NZ 06.03 DO 4500

 0    16 Datenblatt    Janusz1992
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
texture
It has the texture of ice cream, but it's not quite ice cream
Lernen beginnen
rzeczownik, struktura, konsystencja
Ma konsystencję lodów, ale tak naprawdę nimi nie jest.
frontier
BOUNDARY, BORDER
I live in a city close to the German frontier.
Lernen beginnen
granica pomiędzy krajami
BOUNDARY, BORDER
Mieszkam w mieście blisko niemieckiej granicy.
disclose
The company did not disclose the price of the new product.
Lernen beginnen
czasownik, ujawniać, wyjawić
Firma nie ujawniła ceny nowego produktu.
oak
his oak is a natural monument.
Lernen beginnen
rzeczownik, dąb
Ten dąb jest pomnikiem przyrody.
interfere
Don't interfere
Lernen beginnen
czasownik, ingerować, wtrącać się
Nie wtrącaj się!
outline
I only presented an outline. I can go into details, if you want
Lernen beginnen
rzeczownik, zarys, przedstawiać w skrócie
Przedstawiłem tylko zarys. Jeżeli chcesz, mogę przejść do szczegółów.
shark
WHALE
Lernen beginnen
rzeczownik, rekin
WIELORYB
mill
There are some extremely hot places inside that mill
Lernen beginnen
rzeczownik, młyn
W tym młynie są niesamowicie gorące miejsca
tag
LABEL
Lernen beginnen
etykieta, metka
LABEL
fleet
General, the island won't last five days without fleet support
Lernen beginnen
rzeczownik, flota
Generale, wyspa nie wytrzyma pięciu dni bez wsparcia floty.
vertical
This candle has to be in a vertical position.
Lernen beginnen
przymiotnik, pionowy
Ta świeca musi być w pozycji pionowej.
horizontal
He drew a horizontal line across the blackboard.
Lernen beginnen
przymiotnik, poziomy
On narysował poziomą linię w poprzek tablicy.
compel
FORCE
She didn't want to help them but conscience compelled her to.
Lernen beginnen
czasownik, zmusić
FORCE
Ona nie chciała im pomóc, ale sumienie ją zmusiło.
sensitivity
It's a matter of great sensitivity.
Lernen beginnen
rzeczownik, delikatność wrażliwość
To bardzo delikatna sprawa
instant
Lernen beginnen
rzeczownik, chwila, moment, natychmiastowy
proclaim
DECLARE, PUBLISH, ANNOUNCE
Lernen beginnen
czasownik, ogłaszać oznajmiać
DECLARE, PUBLISH, ANNOUNCE

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.