Ola 15th Dec 2014

 0    27 Datenblatt    engonskype_archive
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
O której godzinie jadłaś śniadanie?
Lernen beginnen
What time did you eat breakfast?
Czy wypilaś herbatę na śniadanie?
Lernen beginnen
Did you drink tea for breakfast?
Co jadłaś na śniadanie?
Lernen beginnen
What did you eat for breakfast?
Zjadłam dwie kanapki.
Lernen beginnen
I ate two sandwiches.
O której poszłaś spać wczoraj?
Lernen beginnen
What time did you go to sleep yesterday?
Jadę do Polski. (czas: Present Continuous)
Lernen beginnen
I'm going to Poland.
Co robiłaś wczoraj?
Lernen beginnen
What did you do yesterday?
ponieważ mój brat grał w piłkę nożną
Lernen beginnen
because my brother played football
Czy jego drużyna wygrała?
Lernen beginnen
Did his team win?
wygrać
Lernen beginnen
to win - won - won
drużyna
Lernen beginnen
team
O której poszłaś na mecz?
Lernen beginnen
What time did you go to the game?
30
Lernen beginnen
thirty
13
Lernen beginnen
thirteen
źle
Lernen beginnen
WRONG
Mecz skończył się o czwartej.
Lernen beginnen
The game finished at 4 o'clock.
Czy poszłaś ze swoimi rodzicami?
Lernen beginnen
Did you go with your parents?
Nie zjadam niadania o ósmej.
Lernen beginnen
I didn't eat breakfast at 8.
Nie wstaam o siódmej.
Lernen beginnen
I didn't get up at 7.
Wzięłam prysznic rano.
Lernen beginnen
I took a shower in the morning.
brać prysznic
Lernen beginnen
to take a shower
to take - took - taken
Nie obejrzaam filmu dwa dni temu.
Lernen beginnen
I didn't watch a film two days ago.
Poszłam do kina w zeszłym tygodniu.
Lernen beginnen
I went to the cinema last week.
Kiedy poszłaś do kina?
Lernen beginnen
When did you go to the cinema?
Zjadłam zupę pomidorową na obid.
Lernen beginnen
I ate tomato soup for dinner. = I had tomato soup for dinner.
Kiedy spotkałaś swoich przyjaciół?
Lernen beginnen
When did you meet your friends?
Czy możesz przeliterować swoje imię?
Lernen beginnen
Can you spell your name?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.