Moje fiszki 3

 0    179 Datenblatt    marcin kopacz
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
to instill
Lernen beginnen
zaszczepić, wpajać, napawać
herdsman
Lernen beginnen
pasterz
violent
Lernen beginnen
gwałtowny
charm
Lernen beginnen
urok, wdzięk
affordable
Lernen beginnen
niedrogie, przystępne
affect
Lernen beginnen
wpłynąć
summit
Lernen beginnen
szczyt
testify
Lernen beginnen
zeznawać, wskazywać, zaświadczać
melted
Lernen beginnen
stopiony
circumstance
personal circumstances, in certain circumstances
Lernen beginnen
okoliczność, fakt
powody osobiste, w pewnych okolicznościach
flood
Lernen beginnen
powódź
witness
Lernen beginnen
świadkek
divert
divert attention
Lernen beginnen
(czas.) zmieniać kierunek, odwracać, (przym.) zmieniony
odwracać uwagę
(v) mock, (adj) mocking, (pref) mock-
mock exam
Lernen beginnen
(v) kpić, drwić, (adj) kpiący, szyderczy, (pref) udawany, imitowany, próbny
egzamin próbny
soak
Lernen beginnen
moczyć, namoczyć
torrential
Lernen beginnen
ulewny, gwałtowny (np. o deszczu)
freezing
Lernen beginnen
lodowaty
pitch (n)
merketing pitch
Lernen beginnen
poziom, szczyt, smoła
oferta marketingowa
to pitch
Lernen beginnen
rozbić (namiot), ustalać (cenę)
rough (adj), rough (n)
Lernen beginnen
(adj) szorstki, ostry, brutalny (n) brudnopis
apart
Lernen beginnen
osobno, daleko od siebie
overlook
Lernen beginnen
przeoczyć, pominąć
soul
Lernen beginnen
dusza
approach (v) approach (n)
Lernen beginnen
Zbliżać się (v), dochodzenie/podejście/dojazd (n)
flaw
Lernen beginnen
skaza, wada
gap
Lernen beginnen
luka, przerwa, różnica
deploy
Lernen beginnen
wdrażać
deployment
Lernen beginnen
wdrożenie
embedment
font embedding
Lernen beginnen
osadzanie
osadzanie czcionek
indeed
Lernen beginnen
w rzeczy samej / istotnie
preload
Lernen beginnen
preload
joint (adj), joint(n), joint (v)
Lernen beginnen
wspólny (adj), staw(kostny), spoina (n), rozczłonkować (v)
creep
Lernen beginnen
creep Englisch
pełzanie, skradanie się (v), wazeliniarz (n)
surface
Lernen beginnen
powierzchnia
negligible
Lernen beginnen
nieistotny, bez znaczenia
boulder
Lernen beginnen
głaz
measure (v)/(n)
Lernen beginnen
mierzyć, oceniać (v) / sposób, środek, jm., miara
approach
Lernen beginnen
podejście
interferer
Lernen beginnen
osoba wtrącająca się, kolidująca
indecisiveness
Lernen beginnen
niezdecydowanie
deceptive
Lernen beginnen
zwodniczy, pozorny
fooling
Lernen beginnen
oszukiwanie (v) / dureń, błazen, głupek (n)
hindsight
Lernen beginnen
perspektywa czasowa, analiza zdarzeń post factum
foresight
Lernen beginnen
dalekowzroczność, zapobiegliwość, przezorność
capacity
Lernen beginnen
objętość, pojemność
mitigation
Lernen beginnen
łagodzenie, osłabienie, minimalizowanie
deeming
Lernen beginnen
uznając, uznanie kogoś za (kogoś)
deem
Lernen beginnen
sądzić, uważać (coś), uznać kogoś
juicy
Lernen beginnen
ciekawy (np. problem), soczysty
contingency
contingency plan
Lernen beginnen
ewentualność, nieprzewidziany wypadek, możliwość
plan awaryjny
contradiction
Lernen beginnen
