monika 24th Feb 2014

 0    27 Datenblatt    engonskype_archive
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
mój komputer jest bardzo stary
Lernen beginnen
my computer is on its last legs
nie było (tam) nic ciekawego
Lernen beginnen
there wasn't anything interesting = there was nothing interesting
wygodny
Lernen beginnen
comfortable
czy jest ci wygodnie?
Lernen beginnen
are you comfortable?
czy te spodnie są wygodne?
Lernen beginnen
are these trousers comfortable?
tamte nożyczki
Lernen beginnen
those scissors
Jutro o trzeciej trzydzieście mam wizytę u dentysty.
Lernen beginnen
Tomorrw at three thirty I'm having an appointment with the dentist.
Pomogę ci. (propozycja)
Lernen beginnen
I'll help you. (offer)
Kupimy wam trochę jabłek. (obietnica)
Lernen beginnen
We'll buy some apples for you. (promise)
Będę się więcej uczyć. (obietnica)
Lernen beginnen
I will study more. (promise)
spontaniczna decision (the Future Simple)
Lernen beginnen
spontaneous decision (the Future Simple)
Zamierzam kupić psa.
Lernen beginnen
I'm going to buy a dog.
On zamierza kupić nowy rower.
Lernen beginnen
He's going to buy a new bike.
Wydam mniej pieniędzy. Zamierzam wydać mniej pieniędzy.
Lernen beginnen
I'm going to spend less money.
Spójrz na tamte chmury. Będzie padać.
Lernen beginnen
Look at those clouds. It's going to rain.
koło (w samochodzie)
Lernen beginnen
wheel (in a car)
Czy zjadłabyś żabę?
Lernen beginnen
Would you eat a frog?
Czy chciałabyś zjeść żabę?
Lernen beginnen
Would you like to eat a frog?
Kiedy są imieniny twojej teściowej?
Lernen beginnen
When's your mother's-in-law name day?
Dwa dni temu ona przystąpiła do egzaminu z niemieckiego.
Lernen beginnen
Two days ago she took an exam in German.
bez zmian,
Lernen beginnen
same old, same old
Jaka jest twoja ulubiona kuchnia?
Lernen beginnen
What is your favorite cuisine?
przejęzyczenie
Lernen beginnen
a slip of the tongue
drobna pomyłka w pisowni; literówka
Lernen beginnen
a slip of the finger
zabawa w chowanego
Lernen beginnen
hide and seek
mgła
Lernen beginnen
fog
mglisto
Lernen beginnen
foggy

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.