Od I do test

 0    32 Datenblatt    mona09
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
2. Amoniak jest wskaźnikiem a. niewydolności nerek b. niewydolności wątroby c. stopnia uszkodzenia wątroby i nerek d. nie jest żadnym adekwatnym wskaźnikiem
Lernen beginnen
b. niewydolności wątroby
4. Tomografię komputerową głowy wykonujemy u: a. psa z podejrzeniem cukrzycy b. kota z podejrzeniem akromegalii c. u każdego pacjenta z podejrzeniem pu/pd d. nie wykonujemy tego badania u pacjentów z pu/pd
Lernen beginnen
b. kota z podejrzeniem akromegalii
5. Chłoniak jelitowy występuje częściej a. u psów b. u kotów c. gatunek nie ma znaczenia d. chłoniak nie występuje w formie jelitowej
Lernen beginnen
b. u kotów
6. Obecność żółci w wymiotach wskazuje na: a. refluks żołądkowo-przełykowy b. refluks dwunastniczo-żołądkowy c. przerost odźwiernika d. zapalenie wątroby
Lernen beginnen
6. Obecność żółci w wymiotach wskazuje na: a. refluks żołądkowo-przełykowy b. refluks dwunastniczo-żołądkowy c. przerost odźwiernika d. zapalenie wątroby
7. Ostre wymioty leczymy tylko objawowo jeśli: a. znamy ich przyczyny b. zwierzę jest w dobrej formie c. jama brzuszna jest niebolesna d. wszystkie objawy są prawidłowe
Lernen beginnen
7. Ostre wymioty leczymy tylko objawowo jeśli: a. znamy ich przyczyny b. zwierzę jest w dobrej formie c. jama brzuszna jest niebolesna d. wszystkie objawy są prawidłowe
9. Który z wymienionych pacjentów z wymiotami kwalifikuje się do pomiaru T4 w pierwszej kolejności: a. pies powyżej 10 lat b. kot poniżej 5 lat c. kot powyżej 7 lat d. T4 powinniśmy sprawdzić u każdego wymiotującego pacjenta
Lernen beginnen
c. kot powyżej 7 lat
8. Rtg z kontrastem wykonujemy w celu: a. oceny motoryki przewodu pokarmowego b. oceny drożności odźwiernika c. ustalenia obecności niecieniującego ciała obcego d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
Lernen beginnen
8. Rtg z kontrastem wykonujemy w celu: a. oceny motoryki przewodu pokarmowego b. oceny drożności odźwiernika c. ustalenia obecności niecieniującego ciała obcego d. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
10. Ból neuropatyczny a. dotyczy narządów wewnętrznych b. dotyczy stawów, kości, mięśni c. jest trudny do zlokalizowania d. nie reaguje na leki przeciw bólowe z wyjątkiem opiatów?
Lernen beginnen
d. nie reaguje na leki przeciw bólowe z opiatami
15. U pacjenta w wieku poniżej 1 roku życia można podejrzewać padaczkę: a. spowodowaną chorobą rozrostową b. spowodowaną zmianami zwyrodnieniowymi w CUN c. spowodowaną wadami metabolicznymi d. spowodowaną niewydolnością nerek
Lernen beginnen
15. U pacjenta w wieku poniżej 1 roku życia można podejrzewać padaczkę: a. spowodowaną chorobą rozrostową b. spowodowaną zmianami zwyrodnieniowymi w CUN c. spowodowaną wadami metabolicznymi d. spowodowaną niewydolnością nerek
16. Padaczka wrodzona występuje najczęściej u psów rasy: a. chichuachua b. sznaucer miniaturowy c. owczarek niemiecki d. akita nu
Lernen beginnen
c. owczarek niemiecki
17. Dokończ zdanie w prawidłowy sposób: Idiopatyczne drżenie głowy, bobbing syndrom” to choroba
a. najczęściej występująca u Cavalier King b. objawiająca się nieskoordynowanymi, niezależnymi ruchami kończyn lub całego ciała c. którą leczy się lekami psychotropowymi d. występująca najczęściej u dobermanów, pinczerów, buldogów, bokserów
Lernen beginnen
d. występująca najczęściej u dobermanów, pinczerów, buldogów, bokserów
18. Aby potwierdzić lub wykluczyć zapalenie mózgu u psów rasy Yorkshire terrier powinniśmy przeprowadzić badania:
a. badania krwi- biochemia i morfologia b. badanie usg głowy- przez niezrośnięte ciemiączko c. MRI d. MRI/TK oraz badanie płynu mózgowo-rdzeniowego
Lernen beginnen
d. MRI/TK oraz badanie płynu mózgowo-rdzeniowego
19. Aby odróżnić właściwy atak padaczkowy od zaburzeń ruchowych powinno wziąć się pod uwagę:
a. zaburzenia świadomości występujące w przebiegu ataku padaczkowego. b. zaburzenia świadomości występujące w przebiegu zaburzeń ruchowych. c. zapoznać się z treścią filmu nagranego przez właściciela w trakcie napadu. d. odpowiedzi a i c
Lernen beginnen
d. odpowiedzi a i c są prawidłowe.