sprzeczność, niezgodność
constriction
Lernen beginnen
zwężenie, ograniczenie
association
Lernen beginnen
stowarzyszenie, związek, połączenie
constraint
Lernen beginnen
przymus, ogranicznie, skrępowanie
insulate
Lernen beginnen
izolować, wytłumić, chronić
preserve
Lernen beginnen
utrwalać, zabezpieczać (v) / konfitura, konserwa (n)
pollution
Lernen beginnen
zanieczyszczenie, skażenie
dust
Lernen beginnen
kurz, pył / kasa, forsa(slang)
mud
Lernen beginnen
błoto
anticipate
Lernen beginnen
przewidywać, oczekiwać, antycypować
influence
Lernen beginnen
wpływ, oddziaływanie
divers
Lernen beginnen
różnoraki, rozmaity
mindset
Lernen beginnen
sposób myślenia, nastawienie
ramp-up
Lernen beginnen
zawyżyć, zwiększyć, podwyższyć
confidence
Lernen beginnen
zaufanie, śmiałość, przekonanie
willingness
Lernen beginnen
gotowość, chęć, ochota
approach
Lernen beginnen
podejście, metoda
municipal
Lernen beginnen
miejski
assessment
Lernen beginnen
ocena, oszacowanie, wycena
feasibility
Lernen beginnen
wykonalność, prawdopodobieństwo
scratch
Lernen beginnen
rysa, zadrapanie, wykreślenie
aware
Lernen beginnen
świadomy
insight
Lernen beginnen
wgląd, wyobrażenie, rozumowanie, bystrość
tailored
Lernen beginnen
dostosowane, uszyte na miarę
completion
Lernen beginnen
ukończenie, zakończenie
assistance
Lernen beginnen
pomoc, wsparcie
facilitate
Lernen beginnen
ułatwiać, umożliwiać, udostępniać
subset of
Lernen beginnen
Podzbiór
middleware
Lernen beginnen
pośrednia warstwa oprogramowania
assembly
Lernen beginnen
montaż, zgromadzić, składać
playbook
Lernen beginnen
podręcznik, zbiór strategii
readily
Lernen beginnen
ochoczo / chętnie, bez trudu, z łatwością
serve as
Lernen beginnen
służyć jako
trustworthy
Lernen beginnen
wiarygodny
reinforced
Lernen beginnen
wzmocnione, popierać, wspierać
seamless
Lernen beginnen
bezszwowy, bez zakłóceń, jednolity
granted
Lernen beginnen
udzielony, nadany, przyznany
tiles
Lernen beginnen
kafelki
thus
Lernen beginnen
tak więc / tym samym
roster
Lernen beginnen
lista, spis, grafik
reveal
Lernen beginnen
odsłonić, ujawniać
fleet
Lernen beginnen
flota
dispatch
Lernen beginnen
wysyłka, sprawozdanie (n) / wysyłać, pozbyć się (v)
departure
Lernen beginnen
odlot samolotu
overlay
Lernen beginnen
nakładka, powłoka, narzuta
runway
Lernen beginnen
pas startowy
roadmap
Lernen beginnen
Plan działania, Mapa drogowa
aid
Lernen beginnen
pomoc, zasiłek, wsparcie
airborne
Lernen beginnen
w powietrzu
diverting
Lernen beginnen
przekierowanie
holding
Lernen beginnen
czekanie, posiadanie, trzymanie
emergency
Lernen beginnen
zagrożenie, awaria, wypadek
retrieve
Lernen beginnen
odzyskać, naprawić, odnaleźć
ability
Lernen beginnen
zdolność, sprawność
streamline
Lernen beginnen
opływowy, zoptymalizowany
accomplish
Lernen beginnen
wykonane, zrealizowane
insertion
Lernen beginnen
wprowadzenie, wstawka
threshold
Lernen beginnen
progi, granice
established
Lernen beginnen
ustanowiony, przyjęty, znany, wykazany
state-of-the-art
Lernen beginnen
najnowocześniejszy
workload
