niemiecki kapitel 1 Heimat

 0    106 Datenblatt    aktiwoj
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
pełen przygód, przygodowy
niezwykły, np. niezwykłe przeżycie
Lernen beginnen
abenteuerlich z.B. Reise, Leben
abenteuerlich, z.B. ein abenteuerliches Erlebnis
ryzykowny,
fantastyczny
Lernen beginnen
abenteuerlich
abenteuerlich
wyrażać np. pogląd, krytykę,
wycisnąć np. pomarańczę, gąbkę, pryszcza
Lernen beginnen
ausdrücken, = aussprechen
ausdrücken, = auspressen, z.B. Orange, einen Schwamm, einen Pickel
zaklimatyzować się np. u kogoś
zaaklimatyzować się w nowym mieście
Lernen beginnen
sich einleben bei jemandem
sich in der neuen Stadt einleben
tęsknota za dalekim światem
Lernen beginnen
das Fernweh
tęsknota za krajem lub ojczyzną
odczuwać tęsknotę za krajem
Lernen beginnen
das Heimweh
Heimweh haben
poszerzać własne horyzonty
Lernen beginnen
den eigenen Horizont erweitern
z utęsknieniem, tęskny, niecierpliwy
Lernen beginnen
sehnsüchtig
okolica, otoczenie
czy tu w okolicy jest jakiś kemping?
Lernen beginnen
die Umgebung,
gibt es hier in der Umgebung ein Campingplatz?
przedstawiać coś, przedstawić się
ubiegać się o coś
Lernen beginnen
sich etwas vorstellen
sich etwas vorstellen
ryzykować
ważyć się, odważyć się, podjąć się czegoś, np. podjąć próbę
Lernen beginnen
wagen
wagen, z.B. einen Versuch wagen
denerwować
denerwujesz mnie!
Lernen beginnen
aufregen
du regst mich auf!
emigrować
emigrant, emigrantka
Lernen beginnen
auswandern
der Auswanderer, die Auswandererin
imigrować
imigrant
Lernen beginnen
einwandern
der Einwanderer, die E̱i̱nwanderin
wzbogacenie,
Lernen beginnen
die Bereicherung
upadek
Lernen beginnen
der Niedergang
żenujący, ale też przykry, kłopotliwy, przykro
skrupulatny, drobiazgowy
Lernen beginnen
peinlich
peinlich, = ak­ri­bisch
jest mi bardzo przykro, że muszę panu to zakomunikować
Lernen beginnen
es ist mir furchtbar peinlich, Ihnen das mitteilen zu müssen
odbijać, odzwierciedlać
lśnić, błyszczeć,
Lernen beginnen
spiegeln
spiegeln
na jego twarzy odbija się strach
Lernen beginnen
in seinem Gesicht spiegelt sich Angst
ukrywać
on ukrywa
Lernen beginnen
verbergen, verbarg, hat verborgen
er verbirgt
on ukrywa twarz w dłoniach
nie mam nic do ukrycia
Lernen beginnen
er verbirgt das Gesicht in den Händen
ich habe nichts zu verbergen
współzawodnictwo, rywalizacja
stanąć z kimś do rywalizacji, rywalizować z kimś
Lernen beginnen
der Wettstreit
mit jemandem in Wettstreit treten
opłacać się
to się nie opłaca
Lernen beginnen
sich auszahlen, = sich lohnen
das zahlt sich nicht aus, = das lohnt sich nicht
spór, dyskusja,
zajmowanie się, omawianie, rozważanie
Lernen beginnen
die Auseinandersetzung
die Auseinandersetzung
uświadomić sobie coś, zdać sobie sprawę z czego
jak mam sobie uświadomić uczucia?
Lernen beginnen
sich (in Dativ) bewusst werden über etwas
Wie werde ich mir über meine Gefühle bewusst?
wskazówka, rada, rady
Lernen beginnen
der Tipp, die Tipps
sprostać czemuś lub komuś
sprostać wymaganiom, sprostać oczekiwaniom
Lernen beginnen
jemandem oder etwas gerecht werden
den Ansprüchen gerecht werden, den Erwarterungen gerecht werden
charakterystyczne dla kultury
Lernen beginnen
kulturspezifisch
zwyczaj, obyczaj
Lernen beginnen
die Sitte, die Sitten
der Brauch, die Bräuche
mieć skłonności do czegoś, tendencję do czegoś
skłaniam się do tego, żeby odmówić ofercie, odrzucić ofertę
Lernen beginnen
zu etwas tendieren
Ich tendiere dazu, das Angebot abzulehnen.
