moje podstawowe A1

 0    62 Datenblatt    roben7
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
właśnie wychodzę
Lernen beginnen
just go out
dopiero co skończyłem
Lernen beginnen
just finished
pod stołem
Lernen beginnen
under the table
nad nami
Lernen beginnen
over us
na biurku
Lernen beginnen
on the desk
przy stole
Lernen beginnen
at the table
obok mojego miejsca zamieszkania
Lernen beginnen
next to my place of residence
tam gdzie mieszkam
Lernen beginnen
where I live
za
Lernen beginnen
behind
zgadzam się z tobą
Lernen beginnen
I agree with you
nie zgadzam się z tobą
Lernen beginnen
I do not agree with you
potrzebujesz kogoś do pomocy?
Lernen beginnen
do you need someone to help?
nie potrzebuję mówić po norwesku
Lernen beginnen
I do not need to speak Norwegian
będę potrzebował
Lernen beginnen
I will need
chcę zrobić dziś połowę zamówienia
Lernen beginnen
I want to did today, half of the order
nie chcę więcej problemów
Lernen beginnen
I do not want more problems
będę chciał
Lernen beginnen
I will want
mogę to zrobić
Lernen beginnen
I can do it
nie mogę się tego doczekać (oczekuję naprawdę na to [z niecierpliwością])
Lernen beginnen
I can not wait to get (really looking forward to it [forward])
powyżej średniej
Lernen beginnen
above average
jestem dorosły wiem co robię
Lernen beginnen
I am an adult I know what I'm doing
po przerwie
Lernen beginnen
after the break
byłem na siłowni po południu
Lernen beginnen
I was in the gym in the afternoon
znowu się spóżniłeś!
Lernen beginnen
You're late again!
zawsze budzę się w dobrym humorze
Lernen beginnen
always wake up in a good mood
odpowiedz mi na moje pytanie
Lernen beginnen
Answer my question
studiować
Lernen beginnen
to study
broda (zarost)
Lernen beginnen
beard (beard)
broda, podbródek
Lernen beginnen
chin, chin
pomiędzy
Lernen beginnen
between
ciało
Lernen beginnen
a body
oboje, obaj
Lernen beginnen
both, both
przynieść, przywieźć
Lernen beginnen
bring, bring
łapać
Lernen beginnen
to catch
złapałem to
Lernen beginnen
I caught it
zmieniłem zdanie
Lernen beginnen
I changed my mind
ten samochód jest tani
Lernen beginnen
This car is cheap
wybieraj!
Lernen beginnen
choose!
to jest twój wybór
Lernen beginnen
it is your choice
byliśmy wczoraj w kinie
Lernen beginnen
we were yesterday at the cinema
on jest bystry
Lernen beginnen
he is smart
to było sprytne podanie
Lernen beginnen
This was a clever pass
czy mógłbyś zamknąć bramę
Lernen beginnen
Could you close the gate
sklep jest dziś zamkniety
Lernen beginnen
the shop is closed today
moja szafa jest pełna ubrań
Lernen beginnen
My wardrobe is full of clothes
szafa na ubrania
Lernen beginnen
wardrobe
nie piję kawy
Lernen beginnen
I do not drink coffee
zimno-zimniej-najzimniej
Lernen beginnen
cold-colder-coldest
możesz przyjść w środę?
Lernen beginnen
You can come on Wednesday?
rozmowa
Lernen beginnen
conversation
to była długa rozmowa
Lernen beginnen
it was a long conversation
kraj
Lernen beginnen
a country
kurs norweskiego
Lernen beginnen
Norwegian course
chcę zapłacić karta
Lernen beginnen
I want to pay card
lubisz tańczyć?
Lernen beginnen
do you like to dance?
ciemny zielony
Lernen beginnen
dark green
jej córka ma 8 lat
Lernen beginnen
her daughter is 8 years old
położyłem na biurku
Lernen beginnen
I put on the desk
sprawdź to w słowniku
Lernen beginnen
check it in the dictionary
on umarł
Lernen beginnen
he died
to jest trudny język
Lernen beginnen
This is a difficult language
to był pyszny obiad
Lernen beginnen
This was a delicious dinner

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.