nerwówka leki II

 0    65 Datenblatt    aniawalilko
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
diamorfina
Lernen beginnen
heroina
hydromorfon
Lernen beginnen
opioid 3 stopnia
lewometadon
Lernen beginnen
opioid 3 stopnia
oksykodon
Lernen beginnen
opioid 3 stopnia
w preparacie z naloksonem
petydyna
Lernen beginnen
opioid 3 stopnia
pirtriamid
Lernen beginnen
opioid 3 stopnia
buprenorfina
Lernen beginnen
opioid 3 stopnia
częściowy agonista
pentazocyna
Lernen beginnen
opioid 3 stopnia
powyższa ciśnienie, przyspiesza serce
kodeina
Lernen beginnen
opioid 2 stopnia, lek przeciwkaszlowy
loperamid
Lernen beginnen
opioid
nie przenika o OUNu
dihydrokodeina
Lernen beginnen
opioid 2 stopnia, lek przeciwkaszlowy
3 razy sliniejsza niż kodeina
Tilidyna
Lernen beginnen
opioid 2 stopnia
w preparacie z naloksonem
Tramadol
Lernen beginnen
opioid 2 stopnia
hyrokodon
Lernen beginnen
opioid, lek przeciwkaszlowy
noskapina
Lernen beginnen
opioid, lek przeciwkaszlowy
dekstrometorfan
Lernen beginnen
opioi, lek przeciwkaszlowy
pentoksyweryna
Lernen beginnen
nieopioidowy?, lek przeciwkaszlowy
kokaina
Lernen beginnen
estrowy znieczulenie miejscowe
prokaina
Lernen beginnen
estrowy znieczulenie miejscowe
benzokaina
Lernen beginnen
estrowy znieczulenie miejscowe
tetrakaina
Lernen beginnen
estrowy znieczulenie miejscowe
bupiwakaina
Lernen beginnen
amidowy znieczulenie meijscowe
prilokaina
Lernen beginnen
amidowy znieczulenie miejscowe
mepiwakaina
Lernen beginnen
amidowy, znieczulenie miejscowe
artykaina
Lernen beginnen
amidowy, znieczulenie meijscowe
izofluran
Lernen beginnen
eter halogenowany
enfluran
Lernen beginnen
eter halogenowany
desfluran
Lernen beginnen
eter halogenowany
sewofluran
Lernen beginnen
eter halogenowany
halotan
Lernen beginnen
halogenowany węglowodór
metoheksital
Lernen beginnen
barbituran
topental
Lernen beginnen
barbituran
etomidat
Lernen beginnen
znieczulenie ogólne
chorzy po zawale
propofol
Lernen beginnen
znieczulenie ogólne
wraz z fentanylem
keatmina
Lernen beginnen
znieczulenie ogólne
dzieci, midazolam
kwas 4 hydroskymasłowy
Lernen beginnen
znieczulenie ogólne
z opiodiem
chlorek tubokuraryny
Lernen beginnen
stabilizujący zwiotczający
chlorek alkuronium
Lernen beginnen
stabilizujący zwiotczający
bromek pankuronium
Lernen beginnen
stabilizujący zwiotczający
bromek wekuronium
Lernen beginnen
stabilizujący zwiotczający
bromek rokuronium
Lernen beginnen
stabilizujący zwiotczający
benzenosulfonian atrakurium
Lernen beginnen
stabilizujący zwiotczający
chlorek miwakurium
Lernen beginnen
stablizujący zwiotczający
chlorek suksamtenium
Lernen beginnen
depolaryzujący zwiotczający
dantrolen
Lernen beginnen
zwiotczający, blokujące kanały CA
baklofen
Lernen beginnen
stymuluje receptory GABA, ośrokowy zwiotczający
tyzanidyna
Lernen beginnen
ośrodkowy zwiotczający
tetrazepam
Lernen beginnen
BDA zwiotczająca ośrodkowo
karbamazepina
Lernen beginnen
bloker kanału NA
okskarmazepina
Lernen beginnen
bloker kanału NA
kwas walproinowy
Lernen beginnen
bloker kanału Na, zahamowanie transaminazy GABA
fenytoina
Lernen beginnen
bloker kanału Na
LAmotrygina
Lernen beginnen
bloker kanału Na
Zonisamid
Lernen beginnen
bloker kanału Na i CA, nasila efekty GABAergiczne
Primidon
Lernen beginnen
prekursor fenobarbitalu
Wigabatryna
Lernen beginnen
hamuje GABAtransaminazę
Tigabina
Lernen beginnen
hamuje wychwyt zwrotny GABA
Gabapentyna
Lernen beginnen
blokuje kanały CA typu L
Pregabalina
Lernen beginnen
blokuje kanały Ca typu L
Topiramat
Lernen beginnen
lek przeciwpadaczkowy, działanie plejotropowe
Felbamat
Lernen beginnen
hamuje NMDA i nasila GABAergiczne
etosuksymid
Lernen beginnen
imid kwasu bursztynowego, blokuje kanały Ca typu T
mesuksymid
Lernen beginnen
imi kwasu bursztynowego, blokuje kanały Ca typu T
lewiteracetam
Lernen beginnen
mechanizm nieznany, lek przeciwapadaczkowy
Sultiam
Lernen beginnen
lek przeciwpadaczkowy, obniża pH

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.