Most Frequrently used 5

 0    19 Datenblatt    ironz
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
ought
He's so in love with himself, he ought to be dating a mirror.
Lernen beginnen
powinien
Jest tak zakochany w sobie, że powinien umawiać się z lustrem.
I do like you
I did tell You
Lernen beginnen
przecież Cię lubię
, przecież Ci mowiłem
gradually
Although I don't understand much yet, I believe that I am gradually improving.
Lernen beginnen
powoli, stopniowo, po trochu
great deal
Nepal is a fascinating country, but I have a great deal to learn.
Lernen beginnen
wiele
catch up
China's military is catching up to U.S.
Lernen beginnen
doganiać
overtake
We have to overtake them.
Lernen beginnen
wyprzedzać, wymijać
musimy ich wyprzedzić
in framing
They had significant participation in forming shape of present country
Lernen beginnen
w kształtowaniu
Mieli znaczący udział formowaniu kształtu obecnego państwa
inject
Inject the Dose
Lernen beginnen
wstrzykiwać
Wstrzykiwać dawki
contribution
huge contribution to society
Lernen beginnen
wkład
ogromny wkład do społeczeństwa
vulnerable
Elderly people, living alone, are especially vulnerable to being robbed.
Lernen beginnen
podatny, wrażliwy
Starsi ludzie, żyjący samotnie, są szczególnie narażeni na bycie okradzionym
fancy
I have never fancied being a film star.
Lernen beginnen
marzyć, wyobrażać
nigdy nie wyobrażałem sobie, że zostanę gwiazdą filmową
fancy that!
I fancy her.
Lernen beginnen
coś takiego
ona mi się podoba
conclude
England arrive in Ukraine on Sunday to conclude preparations for first competitive game
Lernen beginnen
wywnioskować, zakończyć
Anglia przybyla na Ukrainę w niedzielę aby zakończyć przygotowania do pierwszych zawodów.
captivate
One month to captivate our nation
Lernen beginnen
urzec, urzekać, zauroczyć
Jeden miesiąc by urzec nasz naród
retain
To retain protection, horses need to be revaccinated.
Lernen beginnen
pozostawić w posiadaniu, zachować
W celu zachowania ochrony konie muszą być ponownie zaszczepione
joy,
He brim over with joy
Lernen beginnen
radość, uciecha, uradowanie
On nie posiada się z radości
delight
It does not delight me
Lernen beginnen
zachwycać, cieszyć
To mnie nie zachwyca
dire
Despite the many dire predictions about the collapse of the euro zone's common currency, there are good reasons to believe it will survive.
Lernen beginnen
złowieszczy, przerażający
Pomimo wielu złowieszczych przewidywań o rozpadzie walutowej strefy euro, jest dobry powód by uwierzyć że przetrwa
collapse
These flimsy houses are liable to collapse in a heavy storm.
Lernen beginnen
rozpad, zapaść, załamanie
Te papierowe domy są narażone na zawalenie się w cieżkiej burzy

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.