Nasi nauczyciele (słownictwo A)

 0    37 Datenblatt    joasiahuchwajda
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
to attend
For three years I have attended secondary school.
Lernen beginnen
uczęszczać
Od trzech lat uczęszczam do szkoły średniej.
secondary school
For three years I have attended secondary school.
Lernen beginnen
szkoła średnia
Od trzech lat uczęszczam do szkoły średniej.
(class) form master
Our form master is a teacher of English.
Lernen beginnen
wychowawca
Nasz wychowawca jest nauczycielem angielskiego.
a teacher of English
Our form master is a teacher of English.
Lernen beginnen
nauczyciel angielskiego
Nasz wychowawca jest nauczycielem angielskiego.
patient
He is a very patient, just and tolerant man.
Lernen beginnen
cierpliwy
On jest bardzo cierpliwym, sprawiedliwym i tolerancyjnym człowiekiem.
just
He is a very patent, just and tolerant man.
Lernen beginnen
sprawiedliwy
On jest bardzo cierpliwym, sprawiedliwym i tolerancyjnym człowiekiem.
tolerant
He is a very patent, just and tolerant man.
Lernen beginnen
tolerancyjny
On jest bardzo cierpliwym, sprawiedliwym i tolerancyjnym człowiekiem.
severe
However, he is very severe to those pupils who do not want to study and dislikes those who are arrogant and conceited.
Lernen beginnen
surowy
Jednak, jest on bardzo surowy w stosunku to tych uczni, którzy nie chcą się uczyć i nie lubi tych, którzy są aroganccy i zarozumiali.
pupil
However, he is very severe to those pupils who do not want to study and dislikes those who are arrogant and conceited.
Lernen beginnen
uczeń
Jednak, jest on bardzo surowy w stosunku to tych uczni, którzy nie chcą się uczyć i nie lubi tych, którzy są aroganccy i zarozumiali.
to study
However, he is very severe to those pupils who do not want to study and dislikes those who are arrogant and conceited.
Lernen beginnen
uczyć się
Jednak, jest on bardzo surowy w stosunku to tych uczni, którzy nie chcą się uczyć i nie lubi tych, którzy są aroganccy i zarozumiali.
arrogant
However, he is very severe to those pupils who do not want to study and dislikes those who are arrogant and conceited.
Lernen beginnen
arogancki
Jednak, jest on bardzo surowy w stosunku to tych uczni, którzy nie chcą się uczyć i nie lubi tych, którzy są aroganccy i zarozumiali.
conceited
However, he is very severe to those pupils who do not want to study and dislikes those who are arrogant and conceited.
Lernen beginnen
zarozumiały
Jednak, jest on bardzo surowy w stosunku to tych uczni, którzy nie chcą się uczyć i nie lubi tych, którzy są aroganccy i zarozumiali.
to obtain very good teaching results
Our class master has a great talent for teaching and obtains very good teaching results.
Lernen beginnen
uzyskiwać bardzo dobre rezultaty nauczania
Nasz wychowawca ma wspaniały talent do nauczania i osiąga bardzo dobre rezultaty nauczania.
to motivate
He knows how to motivate them and how to arouse their enthusiasm.
Lernen beginnen
motywować, zachęcać
On wie jak ich motywować i jak pobudzić ich zapał.
to arouse one’s enthusiasm
He knows how to motivate them and how to arouse their enthusiasm.
Lernen beginnen
pobudzić (czyjś) zapał
On wie jak ich motywować i jak pobudzić ich zapał.
demanding
We all like him although he is rather demanding.
Lernen beginnen
wymagający
Wszyscy go lubimy, choć jest dość wymagający.
to complain
He controls us regularly and we sometimes complain that we have to work too hard.
Lernen beginnen
skarżyć się
On kontroluje nas regularnie I my czasami skarżymy się, że musimy pracować zbyt ciężko.
to work too hard
He controls us regularly and we sometimes complain that we have to work too hard.
Lernen beginnen
pracować zbyt ciężko
On kontroluje nas regularnie I my czasami skarżymy się, że musimy pracować zbyt ciężko.
to object
However, we do not object because we know that a good knowledge of English may pay off well in the future.
