Neujahrsansprache

 0    102 Datenblatt    aktiwoj
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
orędzie noworoczne
Lernen beginnen
die Neujahrsansprache
do ludności
Lernen beginnen
an die Bevölkerung
elokwentny
swobodny, zręczny, wprawny
Lernen beginnen
gewandt
zwracać się do kogoś
Kanclerz Niemiec Angela Merkel zwróciła się z tradycyjnym orędziem noworocznym do ludności (mieszkańców)
Lernen beginnen
sich an jemanden wenden
Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich mit der traditionellen Neujahrsansprache an die Bevölkerung gewandt.
coś komuś zagwarantować
żeby zagwarantować swoim obywatelom bezpieczeństwo
Lernen beginnen
jemandem etwas gewährleisten
um seinen Bürgern Sicherheit zu gewährleisten.
urząd do spraw bezpieczeństwa
Lernen beginnen
die Sicherheitsbehörde
podejmować coś, wszczynać coś, wprowadzić coś, inicjować np. działania
realizować coś, zastosować coś
Lernen beginnen
in die Wege leiten
umsetzen
możliwie jak najszybciej, najszybciej jak się da
możliwie jak najszybciej konieczne środki wprowadzić i stosować
Lernen beginnen
schnellstens
schnellstens die notwendigen Maßnahmen in die Wege leiten und umsetzen
łączyć
ogólnie
Lernen beginnen
verbinden
insgesamt
drżeć w posadach (ustrój, instytucja), rozpadać, walić się
Lernen beginnen
aus den Fugen geraten
osiagnięcie, zdobycze
osiągać, zdobywać
Lernen beginnen
die Errungenschaft
erringen
kwestionować, podważać, stawiać pod znakiem zapytania
Lernen beginnen
etwas in Frage stellen
wielu łączy z rokiem 2016 uczucie, że świat ogólnie drży w posadach, albo że to, co traktowano jako osiągnięcie teraz jest kwestionowane
Lernen beginnen
Viele verbinden mit diesem Jahr 2016 auch das Gefühl, die Welt insgesamt ist aus den Fugen geraten oder das, was lange Zeit als Errungenschaft galt. ist jetzt in Frage gestellt.
służyć
Lernen beginnen
dienen
pożytek, korzyść
przynosić korzyści
Lernen beginnen
der Nutzen
Nutzen bringen
wykrzywiony obraz,
Lernen beginnen
das Zerrbild
mozolny, żmudny, z trudem
Lernen beginnen
mühsam
nacięcia, rysa
Lernen beginnen
der Einschnitt,
wystąpienie
wystąpienie państwa członkowskiego
Lernen beginnen
der Austritt
den Austritt eines Mitgliedsstaats
pogodzić się, znosić
musieć się pogodzić z porażką
Lernen beginnen
hinnehmen
eine Niederlage hinnehmen müssen
mamić, łudzić kogoś czymś
Lernen beginnen
jemandem etwas vorgaukeln
inicjatywa własna
Lernen beginnen
der Alleingang
żylasty, łykowaty
Lernen beginnen
zäh
współudział
przy współudziale kogoś
Lernen beginnen
die Mitwirkung
unter Mitwirkung von
współdecydowanie
Lernen beginnen
die Mitsprache
Mitbestimmung
sprzeciw
Lernen beginnen
der Widerspruch
pokojowo
Lernen beginnen
friedlich
wyłączać, wykluczać
Lernen beginnen
ausgrenzen
ausschließen
być czymś pochłoniętym, zajmować się czymś
Będę się zajmować politycznym sporem, dyskusją
Lernen beginnen
sich für etwas einsetzen
Ich werde mich für eine politische Auseinandersetzung einsetzen
honor, godność, zaszczyt, poważanie
Lernen beginnen
die Ehre,
odwaga
dodawać odwagi, podtrzymywać na duchu
Lernen beginnen
der Mut
Mut machen
gospodarka rynowa
socjalna gospodarka rynkowa
Lernen beginnen
die Marktwirtschaft
soziale Marktwirtschaft
radzić, poradzić sobie z czymś
przezwyciężyć trudności
Lernen beginnen
etwas meistern, etwas bewältigen
Schwierigkeiten meistern
system gospodarczy
Lernen beginnen
das Wirtschaftssystem
na świecie
Lernen beginnen
auf der Welt
stać
nasze przedsiębiorstwa stoją (w sensie mają się) przeważnie dobrze
Lernen beginnen
dastehen
Unsere Unternehmen stehen überwiegend gut da
tym
i tym wszystkim pomóc, którzy potrzebują pomocy
Lernen beginnen
denen
und all denen zu helfen, die Hilfe brauchen
wchodzić w życie
od jutra wchodzą w życie ważne poprawki, w opiece
Lernen beginnen
in Kraft treten
Ab morgen treten wichtige Verbesserungen in der Pflege in Kraft.
ta praca nigdy nie jest skończona
Lernen beginnen
Diese Arbeit ist nie beendet
pomysłowość, zaradność
Lernen beginnen
der Erfindungsgeist
cyfryzacja
Lernen beginnen
Digitalisierung
solidarność
Lernen beginnen
der Zusammenhalt,
dobro
Lernen beginnen
das Wohl
opłacać się
Lernen beginnen
sich lohnen
w całości np. coś udostępnić
Lernen beginnen
in voller Länge
mimo wszystko
Lernen beginnen
trotz allem
pełen wiary, optymistyczny, ufny
Lernen beginnen
zuversichtlich
być przekonanym o
i dlaczego jestem przekonana tak bardzo, o sile naszego kraju i jego ludzi.
