy
stracić pracę
Lernen beginnen
lose one's job
przejść na emeryturę
Lernen beginnen
retire
zwolnienie lekarskie
Lernen beginnen
sick leave
zwierzęta w pracy
Lernen beginnen
animals at work
zwierzęta zatrudnione w przemyśle rozrywkowym
Lernen beginnen
animals in entertainment
zwierzę pociągowe
Lernen beginnen
beast of burden
zwierzę cyrkowe
Lernen beginnen
circus animal
pies pomagający osobom niepełnosprawnym
Lernen beginnen
dog assisting disabled people
koń pociągowy
Lernen beginnen
draught-horse
pies stróż
Lernen beginnen
watch dog
pies przewodnik
Lernen beginnen
guide dog
koń do hipoterapii
Lernen beginnen
hippotherapy horse
pies myśliwski
Lernen beginnen
hunting dog
kot łowny
Lernen beginnen
mouser
pies ratunkowy
Lernen beginnen
rescue dog
wielbłąd do jazdy pod wierzch
Lernen beginnen
rideable camel
słoń do jazdy pod wierzch
Lernen beginnen
rideable elephant
koń pod wierzch
Lernen beginnen
saddle horse
pies pasterski
Lernen beginnen
shepherd dog
pies policyjny
Lernen beginnen
sniffer dog
pies tropiciel
Lernen beginnen
tracker dog
... szkolony do zajęć terapeutycznych
Lernen beginnen
therapy ........
urlop wypoczynkowy
Lernen beginnen
annual leave
pod spodem, poniżej
Lernen beginnen
beneath
więź
Lernen beginnen
bond
krakanie
Lernen beginnen
cawing
rozpadlina, przepaść, otchłań
Lernen beginnen
chasm
uczepić się, kurczowo trzymać się
Lernen beginnen
cling to
mały
Lernen beginnen
compact
namysł
Lernen beginnen
consideration
przyprawiający o zawrót głowy
Lernen beginnen
dizzying
wydajny
Lernen beginnen
efficient
zwerbować, pozyskać
Lernen beginnen
enlist
zapewnić
Lernen beginnen
ensure
hipoterapia
Lernen beginnen
equine therapy
oszacować
Lernen beginnen
estimate
rozwinięty, rozszerzony, rozbudowany
Lernen beginnen
expand
pstryknąć, trzepnąć, machnąć
Lernen beginnen
flick
dodatkowe korzyści
Lernen beginnen
fringe benefits
być źle widzianym
Lernen beginnen
be frowned on
dźwignięcie, pchnięcie
Lernen beginnen
heave
niepewny, niezdecydowany
Lernen beginnen
hesitant
podkowa
Lernen beginnen
hoof
podkowy
Lernen beginnen
hooves
onieśmielający
Lernen beginnen
intimidating
wyprzedaż rzeczy używanych
Lernen beginnen
jumble sale
protokół ze spotkania
Lernen beginnen
minutes
zarżeć
Lernen beginnen
neigh
obowiązkowy
Lernen beginnen
obligatory
wycofać się, nie uczestniczyć
Lernen beginnen
opt out
pokonać
Lernen beginnen
overcome
nadgodziny
Lernen beginnen
overtime
kruk
Lernen beginnen
raven
rozsądny
Lernen beginnen
reasonable
żałować
Lernen beginnen
regret
pozostały
Lernen beginnen
remaining
poślizgnąć się
Lernen beginnen
slip
klaps, policzek
Lernen beginnen
smack
głaskać
Lernen beginnen
stroke
lepszy, wzniosły
Lernen beginnen
superior
brać się do czegoś, stawiać czemuś czoło
Lernen beginnen
tackle
gruboskórny
Lernen beginnen
thick-skinned
cecha
Lernen beginnen
trait
godny zaufania
Lernen beginnen
trustworthy
wykorzystać
Lernen beginnen
utilise
powołanie
Lernen beginnen
vocation
obciążenie pracą
Lernen beginnen
workload

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.