Moje fiszki

 0    124 Datenblatt    dupadupa2
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
concern
concert + dotyk czy
Lernen beginnen
dotyczy
involve
require + in wolne
Lernen beginnen
angażować, wymagać
attempt
Ale tempe + please try
Lernen beginnen
próbować
anticipation
antycypacja
Lernen beginnen
przewidywanie, oczekiwanie
although
Al woołał, ... nikt nie słyszał
Lernen beginnen
chociaż /mimo że
despite
daj sprite, ... chłodu
Lernen beginnen
pomimo
carry
carry gdzie ...?
Lernen beginnen
przenosić
demand
di mendo, dawaj to!!!
Lernen beginnen
popyt / żądać
sudden
sadem szedlem i ... wyskoczył wilk
Lernen beginnen
nagły
tough (taff)
twarda ta franca
Lernen beginnen
twardy / trudny
rather (rawer)
rather big, rather small
Lernen beginnen
raczej / dość
across
na kross, na szage
Lernen beginnen
w poprzek / przez / po drugiej stronie
duration
period of time
Lernen beginnen
czas trwania / okres
troubleshooting
trouble? shoot them
Lernen beginnen
Rozwiązywanie problemów
introduce
intro? dawaj go
Lernen beginnen
wprowadzać
supervision
super wizja kierownika
Lernen beginnen
nadzór
assessment
oo cena za asportyment
Lernen beginnen
ocenianie
ability
abi + liczy
Lernen beginnen
umiejętność / zdolność
appointment
a point meeting
Lernen beginnen
spotkanie / mianowanie
certain
certain? are you sure?
Lernen beginnen
pewny
impact
flows for decision
Lernen beginnen
wpływ
improper
poper ten strój jest...
Lernen beginnen
niewłaściwy / nieodpowiedni
advice
rad-a vice versa
Lernen beginnen
porada / rada
smooth
gładka smuga
Lernen beginnen
gładki
rough
(raaf) szorstka rafa
Lernen beginnen
szorstki
achieve
achieve a success
Lernen beginnen
osiągać
develop
deweloper ... mieszkania
Lernen beginnen
rozwijać
inconvenient
inconvenient time
Lernen beginnen
niedogodny
approach
(aprołcz) appka -> zbliżać się do rocha
Lernen beginnen
zbliżać się do
schedule
(skedżul) zaplanowany skecz żul
Lernen beginnen
zaplanować / rozkład dnia / plan zajęć
since
from something time
Lernen beginnen
od
lead into / towards
(liid) leader ... na wojne (to war)
Lernen beginnen
prowadzić do / w kierunku
investigation
prowadzę ... inwestycyjne
Lernen beginnen
śledztwo
evaluation
Lernen beginnen
diagnoza / ocena
apply
zastosowanie apply-kacji
Lernen beginnen
zastosować
assure
As is sure, ... wygraną
Lernen beginnen
gwarantować / zapewniać
perform
performacja zwłok / ... sekcji
Lernen beginnen
przeprowadzić / wykonać
intend
intencja (...) jest ... dla
Lernen beginnen
zamierzać / przeznaczyć
concluded
konkluzja jest ... w tekście
Lernen beginnen
zawarta
mention
exchange above
Lernen beginnen
wspomnieć / wymienić
issue
wydać issue to nie problem
Lernen beginnen
wydać / problem
even
Evan ... ładnie
Lernen beginnen
nawet
indeed
Testament jest ... ważny in deed
Lernen beginnen
na prawdę / istotnie
executive
egzekucje przeprowadza ogran...
Lernen beginnen
wykonawczy
venture
Ace Ventura musi przed-się-... odpowiednie środki
Lernen beginnen
przedsięwzięcie
vacancy
(wejkensi) wakat /...
Lernen beginnen
wolny etat
opportunity
occasion + possibility
Lernen beginnen
okazja / możliwość
within
with in + in + in
Lernen beginnen
w ciągu
buoyant
(bojent) economy
Lernen beginnen
dobrze prosperujacy / radosny / pływający
durable
(durabul) duraluminium jest...
Lernen beginnen
trwały / wytrzymały
reliable
machine must be reliable
Lernen beginnen
niezawodny / wiarygodny
handling
obsługa by hand-ling
Lernen beginnen
obsługa
variety
(warajeti) variety of tomatoes
Lernen beginnen
odmiana / różnorodność
retail
retal / detal - handel
Lernen beginnen
handel detaliczny
amusement
amusement park
Lernen beginnen
rozrywka / zabawa
broad
b-road jest szeroka
Lernen beginnen
szeroki / rozległy
own
it's my own
Lernen beginnen
własny
affiliate
(affilijejt) a-filia-te
Lernen beginnen
filia / oddział
significant
your sign-ifi-can be...
Lernen beginnen
znaczący
pretend
nie pretenduj że cię boli
Lernen beginnen
udawać
mandatory
mandat jest...