Lernen beginnen
überzeugt von etwas sein
und warum ich so sehr von den Stärken unseres Landes und seiner Menschen überzeugt bin.
bez wątpienia
Lernen beginnen
ohne Zweifel
pokładać w kimś lub czymś ufność, zaufanie, zawierzyć komuś (dotyczy teraźniejszości)
wiara w siebie
Lernen beginnen
das Vertrauen in etwas, oder jemanden
das Vertrauen in sich selbst
pokładać w kimś lub czymś ufność, zaufanie, zawierzyć komuś (dotyczy przyszłości)
Lernen beginnen
das Vertrauen auf
mieć zaufanie do
ufać komuś
Lernen beginnen
das Vertrauen zu jemandem haben, z.B. ich habe das Vertrauen zu dir
jemandem vertrauen, z.B. Ich vertraue dir
siła, potęga, moc,
Lernen beginnen
die Stärke
prosperować, kwitnąć
prosperujący
Lernen beginnen
florieren
florierend
przyznać coś komuś, np. muszę przyznać że
Lernen beginnen
etwas zugeben
wydajność, zdolność produkcyjna
Lernen beginnen
die Kapazität
pociecha, otucha
Lernen beginnen
der Trost
wstętny, obrzydliwy
Lernen beginnen
widerwärtig, ekelhaft
ekelhaft, eklig
szydzić, wyszydzać
Lernen beginnen
verhöhnen
solidarność
Lernen beginnen
die Solidarität
der Zusammenhalt
odnaleźć się, wrócić do normalności
orientować się, połapać się
Lernen beginnen
einen Tritt finden
zurechtfinden
kontrprojekt, alternatywa, inna możliwość dla czegoś
Lernen beginnen
Gegenentwurf für
die Alternative
inicjować coś, wszczynać coś
Lernen beginnen
in die Wege leiten
drżeć w posadach, rozpadać się, walić się
Lernen beginnen
aus dem Fugen geraten
wypaczony obraz
Lernen beginnen
das Zerrbild
krzywić, zniekształcać
Lernen beginnen
verzerren
mozolnie, z wysiłkiem
Lernen beginnen
mühsam
znosić coś,
Lernen beginnen
etwas hinnehmen
einstecken, z,B. Kritik, Niederlage, Schläge
mamić,
my Niemcy nie powinniśmy się nigdy pozwolić mamić
Lernen beginnen
vorgaukeln
wir Deutschen sollten uns niemals vorgaukeln lassen
żylasty, łykowaty
Lernen beginnen
zäh
stać
Lernen beginnen
dastehen
wejść z życie, zacząć obowiązywać
Lernen beginnen
in Kraft treten
bierny, popychany, napędzany przez kogoś
Lernen beginnen
der Getriebene
dobro
Lernen beginnen
das Wohl
dobro ogółu, dobro ludzkości
Lernen beginnen
das Wohl der Menschkeit
błogosławieństwo
Lernen beginnen
der Segen
błogosławić, pobłogosławić
Lernen beginnen
segnen
chęć niesienia pomocy, uczynność
Lernen beginnen
Hilfbereitschaft,
rzekomo, podobno
Lernen beginnen
angeblich,
popełnić, dopuścić się
Lernen beginnen
begehen
zostać popełnionym
Lernen beginnen
begangen werden
kogoś zaatakować
w dwutysięcznym szesnastym on nas zaatakował, w środku, w naszym kraju
Lernen beginnen
jemanden angreifen
2016 griff er uns, mitten in unserem Land an
przekonać o, przekonywać o
Lernen beginnen
überzeugen von etwas
ufny, pełen wiary
ufność, wiara
Lernen beginnen
zuversichtlich,
die Zuversicht,
ci, te
Lernen beginnen
diejenigen
zasługiwać na coś
Lernen beginnen
etwas verdienen
na wstępie, początkowo
Lernen beginnen
zu Beginn
w środku, wśród, pośród
Lernen beginnen
inmitten
żałoba
Lernen beginnen
die Trauer
odczuwać, czuć
Lernen beginnen
spüren
zdecydowanie, postanowienie czegoś
w zdecydowanym postanowieniu, w mocnym postanowieniu
Lernen beginnen
Entschlossenheit
in einer festen Entschlossenheit
człowieczeństwo, humanitaryzm
Lernen beginnen
Mitmenschlikeit
przeciwstawić się komuś, czemuś
Lernen beginnen
sich jemendem oder einer Sache entgegensetzen
przez to że, podczas gdy
Lernen beginnen
indem
wykonywać,
przez to, że my nasze życie i naszą pracę wykonujemy, mówimy terrorystom
Lernen beginnen
nachgehen
Indem wir unserem Leben und unserer Arbeit nachgehen, sagen wir den Terroristen
ludzki
Mylić się jest rzeczą ludzką.
Lernen beginnen
mitmenschlich
Fehler zu machen, ist menschlich.
w zeszłych latach
Lernen beginnen
in den zurüchliegenden Jahren
określać, ustalać, wyznaczać
Lernen beginnen
bestimmen
bombardować
zbombardowanego Alepo
Lernen beginnen
zerbomben
des zerbombten Aleppo
to odbija się
Lernen beginnen
es spiegelt sich in
mieć na celowniku
Lernen beginnen
im Viesier haben
życzę Państwu i państwa rodzinom
Lernen beginnen
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.