monika 10th Feb 2014

 0    88 Datenblatt    engonskype_archive
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
sztuczny
Lernen beginnen
artificial
zamiast czegoś
Lernen beginnen
instead of sth
co słychać?
Lernen beginnen
how are you doing? how are you?
jak leci?
Lernen beginnen
how's it going?
Jak się czujesz?
Lernen beginnen
How do you feel?
Jak się czujesz? (po chorobie)
Lernen beginnen
how are you feeling?
przedstawić się
Lernen beginnen
to introduce yourself
Czy mogę się przedstawić? Jestem Monika.
Lernen beginnen
May I introduce myself? I'm Monica.
miło mi Ciebie poznać
Lernen beginnen
nice to meet you./ pleased to meet you
podkreślać coś
Lernen beginnen
to underline sth
Miło mi Pana/Panią poznać. (formal)
Lernen beginnen
How do you do?
urlop macierzyński
Lernen beginnen
maternity leave
Jestem na urolpie macierzyńskim.
Lernen beginnen
I'm on maternity leave.
granica
Lernen beginnen
border
na granicy
Lernen beginnen
on the border
brać udział w czymś
Lernen beginnen
to take part IN sth, to participate IN sth
Białoruś
Lernen beginnen
Belarus
zmiana (w pracy)
Lernen beginnen
shift
mam dzisiaj wolne
Lernen beginnen
I have a day off
prcować na zmiany
Lernen beginnen
do/work a (10/12/24 etc hour) shift
nocna/dzienna zmianna
Lernen beginnen
night/day shift
zrobić coś przydatnego
Lernen beginnen
to do sth useful
w nocy
Lernen beginnen
at night
to był męczący dzień
Lernen beginnen
it was a tiring day
byłam bardzo zmęczona
Lernen beginnen
I was very tired
interesujący
Lernen beginnen
interesting
zainteresowany
Lernen beginnen
interested
znudzony
Lernen beginnen
bored
nudny
Lernen beginnen
boring
być znudzonym czymś
Lernen beginnen
to be bored WITH sth
Czy jesteś znudzona tą lekcją?
Lernen beginnen
Are you bored with this lesson?
interesować się czymś
Lernen beginnen
to be INterested IN sth
czy interesujesz się historią?
Lernen beginnen
are you interested in history?
Czym się interesujesz?
Lernen beginnen
What are your hobbies?
Czym się interesujesz?
Lernen beginnen
What is your hobby?
Co robisz w wolnym czasie?
Lernen beginnen
What do you do in your free time/ spare time?
na północnym-wschodzie Polski
Lernen beginnen
in the north-east of Poland
na południu
Lernen beginnen
in the south
odważny
Lernen beginnen
brave, courageous
serce
Lernen beginnen
heart
zranić
Lernen beginnen
to hurt - hurt - hurt
zapamiętać coś, nauczyć się czegoś na pamięć
Lernen beginnen
to learn sth by heart
ile masz lat?
Lernen beginnen
what's your age? how old are you?
zaleta
Lernen beginnen
advantage
wada
Lernen beginnen
disadvantage
mały
Lernen beginnen
small
kilometr
Lernen beginnen
kilometer
jest blisko mojej pracy
Lernen beginnen
it's close to my workplace
to jest trudne pytanie
Lernen beginnen
This is A difficult question
przejść na emeryturę
Lernen beginnen
to retire
dyskoteka
Lernen beginnen
a night club
miło się rozmawiało
Lernen beginnen
it was nice talking to you
dzięki
Lernen beginnen
cheers, thanks
czuj się jak u siebie w domu
Lernen beginnen
make yourself at home
częstuj się
Lernen beginnen
help yourself
Skończyłam (np. po posiłku)
Lernen beginnen
I'm done
podać sól
Lernen beginnen
to pass the salt
proszę przy podawaniu czegoś
Lernen beginnen
there you are
Czy możesz się przedstawić?
Lernen beginnen
Could you introduce yourself?
Tomek, pozwól, że przedstawię Cię Uli
Lernen beginnen
Tom, let me introduce you TO Ula
pójdźmy do kina.
Lernen beginnen
let's go to the movies
iść do kina
Lernen beginnen
to go to the movies = to go to the cinema
pozwól, że zrobię to dla ciebie
Lernen beginnen
let me do it for you
mieszkam w centrum
Lernen beginnen
I live downtown
mieszkam 5 km od centrum
Lernen beginnen
I live 5 kilometres from the center
Jaki jest twój numer telefonu?
Lernen beginnen
What is your phone number?
Jaki jest jego adres mailowy?
Lernen beginnen
What is his email address?
Nie mam czasu.
Lernen beginnen
I don't have time.
jestem zajęta.
Lernen beginnen
I'm busy.
Czy mogę zamienić z tobą słowo?
Lernen beginnen
Can I have a word with you?
garnek
Lernen beginnen
pot
patelnia
Lernen beginnen
frying pan
smażyć
Lernen beginnen
to fry
smażony
Lernen beginnen
fried
mikrofalówka
Lernen beginnen
microwave
lodówka
Lernen beginnen
refrigerator
zamrażarka
Lernen beginnen
freezer
zmywarka
Lernen beginnen
dishwasher
zamrażać
Lernen beginnen
to freeze - froze - frozen
podgrzewać coś w mikrofalówce
Lernen beginnen
to nuke
patrol policyjny
Lernen beginnen
police patrol
na patrolu
Lernen beginnen
on patrol
przekraczać granicę
Lernen beginnen
to cross the border
na granicy między
Lernen beginnen
on the border between
wspólna granica
Lernen beginnen
common border
straż graniczna
Lernen beginnen
border guard
Pracuję w straży granicznej.
Lernen beginnen
I'm a border guard.
służba graniczna
Lernen beginnen
border service

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.