sposób postępowania
Lernen beginnen
die Verhaltensweise
światopogląd
Lernen beginnen
die Weltansicht
odgradzanie, rozgraniczenie
ogrodzenie
Lernen beginnen
die Abgrenzung
die Abgrenzung
dyskryminacja
Lernen beginnen
die Benachteiligung
die Diskriminierung
równość szans - pisze się razem
Lernen beginnen
die Chancengleichheit
cudzoziemskie pochodzenie rodziców
tło, kulisy, dalszy plan
Lernen beginnen
der Migrationshintergrund
der Hintergrund
obywatelstwo
Lernen beginnen
die Staatsbürgerschaft
die Staatsangehörigkeit
imigracja
Lernen beginnen
die Zuwanderung
kojarzyć
kojarzyć coś z czymś
Lernen beginnen
assoziieren
etwas mit etwas assoziieren
z tym kojarzy mi się praca
Niemcy kojarzą mi się z serdeczną gościnnością
Lernen beginnen
damit assoziiere ich Arbeit
Ich assoziiere Deutschland mit einer herzlichen Gastfreundschaft
ojczyzna z wyboru
tęskniłem za tobą
Lernen beginnen
die Wahlheimat
ich habe mich nach dir gesehnt
tęsknota
tęsknota za kimś lub czymś
Lernen beginnen
die Sehnsucht
Sehnsucht nach jemandem oder etwas
tęsknić za kimś lub czymś, tęsknić do kogoś lub czegoś
tęsknię za nim
Lernen beginnen
sich sehnen nach jemandem oder etwas
Ich sehne mich nach ihm
wobec, w stosunku do
być krytycznym wobec kogoś
Lernen beginnen
dativ plus gegenüber
jemandem gegenüber kritisch sein
jestem wobec niego tak nieśmiała
Lernen beginnen
Ich bin ihm gegenüber so schüchtern
pionowo
poziomo
Lernen beginnen
senkrecht
waagerecht
marynarz
Lernen beginnen
der Matrose
der Seemann
listonosz, listonoszka
Lernen beginnen
der Briefträger, die Briefträgerin
żałować, np. żałuję, że to zrobiłem
żałować
Lernen beginnen
bereuen, z.B. ich bereue, dass ich das getan habe
bedauern
pozycja okoliczników: kiedy, dlaczego, jak i gdzie
samolot wystartował, wczoraj, z powodu niepogody, z dużym opóźnieniem, z lotniska we Frankfurcie.
Lernen beginnen
wann, warum, wie, wo
Das Flugzeug startete gestern augrund eines Unwetters mit großer Verspätung vom Flughafen Frankfurt.
wszędzie
Lernen beginnen
überall
jezioro
nad jeziorem
Lernen beginnen
der See
am See
dom nad jeziorem
Jadę nad jezioro.
Lernen beginnen
ein Haus am See
Ich fahre an den See.
jechać nad morze
Lernen beginnen
ans Meer fahren
an die See fahren
nie rozumiem Pani
on pani nie zrozumiał
Lernen beginnen
ich verstehe Sie nicht.
Er hat Sie nicht verstanden.
wyrażać się
Lernen beginnen
sich ausdrücken, sich äußern
gest, gesty
Lernen beginnen
die Geste, die Gesten
sygnały ciała
Lernen beginnen
das Köpersignal, die Köpersignale
mowa ciała
Lernen beginnen
die Köpersprache
zdradzić np. tajemnicę, plan,
Lernen beginnen
verraten, verriet, hat verraten
on zdradza
Lernen beginnen
er verrät
dostrzegać coś, wyczuć, doznawać czegoś - zmysłami
hałas słyszeć, zapach czuć, Blask światła widzieć
Lernen beginnen
wahrnehmen, nahm wahr, hat wahrgenommen
ein Geräusch, einen Geruch, einen Lichtschein wahrnehmen
korzystać,
korzystać z okazji, skorzystać z szansy
Lernen beginnen
etwas wahrnehmen, = nutzen
eine Gelegenheit, eine Chance wahrnehmen
przyjęty, utarty, używany np. postępowanie, znaczenie
Lernen beginnen
gebräuchlich
popularny, rozpowszechniony
Lernen beginnen
gebräuchlich
język migowy
Lernen beginnen
die Gebärdensprache
gest, ruch
Lernen beginnen
die Gebärde
artykuł, program, audycja
Lernen beginnen
der Beitrag
wiadomość, wieść, przesłanie, ale też ambasada
Lernen beginnen
die Botschaft, die Botschaften
słowo "wi" używamy przy porównaniu ze stopniem równym. Zdania te są zdaniami pobocznymi (orzeczenie na końcu zdania)
Lernen beginnen
wie, z.B. Sie singt so schön, wie du mir erzählt hast.
als (niż) - używamy w porównaniach ze stopniem wyższym. Także tutaj mamy do czynienia z szykiem zdania pobocznego
Lernen beginnen
Das Buch kostet mehr, als ich gedacht habe. Die Wohnung ist größer, als wir erwartet haben.
