Określenia relacji czasowych i częstotliwości A1

 0    32 Datenblatt    agawuj
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
dzisiaj wieczorem
Lernen beginnen
tonight
wczoraj
Co robiłeś wczoraj?
Lernen beginnen
yesterday
What did you do yesterday?
zawsze, kiedykolwiek
Lernen beginnen
ever
nigdy
Lernen beginnen
never
przed, zanim
Lernen beginnen
before
później, po
Lernen beginnen
after
w zeszłym tygodniu
Lernen beginnen
last week
w przyszłym tygodniu
Lernen beginnen
next week
przeszłość
Lernen beginnen
past
przyszłość
Lernen beginnen
future
wtedy
Lernen beginnen
then
później
Dam ci tę książkę później, bo jeszcze jej nie skończyłem.
Lernen beginnen
later
I'll give you the book later, because I haven't finished it yet.
wcześniej
Powinniśmy wstawać wcześniej.
Lernen beginnen
earlier
We should get up earlier.
czasami
Lernen beginnen
sometimes
często
Lernen beginnen
often
zazwyczaj
Lernen beginnen
usually
rzadko
Lernen beginnen
seldom
odkąd (od danego momentu)
Lernen beginnen
since
pewnego dnia
Lernen beginnen
someday
codziennie
codzienny
Lernen beginnen
every day
everyday
przy, w, na, o
Lernen beginnen
at
codzienny
Lernen beginnen
everyday
już
Ona już wyszła.
Lernen beginnen
already
She’s already left.
właśnie, ledwie, dopiero co, tylko
Lernen beginnen
just
znowu
Chciałbym cię znów zobaczyć.
Lernen beginnen
again
I’d like to see you again.
(jakiś czas) temu
Lernen beginnen
ago
zawsze
Piotr zawsze się spóźnia.
Lernen beginnen
always
Peter is always late.
koniec
Lernen beginnen
finish
chwila, moment
Lernen beginnen
moment
teraz
Teraz jestem zajęty.
Lernen beginnen
now
I'm busy now.
wkrótce
Pospiesz się - ona niedługo wróci. Mam nadzieję, że się wkrótce zobaczymy.
Lernen beginnen
soon
Hurry up - she will be back soon. I hope we'll see each other soon.
jeszcze
Lernen beginnen
yet

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.