NZ 5230 10.06

 0    9 Datenblatt    Janusz1992
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
stamp
This document is invalid without a stamp.
Lernen beginnen
pieczątka, czasownik, stąpać
Ten dokument jest nieważny bez pieczątki.
clutch
GRAP GRASP, TAKE SEEIZE CLINCH
She clutched his hand
Lernen beginnen
rzeczownik, sprzęgło chwytać ściskać
GRAP GRASP, TAKE SEEIZE CLINCH
ona ścisnęła jego rękę
breakdown
According to experts, the main reason for the breakdown was a lack of progress in services and industry.
Lernen beginnen
rzeczownik, awaria, rozpad
(Eksperci wskazują, iż główną przyczyną załamania był brak postępu w obszarze usług i przemysłu.)
conceal
HIDE
Lernen beginnen
czasownik, ukrywać
curl
Lernen beginnen
lok, zwijać zakręcać
kidney
People can live with only one kidney
Lernen beginnen
rzeczownik, nerka
Ludzie mogą żyć z tylko jedną nerką
expenditure
EXPENSE
Medical equipment is a small part of health care expenditures.
Lernen beginnen
rzeczownik, wydatki
EXPENSE
Sprzęt medyczny stanowi małą część wydatków na służbę zdrowia.
herd
TROOP
Lernen beginnen
rzeczownik, stado
passionate
Jessica spoke in a low, passionate voice
Lernen beginnen
przymiotnik, namiętny
Jessica mówiła niskim, namiętnym głosem.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.