Moja szkoła (słownictwo A)

 0    36 Datenblatt    joasiahuchwajda
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
secondary school
I go to secondary school.
Lernen beginnen
szkoła średnia
Chodzę do szkoły średniej.
fourth form
I am in the fourth form.
Lernen beginnen
czwarta klasa
Jestem w czwartej klasie.
to complete (education)
When I complete it, I will receive a secondary-school certificate.
Lernen beginnen
ukończyć (naukę)
Kiedy ukończę to, otrzymam świadectwo ukończenia szkoły średniej.
secondary school certificate
When I complete it, I will receive a secondary-school certificate.
Lernen beginnen
świadectwo ukończenia szkoły średniej
Kiedy ukończę to, otrzymam świadectwo ukończenia szkoły średniej.
high standard of teaching
Our school is known for its high standard of teaching.
Lernen beginnen
wysoki poziom nauczania
Nasza szkoła jest znana z jej wysokiego poziomu nauczania.
to attend classes
We have to attend classes regularly and be very active.
Lernen beginnen
chodzić na lekcje
My musimy chodzić na lekcje regularnie i musi być bardzo aktywni.
to be active
We have to attend classes regularly and be very active.
Lernen beginnen
być aktywnym
My musimy chodzić na lekcje regularnie i musi być bardzo aktywni.
to carry on discussions
We often carry on discussions on various topics, take tests, write compositions, conduct experiments, prepare speeches and read a lot.
Lernen beginnen
przeprowadzać dyskusje
My często przeprowadzamy dyskusje na różne tematy, zdajemy testy, piszemy wypracowania, przeprowadzamy eksperymenty, przygotowujemy ustne wypowiedzi i dużo czytamy.
various topics
We often carry on discussions on various topics, take tests, write compositions, conduct experiments, prepare speeches and read a lot.
Lernen beginnen
różne tematy
My często przeprowadzamy dyskusje na różne tematy, zdajemy testy, piszemy wypracowania, przeprowadzamy eksperymenty, przygotowujemy ustne wypowiedzi i dużo czytamy.
to take tests
We often carry on discussions on various topics, take tests, write compositions, conduct experiments, prepare speeches and read a lot.
Lernen beginnen
zdawać (pisać) testy
My często przeprowadzamy dyskusje na różne tematy, zdajemy testy, piszemy wypracowania, przeprowadzamy eksperymenty, przygotowujemy ustne wypowiedzi i dużo czytamy.
to conduct experiments
We often carry on discussions on various topics, take tests, write compositions, conduct experiments, prepare speeches and read a lot.
Lernen beginnen
przeprowadzać eksperymenty
My często przeprowadzamy dyskusje na różne tematy, zdajemy testy, piszemy wypracowania, przeprowadzamy eksperymenty, przygotowujemy ustne wypowiedzi i dużo czytamy.
to prepare speeches
We often carry on discussions on various topics, take tests, write compositions, conduct experiments, prepare speeches and read a lot.
Lernen beginnen
przygotowywać ustne wypowiedzi
My często przeprowadzamy dyskusje na różne tematy, zdajemy testy, piszemy wypracowania, przeprowadzamy eksperymenty, przygotowujemy ustne wypowiedzi i dużo czytamy.
a capable teacher
Our teachers are very capable but also demanding.
Lernen beginnen
nauczyciel o dużych kwalifikacjach
Nasi nauczyciele mają bardzo duże kwalifikacje, ale także są wymagający.
demanding
Our teachers are very capable but also demanding.
Lernen beginnen
wymagający
Nasi nauczyciele mają bardzo duże kwalifikacje, ale także są wymagający.
to set high standards
They set high standards for the pupils and know their subjects backwards.
Lernen beginnen
stawiać wysokie wymagania
Oni stawiają wysokie wymagania uczniom i doskonale znają swoje przedmioty.
to know the subject backwards
They set high standards for the pupils and know their subjects backwards.
Lernen beginnen
doskonale znać przedmiot
Oni stawiają wysokie wymagania uczniom i doskonale znają swoje przedmioty.
to have vocation for teaching
Most of them have great vocation for teaching and they know how to involve the class in the lessons.
Lernen beginnen
mieć powołane do uczenia
Większość z nich ma wspaniałe powołanie do uczenia i wiedzą jak zainteresować klasę lekcją.
to involve the class in the lesson
Most of them have great vocation for teaching and they know how to involve the class in the lessons.
Lernen beginnen
zainteresować klasę lekcją
Większość z nich ma wspaniałe powołanie do uczenia i wiedzą jak zainteresować klasę lekcją.
to participate
I like my school very much and I participate fully in the life of the school.
Lernen beginnen
uczestniczyć
Ja lubię moją szkołę bardzo mocna i całkowicie uczestniczę w życiu szkoły.
competitions
I often take part in various competitions, theatricals and matches.
Lernen beginnen
konkursy
Ja często biorę udział w różnych konkursach, przedstawieniach amatorskich i zawodach.
theatricals
I often take part in various competitions, theatricals and matches.
