New Bingo 3B lesson 32 Where is it on the map? My country Poland.

 0    20 Datenblatt    elamaj
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Południe to dół.
Lernen beginnen
South is down.
Północ to góra.
Lernen beginnen
North is up.
Zachód to lewo.
Lernen beginnen
West is left.
Wschód to prawo.
Lernen beginnen
East is right.
Gdzie znajduje się Dystrykt Jezior? One są na wschodzie w Polsce.
Lernen beginnen
Where is the Lake District? They are in the east of Poland.
Gdzie są Tatry góry? One są na południu w Polsce.
Lernen beginnen
Where are the Tatra mountains? They are in the south of Poland.
Gdzie są piękne plaże? One są na północy w Polsce.
Lernen beginnen
Where are the beautiful beaches? They are in the north of Poland.
Gdzie jest Warszawa? Jest w cetrum w Polsce.
Lernen beginnen
Where is Warsaw? It is in the centre of Poland.
centrum
Lernen beginnen
centre
Możesz iść żeglować albo pływać tam.
Lernen beginnen
You can go sailing or swimming there.
To jest najlepsze miejsce na letnie wakacje szkolne.
Lernen beginnen
This is the best place for summer school holidays.
Możesz spacerować albo wspinać się w górach w lecie.
Lernen beginnen
You can walk or climb in the mountains in summer.
Możesz jeździć na nartach albo snowbordzie w zime.
Lernen beginnen
You can go skiing or snowboarding in the winter.
Na północy Polski jest Morze Bałtyckie.
Lernen beginnen
In the north of Poland is the Baltic Sea.
Możesz pływać w morzu albo opalać się na pięknych plażach.
Lernen beginnen
You can swim in the sea or sunbathe on beautiful beaches.
W centrum tam jest stolica Warszawa.
Lernen beginnen
In the centre there is the capital city of Warsaw.
Możesz zwiedzić słynne budynki, muzea i parki tam.
Lernen beginnen
You can visit the famous buildings, museums and parks there.
Szczecin jest w północno - zachodniej Polsce.
Lernen beginnen
Szczecin is in the north - west of Poland.
Augustów jest w północno - wschodzniej Polsce.
Lernen beginnen
Augustow in the north - east of Poland.
Park jest w na wschodzie miasteczka.
Lernen beginnen
The park is in the east of the town.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.