Most Frequrently used 8- poczatki zdania

 0    22 Datenblatt    ironz
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
lurk
You are lurking like a snake in tomatoes
Lernen beginnen
czaic się
so what?
Roy boasted that he was in the sixth grade, but Ted said, 'So what? I am in Junior High'.
Lernen beginnen
no i co z tego?
Therefore
Therefore, patients must be monitored closely.
Lernen beginnen
dlatego (też)
Dlatego pacjentów należy ściśle monitorować.
hence
He had credentials and hence they employed him.
Lernen beginnen
stąd, w związku z tym, dlatego też
MIał poświadczenia i w związku z tym oni zatrudnili go.
omit
Lernen beginnen
pomijać; przeoczać; przeoczyć
The point is (that)
The point is (that) I just cannot agree.
Lernen beginnen
chodzi o to że
Make oneself clear
I will make myself clear.
Lernen beginnen
wyrażać się jasno
In a way
in a way, I can not understand such reasoning.
Lernen beginnen
w pewnym sensie
As a rule
As a rule, he is never wrong.
Lernen beginnen
z reguły
in short
In short, it was outrageous.
Lernen beginnen
krótko mówiąc
Krótko mówiąc to było oburzające
It seems to me that
It seems to me that his arguments are difficult to prove.
Lernen beginnen
wydaje mi się, że...
In my opinion
In my opinion, it is not worth its price.
Lernen beginnen
moim zdaniem
Moim zdaniem nie jest wart swojej ceny
As far as I know
As far as I know it works in a different way.
Lernen beginnen
z tego co wiem
I reckon (that)
I reckon these allegations are unjustified.
Lernen beginnen
uważam że, sądzę że
Uważam że te zarzuty są nieuzasadnione
I opine that
I opine that such a statement is ridiculous.
Lernen beginnen
uważam że
Uważam że takie stwierdzenie jest śmieszne
to be fed up
I'm fed up with you.
Lernen beginnen
mieć dość czegoś
extraordinary
The more I think about it the more extraordinary it seems.
Lernen beginnen
niezwykły, nadzwyczajny
Im więcej o tym myślę, tym bardziej wydaje mi się to zadziwiające.
fancy
I just want a pair of shoes - nothing fancy.
Lernen beginnen
fantazyjny, wymyślny
Po prostu chcę parę butów - nic wymyślnego
fancy
Do you fancy going out tonight?
Lernen beginnen
mieć na coś ochotę, chcieć czegoś
Masz ochotę gdzieś wyjść dzisiaj wieczorem?
ridiculous
Lernen beginnen
absurdalny, śmieszny, komiczny, niedorzeczny
fancy
Do you fancy a cup of coffee?
Lernen beginnen
mieć ochotę na coś
Masz ochotę na kawę?
extraordinary
Sam did not say anything controversial or extraordinary.
Lernen beginnen
niezwykły, nadzwyczajny
Sam nie powiedział nic kontrowersyjnego lub niezwykłego

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.