Lernen beginnen
przedstawienie amatorskie
Ja często biorę udział w różnych konkursach, przedstawieniach amatorskich i zawodach.
matches
I often take part in various competitions, theatricals and matches.
Lernen beginnen
zawody, mecze
Ja często biorę udział w różnych konkursach, przedstawieniach amatorskich i zawodach.
an intensive course in French
Twice a week I attend an intensive course in French.
Lernen beginnen
intensywny kurs języka francuskiego
Dwa razy w tygodniu uczęszczam na intensywny kurs języka francuskiego.
to do well at school
I want to do well at school and get good marks because in the near future I will be taking the entrance examination to university and I am anxious to pass it.
Lernen beginnen
dobrze się uczyć
Chcę dobrze się uczyć I dostawać dobre oceny, ponieważ w niedalekiej przyszłości będę zdawać egzamin wstępny na uniwersytet i zależy mi, aby go zdać.
to get good marks
I want to do well at school and get good marks because in the near future I will be taking the entrance examination to university and I am anxious to pass it.
Lernen beginnen
dostawać dobre oceny
Chcę dobrze się uczyć I dostawać dobre oceny, ponieważ w niedalekiej przyszłości będę zdawać egzamin wstępny na uniwersytet i zależy mi, aby go zdać.
to take the entrance examination
I want to do well at school and get good marks because in the near future I will be taking the entrance examination to university and I am anxious to pass it.
Lernen beginnen
zdawać egzamin wstępny
Chcę dobrze się uczyć I dostawać dobre oceny, ponieważ w niedalekiej przyszłości będę zdawać egzamin wstępny na uniwersytet i zależy mi, aby go zdać.
I am anxious to pass it
I want to do well at school and get good marks because in the near future I will be taking the entrance examination to university and I am anxious to pass it.
Lernen beginnen
zależy mi, aby go zdać
Chcę dobrze się uczyć I dostawać dobre oceny, ponieważ w niedalekiej przyszłości będę zdawać egzamin wstępny na uniwersytet i zależy mi, aby go zdać.
school-fellows
I cannot understand those school-fellows of mine who are not interested in studying, who play truant, miss classes and prefer to have a good time.
Lernen beginnen
koledzy szkolni
Nie potrafię zrozumieć tych moich kolegów szkolnych, którzy nie są zainteresowani studiowanie, którzy chodzą na wagary, upuszczają lekcje i wolą spędzać miło czas.
to play truant
I cannot understand those school-fellows of mine who are not interested in studying, who play truant, miss classes and prefer to have a good time.
Lernen beginnen
chodzić na wagary
Nie potrafię zrozumieć tych moich kolegów szkolnych, którzy nie są zainteresowani studiowanie, którzy chodzą na wagary, upuszczają lekcje i wolą spędzać miło czas.
to miss classes
I cannot understand those school-fellows of mine who are not interested in studying, who play truant, miss classes and prefer to have a good time.
Lernen beginnen
opuszczać lekjce
Nie potrafię zrozumieć tych moich kolegów szkolnych, którzy nie są zainteresowani studiowanie, którzy chodzą na wagary, upuszczają lekcje i wolą spędzać miło czas.
to prefer
I cannot understand those school-fellows of mine who are not interested in studying, who play truant, miss classes and prefer to have a good time.
Lernen beginnen
woleć
Nie potrafię zrozumieć tych moich kolegów szkolnych, którzy nie są zainteresowani studiowanie, którzy chodzą na wagary, upuszczają lekcje i wolą spędzać miło czas.
to fail
They should know that if they fail their matriculation, they will have to repeat a year and will not have any chance to become students.
Lernen beginnen
oblać, nie zdać
Oni powinni wiedzieć, że jeśli oni obleją ich egzamin maturalny, będą musieli powtarzać rok i nie będą mieli szansy na zostanie studentem.
the matriculation
They should know that if they fail their matriculation, they will have to repeat a year and will not have any chance to become students.
Lernen beginnen
egzamin maturalny
Oni powinni wiedzieć, że jeśli oni obleją ich egzamin maturalny, będą musieli powtarzać rok i nie będą mieli szansy na zostanie studentem.
to repeat a year
They should know that if they fail their matriculation, they will have to repeat a year and will not have any chance to become students.
Lernen beginnen
powtarzać rok
Oni powinni wiedzieć, że jeśli oni obleją ich egzamin maturalny, będą musieli powtarzać rok i nie będą mieli szansy na zostanie studentem.
to set to work
If I were them, I would set to work immediately.
Lernen beginnen
zabrać się do pracy
Jeśli byłbym na ich miejscu, zabrałbym się do pracy.
to write compositions
We often carry on discussions on various topics, take tests, write compositions, conduct experiments, prepare speeches and read a lot.
Lernen beginnen
pisać wypracowania
My często przeprowadzamy dyskusje na różne tematy, zdajemy testy, piszemy wypracowania, przeprowadzamy eksperymenty, przygotowujemy ustne wypowiedzi i dużo czytamy.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.