Lernen beginnen
obowiązkowy
influence
influence for a result
Lernen beginnen
wpływ
factor
Factor jest jednym z ... wpływających na wynik
Lernen beginnen
czynnik
contribute
contra-but przyczynia się do bólu
Lernen beginnen
przyczynić się
guideline
guide + line / przewodnik po linii
Lernen beginnen
wskazówka / wytyczna
imagineable
imagination - wyobrażenie / able - alny
Lernen beginnen
wyobrażalny
underpin
under + pin / pod + trzpieniem
Lernen beginnen
podtrzymać
rely on
(rylaj) relly you liczysz na niego?
Lernen beginnen
polegać na / liczyć na, że
dive
dive in the swimming suit
Lernen beginnen
nurkować
commit
commit a mistake and commit to repair
Lernen beginnen
popełnić / zobowiązać się do
confuse
pomylony con-fuse
Lernen beginnen
zdezorientować / pomylić się
overlap
nad, pod, nad, pod
Lernen beginnen
zakładka / pokrywać się
obvious
obwisły jest oczywisty
Lernen beginnen
oczywisty
confidence
konfident musi być pewny siebie
Lernen beginnen
pewność siebie / zaufanie
hire
(hajer) haj zatrudnię cię
Lernen beginnen
zatrudniać
ahead
go ahead
Lernen beginnen
przed siebie
can afford
Can może pozwolić sobie na forda
Lernen beginnen
może pozwolić sobie na
effort
effort daje efekty, zawsze trzeba...
Lernen beginnen
wysiłek / próba
overall
over + all / o wszystkim
Lernen beginnen
ogólny
beyond / besides
outside
Lernen beginnen
poza tym/ oprócz
spread
Spread smar, który potem może się...
Lernen beginnen
rozkładać / smarować
prominent
prominent figure
Lernen beginnen
wybitny / znaczacy
related
relacje inaczej...
Lernen beginnen
powiązany
behind
on the rear side
Lernen beginnen
za / z tyłu
approximately
approximately one thousand
Lernen beginnen
około
plenty
pl-en-tów pod dostatkiem
Lernen beginnen
wystarczająco / mnóstwo
custom
traditional behaviour
Lernen beginnen
zwyczaj / obyczaj
patient
mój (pejszynt) ma granice
Lernen beginnen
cierpliwy / pacjent
confront
face to face
Lernen beginnen
konfrontować
particular
its a particular place for me
Lernen beginnen
szczególny / konkretny
unconscionable
morally unacceptable
Lernen beginnen
moralnie nieakceptowalne
homogeneous
homogeniczny
Lernen beginnen
jednorodny
consist of
team consist of people
Lernen beginnen
składać się z
habits
drugs and alcohol
Lernen beginnen
nawyki
root
part of tree hidden underground
Lernen beginnen
korzeń
assume
... gumę na ass
Lernen beginnen
Zakładam
enhance
improve a quality or strength
Lernen beginnen
zwiększyć / wzmocnić
holistic
holistyczny
Lernen beginnen
holistyczny - całościowy
allotment
part of money shared for few people
Lernen beginnen
Przydział
perceive
(persiiv) see something
Lernen beginnen
dostrzec
awareness
be aware of existing something
Lernen beginnen
świadomość
foreign
(foren) foreign fly
Lernen beginnen
zagraniczny
tend to
mieć skłonność do
Lernen beginnen
ma tendencję do
beneath
(beniff) under
Lernen beginnen
pod
encourage
encourage children to eating
Lernen beginnen
zachęcać
implicit
implicit home-not-many
Lernen beginnen
domniemany
assumption
assume rzeczownik
Lernen beginnen
założenie
opponent
my enemy
Lernen beginnen
przeciwnik
appear
appear in the doorway
Lernen beginnen
pojawić się
immunity
immunity to stress
Lernen beginnen
odporność
principle
idea or rule
Lernen beginnen
zasada
sufficient
enough for particular purpose
Lernen beginnen
wystarczający
permission
permission denied or granted
Lernen beginnen
zgoda / pozwolenie
derived
mathematic, coming from
Lernen beginnen
pochodny
vanish
dissapear in this moment
Lernen beginnen
znikać
ambiguous
am bigos nie jeden znaczy
Lernen beginnen
niejednoznaczny
estimated
estimated time
Lernen beginnen
szacowany
intended use
according to destiny
Lernen beginnen
przeznaczeniem
bargain
bar gain - bar + zysk
Lernen beginnen
okazja
commodity
comm do sprzedania
Lernen beginnen
towar
enquiry
(enquari) proces of asking
Lernen beginnen
zapytanie ofertowe
invoice
invoice document of money
Lernen beginnen
faktura
liability
liability - responsibility
Lernen beginnen
odpowiedzialność prawna
margin
margin of shop
Lernen beginnen
margines / marża

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.