New Bingo 3B lesson 33 Where do you live? This is my city/town/village

 0    64 Datenblatt    elamaj
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
duży
Lernen beginnen
big
duży-większy-największy
Lernen beginnen
big-bigger-biggest
zajęty, zapracowany, zabiegany
Lernen beginnen
busy, busy, busy
brudny
Lernen beginnen
dirty
nudny / interesujący
Lernen beginnen
boring / interesting
ładny, uroczy
Lernen beginnen
nice, charming
duże miasto
Lernen beginnen
big city
mały
Lernen beginnen
small
mało
Lernen beginnen
little
mały-mniejszy-najmniejszy
Lernen beginnen
small-smaller-the smallest
nowy
Lernen beginnen
new
cichy, milczący
Lernen beginnen
quiet
stary-starszy-najstarszy
Lernen beginnen
old-older-oldest
hałaśliwy, głośny
Lernen beginnen
noisy, loud
czysty
Lernen beginnen
clean
przyjazny
Lernen beginnen
friendly
wioska
Lernen beginnen
village
pomocny
Lernen beginnen
helpful
miasteczko
Lernen beginnen
town
pasjonujący, ekscytujący
Lernen beginnen
exciting, exciting
piękny
Lernen beginnen
beautiful
mnóstwo samochodów
Lernen beginnen
a lot of cars
restauracja
Lernen beginnen
a restaurant
odwiedzać jakieś ładne sklepy
Lernen beginnen
visit some nice shops
iść do kina
Lernen beginnen
go to cinema
iść do restauracji
Lernen beginnen
go to a restaurant
pochmurno
Lernen beginnen
cloudy
deszczowo
Lernen beginnen
rainy
wietrznie
Lernen beginnen
windy
iść do kina / dyskoteki / na koncert
Lernen beginnen
go to the cinema / disco / concert
gorąco
Lernen beginnen
hot
zimno
Lernen beginnen
cold
las
Lernen beginnen
a forest
mglisto
Lernen beginnen
foggy
śnieżnie
Lernen beginnen
snowy
Co możesz tam zobaczyć?
Lernen beginnen
What can you see there?
Co możesz tam zrobić?
Lernen beginnen
What can you do there?
Jaka jest jakby pogoda w Warszawie?
Lernen beginnen
What is the weather like in Warsaw?
Jacy są jakby ludzie w Warszawie?
Lernen beginnen
What are the people like in Warsaw?
Mieszkam w Podkowie Leśnej.
Lernen beginnen
I live in Podkowa Lesna.
To jest w centrum Polski.
Lernen beginnen
It is in the centre of Poland.
Podkowa Leśna jest niezbyt duża.
Lernen beginnen
Podkowa Leśna is not very big.
To jest śliczne miasto blisko Warszawy.
Lernen beginnen
It is a lovely town near Warsaw.
Ludzie nazywają go takim zielonym ogrodem.
Lernen beginnen
People call it the green garden.
To jest ciche miejsce.
Lernen beginnen
It is a quiet place.
Znajduje się dużo starych domów w moim mieście.
Lernen beginnen
There are a lot of old houses in my town.
Tam jest park też.
Lernen beginnen
There is a park too.
również
Lernen beginnen
also
też
Lernen beginnen
too
Moje miasteczko jest bardzo ładne i czyste.
Lernen beginnen
My town is very nice and clean.
Możesz pobawić się sportem i chodzić na spacery oraz zwiedzić kilka ładnych sklepów w moim mieście.
Lernen beginnen
You can play sports and go for walks and visit some nice shops in my town.
Jest zwykle śnieżnie w zimie.
Lernen beginnen
It is usually snowy in the winter.
Lubię moje miasteczko ponieważ ludzie są przyjaźni.
Lernen beginnen
I like my town because the people are friendly.
Stare domy zrobione z drewna.
Lernen beginnen
Old houses made of wood.
wszędzie
Lernen beginnen
everywhere
wszystko dookoła, wokół
Lernen beginnen
all around, around
owca. owce
Lernen beginnen
sheep. sheep
krowa
Lernen beginnen
cow
zielone pola
Lernen beginnen
green fields
dzieci na sankach
Lernen beginnen
children sledding
czysty
Lernen beginnen
clean
klimat jest zdrowy
Lernen beginnen
the climate is healthy
turyści przyjeżdżają oddychać świeżym powietrzem.
Lernen beginnen
Tourists come to breathe fresh air.
lokalny, miejscowy
Lernen beginnen
Local, local

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.