20. Uważa się, że głównym mediatorem świądu jest a. histamina b. Il-31 c. Il-37 d. Il-17
Lernen beginnen
b. Il-31
24. Wyłysienie tylnej powierzchni małżowin usznych i części skroniowej głowy najczęściej występuje u następujących ras psów: a. owczarek niemiecki i złoty retriever b. cocker i springer spaniele c. jamnik i buldog francuski d. chow chow i pomeranian
Lernen beginnen
c. jamnik i buldog francuski
23. Wrodzony niedorozwój włosa (hipotrychoza) występuje najczęściej u a. owczarków niemieckich i bokserów b. dogów niemieckich i leonbergerów c. amerykańskich cocer spanieli i owczarków belgijskich d. złotych retriverów i labradorów
Lernen beginnen
c. amerykańskich cocer spanieli i owczarków belgijskich
25. Wyłysienie przerzedzające sierści i dysplazja ciemnych włosów jest charakterystyczne dla następujących ras psów: a. dobermany i jamniki b. owczarki niemieckie i dobermany c. jamniki i pudle d. boksery i buldogi angielskie
Lernen beginnen
a. dobermany i jamniki
26. W przypadku steroidooporności należy w pierwszej kolejności wykonać a. test przesiewowy z surowicy lub śródskórny b. wykonać dietę eliminacyjną c. zeskrobinę skóry d. test na alergeny pokarmowe
Lernen beginnen
b. wykonać dietę eliminacyjną
27. W przypadku falowania skóry u kotów należy w pierwszej kolejności wykonać a. zeskrobinę skóry b. próbę bibułową c. badanie mikologiczne włosów d. testy alergiczne’
Lernen beginnen
b. próbę bibułową
28. Do kryteriów diagnostycznych Favrota należą następujące objawy z wyjątkiem:
a. pierwsze objawy pojawiają się w wieku poniżej 3 roku życia b. świądu podatnego na działanie glikokortykosteroidów c. odruchu otopodanego d. braku zmian na brzegach małżowin usznych
Lernen beginnen
c. odruchu otopodanego
31: Kiedy nie występuje czas kapilarny < 1s: a) ból b) posocznica c) gorączka d) nadczynność tarczycy
Lernen beginnen
a) ból
34. Wrodzony niedobór kinazy pirogronianowej występuje u a. WHWT b. buldogów c. pomeranianów d. odpowiedzi a i b są prawidłowe
Lernen beginnen
a. WHWT
35. Fizjologiczna produkcja moczu u kota wynosi a. 1-5mL/kg/24h b. 5-10mL/kg/24h c. 10-15mL/kg/24h d. 15-20mL/kg/24h
Lernen beginnen
d. 15-20mL/kg/24h
36. Do przednerkowych przyczyn bezmoczu nie zaliczamy a. odwodnienia b. choroby Addisona c. wstrząsu d. ostrej niewydolności nerek
Lernen beginnen
b. choroby Addisona
37. Zmniejszenie nerek występuje w a. ostrej niewydolności I stopnia b. ostrej niwydolności II stopnia c. zmianach nowotworowych nerek d. końcowym stadium przewlekłej niewydolności nerek
Lernen beginnen
d. końcowym stadium przewlekłej niewydolności nerek
38. Wydalanie moczu u zwierząt hospitalizowanych powinno wynosić a. 1-2mL/kg/h b. 3-4mL/kg/h c. 1-2mL/zwierzę/h d. 3-4mL/zwierzę/h
Lernen beginnen
a. 1-2mL/kg/h
40. Które z poniżej wymienionych stanów jest najmniej prawdopodobną przyczyną kaszlu: a. zapadnięcie tchawicy b. powiększenie migdałków podniebiennych c. zapalenie oskrzeli d. odma
Lernen beginnen
d. odma
41. Astma jest chorobą a. tylko psów b. psów i kotów c. tylko kotów d. predylekcje nie są znane
Lernen beginnen
c. tylko kotów
42. Niepowodzenie antybiotykoterapii może być spowodowane a. nieprawidłowo dobranym antybiotykiem b. zbyt krótkim stosowaniem antybiotyków c. niebakteryjną etiologią choroby d. wszyskie odpowiedzi są prawidłowe
Lernen beginnen
d. wszyskie odpowiedzi są prawidłowe
*Pies z bolesnym brzuchem i trudnością z poruszaniem się. Wykryto aktywny osad i ropomocz, co zrobisz w następnej kolejności? a. rtg/usg b. biochemia, parametry wątrobowe, c. biochemia parametry nerkowe, d. badanie bakteriologiczne moczu
Lernen beginnen
a. rtg/usg
*predylekcje do cukrzycy a. suka b. pies c. brak predylekcji plciowej d. brak plciowej, ale jest rasowa
Lernen beginnen
a. suka
*U pacjenta z Pu/pd prawidłowy ciężar właściwy moczu występuje z A) cukrzyca B) ropomaciczem C) niedoczynnościa tarczycy D) chorobia Addisona
Lernen beginnen
B) ropomaciczem

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.