Moja lekcja 5

 0    68 Datenblatt    weronikab1
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
cassock
Lernen beginnen
sutanna
pancreas
The cause was cancer of the pancreas, his family said.
Lernen beginnen
trzustka
acquittal
The case ended in her acquittal.
Lernen beginnen
uniewinnienie
Sprawa zakończyła się jej uniewinnienia.
of one’s own free will
Lernen beginnen
z własnej woli
within the confines of
Our aim is to set up a workshop within the confines of the Gallery.
Lernen beginnen
w granicach
Sexual exploitation
Lernen beginnen
Wykorzystywanie seksualne
massage parlor
Lernen beginnen
gabinet masażu, burdel
life expectancy
Lernen beginnen
średnia długość życia
John
Lernen beginnen
Klient domu publicznego
rift
Lernen beginnen
szczelina, rozdźwięk
conjecture
Lernen beginnen
przypuszczenie, domysł
prospective
Lernen beginnen
spodziewany, przyszłościowy
far-sighted
Lernen beginnen
dalekowzroczne
pinky swear
Lernen beginnen
Pinky przysięgam
entwine
Lernen beginnen
splatać
creche
Lernen beginnen
żłobek
scrap
I think we should scrap this idea.
Lernen beginnen
odwoływać (np. plany), zrywać (np. umowę), odrzucać (pomysł)
Myślę, że powinniśmy odrzucić ten pomysł.
supersede
Steam locomotives were superseded by diesel.
Lernen beginnen
wypierać, zastąpywać
take it out on sb
I know you're exhausted but you don't have to take it out on me.
Lernen beginnen
wyżywać się na kimś
live sth down
If the team loses, they'll never live it down.
Lernen beginnen
odrobić skutki czegoś, odkupić coś
sizeable
He won a sizeable amount of money in the lottery.
Lernen beginnen
znaczna, pokaźny, spory
unconcerned
He seemed unconcerned about what they had done.
Lernen beginnen
obojętny
fall for sth
She is too intelligent to fall for that trick.
Lernen beginnen
dać się nabrać
Jest za inteligentny by nabrać się na ten trik.
readjust
The must give me some time to readjust in CAA
Lernen beginnen
ponownie ustawić, przystosować się
brim over
Susan was brimming over with excitement.
Lernen beginnen
być przepełnionym
pull out
A van suddenly pulled out in front of us.
Lernen beginnen
ruszać, skręcać
do sb out of sth
Dave was done out of promotion again.
Lernen beginnen
pozbawiać kogoś czegoś
diehard
When he moved to Canada two years ago, he was a diehard conservative Republican.
Lernen beginnen
zatwardziały, zagorzały
rack up sth
Astronomical profits were racked up by the company last year.
Lernen beginnen
osiągać coś, zgromadzić coś
shy away from sth
I've never shied away from my responsibilities.
Lernen beginnen
unikać czegoś, wzbraniać się przed czymś
upbraid
formal
She upbraided him for neglecting the children.
Lernen beginnen
skarcić
repeal
In fact, the Act does not repeal all of them.
Lernen beginnen
chylać, znosić, unieważniać (np. prawa)
Measles
Last year, 12,000 Polish children did not receive the Measles vaccination, resulting in a steadily increasing number of measles cases. - See more at: http://www.thenews.pl/1/9/Artykul/198983, Measles-virus-spreading-in-Poland#sthash. VyeFK3vD. dpuf
Lernen beginnen
Odra
prevalent
The virus has been prevalent in the western side of the country close to Germany, where over 600 people have already contracted the virus, with 250 in January alone.
Lernen beginnen
rozpowszechniony
scour
Traders were scouring the villages for family treasures...
Lernen beginnen
przeszukać/przetrząsać albo wertować książkę albo szorować podłogę/patelnie
to take heart
Lernen beginnen
nabierać (nabrać perf) otuchy
the heart of the matter
Lernen beginnen
sedno sprawy
I've read up to page 60
Lernen beginnen
Czytałem do strony 60
up to now
Lernen beginnen
dotychczas
to be up to
They are not up to it because their work is not up to the required standard
Lernen beginnen
podołać/sprostać/spełniać
Oni nie podołają temu bo ich praca nie spełnia wymaganych norm
what is he up to?
Lernen beginnen
co on porabia? (showing disapproval, suspicion) co on kombinuje?
they live further up the street
Lernen beginnen
mieszkają dalej na ulicy
to the detriment of
Lernen beginnen
ze szkodą dla
assent
Lernen beginnen
zgoda
vary
He took special care to vary his daily routine.
Lernen beginnen
zmieniać się/ urozmaicać
to vary with
The colour of the fruit varies with age.
Lernen beginnen
zmieniać się w zależności od +gen
cap
Lernen beginnen
(tax) nakładać (nałożyć perf) ograniczenia na +acc
withheld
Lernen beginnen
odmawiać płacenia/pozowolenia, zataić (informacje)
incarceration
Lernen beginnen
uwięzienie
Stowaway
Lernen beginnen
Pasażer na gapę
discern
Lernen beginnen
rozeznać, rozeznawać się, dostrzegać
née
Anna Komorowska, née Dembowska, was born in Warsaw.
Lernen beginnen
z domu
Ombudsman
Lernen beginnen
Rzecznik Praw Obywatelskich
sellotape
Lernen beginnen
taśma klejąca
I've said my piece
Lernen beginnen
Powiedziałem co miałem powiedzieć
fortified wine
Lernen beginnen
wzmacniane/alkoholizowane wino
under duress.
Zaur Dadayev, a suspect charged with murdering Russian opposition politician Boris Nemtsov tells human rights monitors he confessed under duress.
Lernen beginnen
pod przymusem.
at large
There were three convicts still at large.
Lernen beginnen
na wolności
people at large
country at large
Lernen beginnen
ogół ludzi / szeroki ogół ludzi
cały kraj
by and large
Lernen beginnen
ogólnie mówiąc
promulgate
formal
The Polish constitution was promulgated by the court of 1791.
Lernen beginnen
ogłosić, rozpowszechniać, rozpropagować
cross-reference
But if you can cross-reference this with the other data, then you're basically replaying the roll of the FBI agent and putting it all together.
Lernen beginnen
odsyłacz
Ale jeśli możesz je potwierdzić z innymi danymi, wówczas odgrywasz rolę agenta FBI i składasz wszystko w jedną całość.
trailblazing scientist
Polish actress Karolina Gruszka will take the lead role in an international co-production about trailblazing scientist Marie Skłodowska Curie
Lernen beginnen
naukowiec torujący nowe drogi
to fall by the wayside
However, the project fell by the waysid and we can say that Robin Willimas fell by the wayside because he comitted suicide.
Lernen beginnen
poddawać się, nie dawać sobie rady
thwarted
Major terrorist attack was thwarted in 2003
Lernen beginnen
udaremnione/ psuć szyki/ krzyżować
devotee
Salim was great devotee of Krysna
Lernen beginnen
wielbiciel, entuzjasta, wierny (religia)
adjacent
Ticket Gates adjacent to Ticket Counter
Lernen beginnen
sąsiedni, przylegający, graniczący, sąsiadujący
ski slope
Indoor ski slopes provide a climate controlled environment in which snow is manufactured using a snow cannon
Lernen beginnen
stok narciarski

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.