Lernen beginnen
nawał pracy
incorporated
Lernen beginnen
włączone, zawarte
bidding
Lernen beginnen
licytacja, polecenie
swap
Lernen beginnen
zamiana
facility
Lernen beginnen
łatwość
pairings
Lernen beginnen
Parowanie, łączenie w pary
layover
Lernen beginnen
postój, przerwa w podróży
yet
Lernen beginnen
jeszcze, już, mimo to
eligibility
Lernen beginnen
prawo, uprawnienia
consist of
Lernen beginnen
składać się z
comply
Lernen beginnen
zgodne, zastosować się, stosować się
outage
Lernen beginnen
przerwa, przestój
useless
Lernen beginnen
bezużyteczny
remarkable
Lernen beginnen
wybitny, niezwykły
limitless
Lernen beginnen
bezgraniczny
compliance
Lernen beginnen
zastosowanie, zgodność, spełnienie
overwhelming
Lernen beginnen
przytłaczający
parse
Lernen beginnen
analizować
seamlessly
Lernen beginnen
bezproblemowo
enhance
Lernen beginnen
zwiększyć
comprehensive
Lernen beginnen
wszechstronny
expediency
Lernen beginnen
celowość
erroneous
Lernen beginnen
błędny, mylny
mismatch
Lernen beginnen
niedopasowanie
readable
Lernen beginnen
czytelny
retrieval
Lernen beginnen
wyszukiwanie, odzyskiwanie
capable of
Lernen beginnen
zdolny do
whether
Lernen beginnen
czy
trail
Lernen beginnen
ślad
yielding
Lernen beginnen
wydajność
effort
Lernen beginnen
wysiłek
augment
Lernen beginnen
zwiększać, rosnąć, zwiększony
submit
Lernen beginnen
przedkładać, poddawać analizie, dostarczać
allotted
Lernen beginnen
przydzielone, przyznane
assigned
Lernen beginnen
przydzielony
mining
Lernen beginnen
górnictwo
perform
Lernen beginnen
wykonać
fleet
Lernen beginnen
flota
advance
Lernen beginnen
postępować, rozwijać się
dispatch
Lernen beginnen
wysyłka, meldunek
occur
Lernen beginnen
występować, pojawić się
compliance
Lernen beginnen
spełnienie, zgodność, zastosować się
irrelevant
Lernen beginnen
nieistotny
regardless
Lernen beginnen
bez względu na, pomimo
altitude
Lernen beginnen
wysokość (względem czegość np morza)
comprehensive
Lernen beginnen
wszechstronny, wyczerpujący, obszerny
evolve
Lernen beginnen
ewoluować, zmieinać się, rozwijać się
fuzzy
Lernen beginnen
niewyraźny, rozmyty
deicing
Lernen beginnen
odladzanie
scrutinize
Lernen beginnen
rozpatruje, szczegółowa badać analizować
computation
Lernen beginnen
obliczenie
pavement
Lernen beginnen
chodnik, nawierzchnia drogi
dispatcher
Lernen beginnen
dyspozytor
unsurpassed
Lernen beginnen
niezrównany
exception
Lernen beginnen
wyjątek
commodity
Lernen beginnen
towar
payload
Lernen beginnen
ładowność, ładunek
amend (v)
Lernen beginnen
zmieniać, korygować, poprawiać
trail
Lernen beginnen
ślad
yielding
Lernen beginnen
wydajność
effort
Lernen beginnen
wysiłek
augment
Lernen beginnen
powiększać, zwiększać
submit
Lernen beginnen
przedkładać, argumentować
allot
Lernen beginnen
przydzielać
assign
Lernen beginnen
przydzielać
mining
Lernen beginnen
górnictwo
perform
Lernen beginnen
wykonać
attract
Lernen beginnen
zachęcenia, przyciągać
career suicide
Lernen beginnen
kariera samobójstwo

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.