Momma and the meaning of life

 0    37 Datenblatt    ewciamierzwa9309
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
być wdzięcznym komś
Lernen beginnen
be indebted to somebody...
"I'm indebted to my wife for..."
z pogardą, pogardliwie
'odpowiedziała z pogardą'
Lernen beginnen
contemptuously
"she replied contemptuously"
zniknąć
znikający punkt
Lernen beginnen
vanish (disappear)
vanishing point
zarozumiały
uwaga- czyta się tak samo jak 'żyła' (vein)
Lernen beginnen
vain
podejrzliwy
Lernen beginnen
suspicious
mściwy, złośliwy
Lernen beginnen
spiteful, malicious
przeciwstawiać się, sprzeciwiać się komuś
Lernen beginnen
defy somebody
'I defied my mother, I avoided her, I fought with her...'
wytrzymywać z kimś/czymś
Lernen beginnen
put up with somebody/something
'the great puzzle of my childhood was: How does Daddy put up with her?'
wcześniej czy później
Lernen beginnen
sooner or later
uwikłać się w coś
Lernen beginnen
entangle in something
uwolnić się od
Lernen beginnen
disentangle from...
'abused children often find it hard to disentangle themselves from their dysfunctional families'
szkodliwy, zgubny dla zdrowia
Lernen beginnen
detrimental to health
łagodzić ból
Lernen beginnen
alleviate the pain
sierociniec
Lernen beginnen
orphanage
nadzór kuratora
Lernen beginnen
probation
zaburzenia mowy
Lernen beginnen
speech disorders
skierowanie do
Lernen beginnen
referral letter to...
kierowca, który zbiegł z miejsca z wypadku
Lernen beginnen
hit-and-run driver
jąkać się
Lernen beginnen
stutter, stammer
udobruchać kogoś
Lernen beginnen
mollify somebody
etap inkubacji
Lernen beginnen
stage of incubation
umiejscowienie kontroli
Lernen beginnen
locus of control
opuścić kogoś, porzucić kogoś
uwaga na wymowę, pisze się tak samo jak pustynia, ale wymawia inaczej
Lernen beginnen
to desert / abandon someone
pustynia
Lernen beginnen
a desert
czytać w myślach
Lernen beginnen
read minds
"I'm not a mind reader"
przytakiwać (ruchem głowy)
Lernen beginnen
nod
możesz na mnie liczyć
Lernen beginnen
you can count on me
możesz na mnie polegać
Lernen beginnen
you can rely on me / you can lean on me
lean - opierać się
królik doświadczalny
dosłownie świnka morska;)
Lernen beginnen
guinea pig
zmiękczyć, zmniejszyć opór (terapeutyczny)
Lernen beginnen
undermine resistance
terapia wglądowa
Lernen beginnen
insight- oriented psychotherapy
spisek
Lernen beginnen
conspiracy
próżność
Lernen beginnen
vanity
przejąć inicjatywę
Lernen beginnen
take the initiative
zanurzenie np. w języku
Lernen beginnen
immersion; language immersion
zanurzać, zagłębić się w coś
Lernen beginnen
immerse into something
wieczór panieński
Lernen beginnen
a hen party

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.