Im wcześniej wstaniemy, tym dłużej będziemy mogli jeść śniadanie.
Po "je" czasownik jest na końcu zdania (zdanie poboczne), natomiast w części zdania z "desto" lub "um" so czasownik jest bezpośrednio po przysłówku lub przymiotniku w stopniu wyższym.
Lernen beginnen
Je früher wir aufstehen, um so länger können wir frühstücken.
.
Im więcej uczeń się uczy, tym lepsze stają się jego oceny.
Lernen beginnen
Je mehr der Schüler lernt, desto besser werden seine Noten.
Im częściej ćwiczą, tym lepiej potrafią grać.
Lernen beginnen
Je öfter sie üben, um so besser können sie spielen.
Im więcej coś kosztuje, tym mniej ludzi może sobie na to pozwolić.
Lernen beginnen
Je mehr etwas kostet, desto weniger Menschen können es sich leisten.
odważyłem się, np. wyjechać z kraju
Lernen beginnen
ich habe es gewagt
zaczynać coś całkiem od początku
Lernen beginnen
ganz vor vorne anfangen
likwidować, zlikwidować np. konto, gospodarstwo domowe, sklep
Lernen beginnen
auflösen, z. B. Konto, Haushalt, Geschäft
nie żałuję tego
Lernen beginnen
ich habe es nicht bereut
stoję na stanowisku, że
Lernen beginnen
ich stehe auf dem Standpunkt, dass
wg mnie, moim zdaniem
Lernen beginnen
ich bin der Ansicht, dass, oder ich bin der Auffasung, dass
jestem przekonany o tym, że
Lernen beginnen
ich bin davon überzeugt, dass
zgadzam się z tobą lub z panem
Lernen beginnen
ich stimme dir oder Ihnen zu
ma pani całkowitą rację
Lernen beginnen
da haben Sie völlig recht
nie mogę się z Panem zgodzić
Lernen beginnen
da muss ich Ihnen aber wiedersprechen
ja to widzę całkiem inaczej, bo
Lernen beginnen
ich sehe das völlig oder ganz anders, denn
raczej nie, bo
Lernen beginnen
wohl kaum, denn
mam co do tego wątpliwości
Lernen beginnen
ich habe da so meine Zweifel
wątpie, że, żeby
Lernen beginnen
ich bezweifle, dass
uświadomiłam sobie, że
uświadomiono mi, jak szkodliwe jest palenie
Lernen beginnen
ich wurde mir bewusst dass
Mir wurde bewusst, wie schädlich das Rauchen ist
być świadomym czegoś
Lernen beginnen
bewusst sein
w przeciwieństwie do czegoś
Lernen beginnen
im Gegensatz zu etwas
nauczyć się czegoś
Lernen beginnen
etwas erlernen
doświadczony
doświadczyć [czegoś]
Lernen beginnen
erfahren
etwas erfahren (Liebe, Leid)
dowiedzieć się
dowiedział się o planie
Lernen beginnen
etwas erfahren
er hat von dem Plan erfahren, oder er hat über den Plan erfahren
inaczej, w przeciwnym razie
Lernen beginnen
ansonsten
wpływać na kogoś
Lernen beginnen
jemanden beeinflussen
przenosić się, przechodzić (w medycynie lub biologii)
choroba przenosi się z rodziców na dzieci
Lernen beginnen
sich vererben, vererben
die Krankheit vererbt sich von den Eltern auf die Kinder
pozostawić coś komuś w spadku
Lernen beginnen
jemandem etwas vererben
wyobrażenie, np. przechodzić wszelkie wyobrażenia
wyobraźnia, np. w mojej wyobraźni
Lernen beginnen
die Vorstellung, z.B. alle Vorstellungen übertreffen
die Vorstellung, z.B. in meiner Vorstellung
nieporozumienie
Lernen beginnen
das Missverständnis
uważać za,
Lernen beginnen
betrachten als
halten für
rozważać, rozpatrywać coś
przyglądać się, przypatrywać się
Lernen beginnen
etwas betrachten
betrachten
uświadamiać sobie coś
uświadomiłam sobie
Lernen beginnen
sich etwas in Genitiv bewusst werden
es wurde mir bewusst
verstecken
sich verstecken
Lernen beginnen
chować
chować się

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.