moje fiszki part 1

 0    18 Datenblatt    bodgix3
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
accustom
Lernen beginnen
to get used to something; przyzwyczajać się
Mike has not yet accustomed himself to new conditions. Mike nie przyzwyczaił się jeszcze do nowych warunków.
acknowledge
Lernen beginnen
to accept; to admit; to accept someone's authority or right; uznawać, przyznawać, potwierdzać
He is acknowledged as one of the most influential modern writers. On jest uznany za jednego z najbardziej wpływowych współczesnych pisarzy.
adjust
Lernen beginnen
to make something such as quantity or fous, etc. suitable; dostosowywa, dostrajać, nastrajać
advisedly
Lernen beginnen
if a word is used advisedly, it has been thoroughly thought over; celowo, rozmyślnie, w przemyślany sposób
The issue is strictly confidential, and I use these words advisedly. Ta sprawa jest ściśle tajna, i rozmyślnie używam tych słów.
affection
Lernen beginnen
a strong positive emotion, love; uczucie, przywiązanie
The children felt great affection for their grandparents. Dzieci były bardzo przywiązane do swoich dziadków.
agitation
Lernen beginnen
a state of being anxious or upset; podniecenie, niepokój, zdenerwowoanie; agitacja
She was waiting for the news in agitation. Czekeła na wiadomość z niepokojem.
aloof
Lernen beginnen
reserved, not involved; unfriendly; powściągliwy, pełen rezerwy, trzymający się z dala
Henry seemed aloof, but in fact he just didn't know anybody at the party. Henry wydawał się pełen rezerwy, ale tak naprawdę po prostu nie znał nikogo na przyjęciu.
ambiguous
Lernen beginnen
unclear, weird; dziwaczny, niejasny
The whole story seemed ambiguous to me. Cała historia wydała mi się niejasna
appalling
Lernen beginnen
awful, terrible, shocking; przerażający, okropny, zatrważający
I was really disgusted at the appalling service. Byłem naprawdę oburzony na okropną obsługę
apparently
Lernen beginnen
visibly; seemingly; probably; prawdopodobnie, jawnie, przypuszczalnie, widocznie
Apparently she wasn’t good enough for the post. Widocznie nie była dostatecznie dobra na to stanowisko.
appeal
Lernen beginnen
to attract someone; to appear interesting; podobać się, przemawiać do (wyobraźni, uczuć
This series appeals to teenage girls. Ten serial podoba się nastoletnim dziewczynkom
applaud
Lernen beginnen
to express approval or enjoyment; oklaskiwać; przyklaskiwać, wyrażać aprobatę
Sandra's parents applauded her decision to stay. Rodzice Sandry przyklasnęli jej decyzji żeby zostać.
apprehend
Lernen beginnen
to catch; to understand; ująć, pojmać; pojmować, rozumieć
Are they going to apprehend the science? Czy oni pojmą tę naukę?
apprentice
Lernen beginnen
a student, especially of practical skills; uczeń, czeladnik
May's grandpa started his career as a carpenter's apprentice. Dziadek May zaczął karierę jako czeladnik u stolarza.
approachable
Lernen beginnen
possible to reach; easy to communicate with; dostępny; przystępny
The place is approachable by car. Można się tam dostać samochodem.
armful
Lernen beginnen
a quantity of sth you can carry in both hands; naręcze
She brought an armful of flowers. Przyniosła naręcze kwiatów.
artificial
Lernen beginnen
not natural, produced from unnatural stuff; sztuczny
Artificial ingredients are unhealthy. Sztuczne składniki są niezdrowe.
asinine
Lernen beginnen
stupid; głupi, durny
Your asinine remarks won't make me stop doing what I think is right. Twoje durne uwagi nie odwiodą mnie od tego, co uważam za słuszne.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.