Lernen beginnen
sprzeciwiać się
Jednak, my nie sprzeciwiamy się, ponieważ wiemy, że dobra znajomość angielskiego może się opłacić w przyszłości.
to pay off
However, we do not object because we know that a good knowledge of English may pay off well in the future.
Lernen beginnen
opłacić się
Jednak, my nie sprzeciwiamy się, ponieważ wiemy, że dobra znajomość angielskiego może się opłacić w przyszłości.
future
However, we do not object because we know that a good knowledge of English may pay off well in the future.
Lernen beginnen
przyszłość
Jednak, my nie sprzeciwiamy się, ponieważ wiemy, że dobra znajomość angielskiego może się opłacić w przyszłości.
to be keen on
Our teacher is keen on hiking.
Lernen beginnen
być miłośnikiem czegoś
Nasz nauczyciel jest miłośnikiem pieszych wycieczek.
hiking
Our teacher is keen on hiking.
Lernen beginnen
piesze wycieczki
Nasz nauczyciel jest miłośnikiem pieszych wycieczek.
excursion
We are lucky that he is our class master as he often organizes excursions in which we readily take part.
Lernen beginnen
wycieczka
Mamy szczęście, że on jest naszym wychowawcą, jako, że często organizuje wycieczki, w których chętnie bierzemy udział.
readily
We are lucky that he is our class master as he often organizes excursions in which we readily take part.
Lernen beginnen
chętnie
Mamy szczęście, że on jest naszym wychowawcą, jako, że często organizuje wycieczki, w których chętnie bierzemy udział.
escapade
These frequent escapades have let us become close friends.
Lernen beginnen
eskapada
Te częste eskapady pozwalają nam stawać się bliższymi znajomymi.
a good team
Now we are a good team and other teachers praise our class and are jealous of our form master’s success.
Lernen beginnen
zgrana grupa
Teraz jesteśmy zgraną grupą i inni nauczyciele chwalą naszą klasę i są zazdrośni o sukcesy naszego wychowawcy.
to praise
Now we are a good team and other teachers praise our class and are jealous of our form master’s success.
Lernen beginnen
chwalić
Teraz jesteśmy zgraną grupą i inni nauczyciele chwalą naszą klasę i są zazdrośni o sukcesy naszego wychowawcy.
jealous
Now we are a good team and other teachers praise our class and are jealous of our form master’s success.
Lernen beginnen
zazdrosny
Teraz jesteśmy zgraną grupą i inni nauczyciele chwalą naszą klasę i są zazdrośni o sukcesy naszego wychowawcy.
to owe
We know that we owe his to him.
Lernen beginnen
zawdzięczać
My wiemy, że my zawdzięczamy to jemu.
graduate
Our class master is a graduate of our school.
Lernen beginnen
absolwent
Nasz wychowawca jest absolwentem naszej szkoły.
to be attached to
Hence, he is very much attached to it and he displays a great deal of initiative.
Lernen beginnen
być przywiązanym do
Stąd, on jest bardzo mocno przywiązany do tego i wykazuje wiele inicjatywy.
to display
Hence, he is very much attached to it and he displays a great deal of initiative.
Lernen beginnen
wykazać
Stąd, on jest bardzo mocno przywiązany do tego i wykazuje wiele inicjatywy.
initiative
Hence, he is very much attached to it and he displays a great deal of initiative.
Lernen beginnen
inicjatywa
Stąd, on jest bardzo mocno przywiązany do tego i wykazuje wiele inicjatywy.
debating club
Thanks to him we have a debating club and an amateur theatre.
Lernen beginnen
klub dyskusyjny
Dzięki niemu mamy klub dyskusyjny i teatr amatorski.
amateur theatre
Thanks to him we have a debating club and an amateur theatre.
Lernen beginnen
teatr amatorski
Dzięki niemu mamy klub dyskusyjny i teatr amatorski.
ideal teacher
For us he is an ideal teacher.
Lernen beginnen
idealny nauczyciel
Dla nas jest on idealnym nauczycielem.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.