Money to charities

 0    18 Datenblatt    sebii123
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
zbieranie funduszy
zbieranie funduszy na cele charytatywne
Lernen beginnen
fundraising
fundraising for charity
gorzej sytuowany, ubogi
Lernen beginnen
worse off \ poor
żebrak
W ich oczach byłem po prostu kolejnym obdartym żebrakiem.
Lernen beginnen
beggar
In their eyes I was probably just another ragged beggar
stragan, na którym ludzie sprzedają rzeczy prosto z bagażników aut
Lernen beginnen
car boot sale
wolontariusz
Wolontariusze są proszeni o skontaktowanie się z recepcją.
Lernen beginnen
volunteer
The volunteers are asked to contact the reception desk.
darowizna
Dziękujemy za twój hojny datek.
Lernen beginnen
donation \ contribution
Thank you for your generous donation.
zbierać pieniądze
zbierać pieniądze na akcje charytatywne
Lernen beginnen
raise money
to raise money for charity
osoba która zbiera pieniądze na cele charytatywne
Lernen beginnen
charity collector
dom starców, dom spokojnej starości
Lernen beginnen
retirement home
spać pod gołym niebem
Lernen beginnen
to sleep rough
nalot, obława (policji)
Lernen beginnen
to swoop
dawać datek, ofiarowywać
On przekazał wszystkie swoje pieniądze na cele charytatywne.
Lernen beginnen
to donate
He donated all his money to charity.
klaskać (uderzając dłonią o dłoń)
Publiczność oklaskiwała głośno.
Lernen beginnen
klaskać (uderzając dłonią o dłoń) Englisch
to applaud
The audience applauded loudly.
poprawiać, korygować (np. sposób leczenia, umowę)
Lernen beginnen
to amend
dawać, poświęcać (gdy mamy czegoś mało, np. czas, pieniądze)
Lernen beginnen
to spare
wczuwać się, czuć empatię
Lernen beginnen
empathize
właściwie
Właściwie, to sądzę, że on jest całkiem miły.
Lernen beginnen
in fact
In fact, I think he's rather nice.
może więcej ludzi zachęcić do spania pod gołym niebem
Lernen beginnen
may encourage more people to sleep rough

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.