Opening times / Selecting goods

 0    63 Datenblatt    roosz
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
What time are you open until?
Lernen beginnen
do ktorej jestescie otwarci?
What time do you close today?
Lernen beginnen
O której godzinie zamknięcie dzisiaj?
Are you open on the weekends?
Lernen beginnen
Czy jesteście otwarci w weekendy?
Are you open all day?
Lernen beginnen
jesteście otwarci cały dzień?
What are your opening hours?
Lernen beginnen
Jakie są godziny otwarcia?
Are you open on Sundays?
Lernen beginnen
Jesteście otwarci w niedziele?
Are you open every day during the week?
Lernen beginnen
Czy jesteście otwarci codziennie w ciągu tygodnia?
What time do you open tomorrow?
Lernen beginnen
O której godzinie otwieracie jutro?
We’re open from 9am to 6pm.
Lernen beginnen
Jesteśmy otwarci od 9 do 6pm.
We’re open on weekdays only (Monday to Friday).
Lernen beginnen
Jesteśmy otwarci Tylko w dni robocze (od poniedziałku do piątku).
We’re open from 10am to 8pm.
Lernen beginnen
Jesteśmy otwarci w godzinach od 10 do 8 wieczorem.
We’re open 7 days a week.
Lernen beginnen
Jesteśmy otwarci 7 dni w tygodniu.
We’re open 24/7 (24 hours a day 7 days a week).
Lernen beginnen
Jesteśmy otwarci 24/7 (24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu).
We’re closed at lunchtime between 12pm and 2pm.
Lernen beginnen
Jesteśmy zamknięci w porze lunchu pomiędzy 12pm i 2pm.
We’re closed on Bank Holidays (national holidays).
Lernen beginnen
Jesteśmy zamknięta w święta (święta państwowe).
Can / May I help you?
Lernen beginnen
W czym mogę pomóc?
Can I help you find something?
Lernen beginnen
Mogę pomóc znaleźć coś?
What colour would you like?
Lernen beginnen
Jaki kolor chciałbyś?
What size would you like?
Lernen beginnen
Jaki rozmiar chciałbyś?
Is there anything else I can help you with?
Lernen beginnen
Czy mogę jeszcze w czymś pomóc?
Would you like to try it on?
Lernen beginnen
Czy chce Pani przymierzyć?
Is that any good?
Lernen beginnen
Czy to jest dobre?
What can I do for you?
Lernen beginnen
Czym mogę służyć?
How does it fit?
Lernen beginnen
Jak to leży?
How about this one?
Lernen beginnen
a co z tym?
Anything else?
Lernen beginnen
Coś jeszcze?
Would you like anything else?
Lernen beginnen
Chcesz coś jeszcze?
Excuse me do you work here?
Lernen beginnen
Przepraszam, pracujesz tu?
Could you help me please?
Lernen beginnen
Proszę, mógłbyś mi pomóc?
I’m trying to find a...
Lernen beginnen
Próbuję znaleźć...
Could you tell me where the ... is please?
Lernen beginnen
Czy możesz mi powiedzieć, gdzie ... jest, proszę?
How much is this?
Lernen beginnen
Ile to kosztuje?
How much are these?
Lernen beginnen
Ile one kosztują?
How much does this cost?
Lernen beginnen
Ile to kosztuje?
How much is that ... in the window?
Lernen beginnen
Ile to kosztuje ... w oknie?
Where can I find the ...?
Lernen beginnen
Gdzie mogę znaleźć ...?
Do you sell ...?
Lernen beginnen
Czy sprzedajesz ...?
Do you have any ...?
Lernen beginnen
Czy masz jakieś ...?
Would you have this in another colour?
Lernen beginnen
Czy masz to w innym kolorze?
Have you got anything cheaper?
Lernen beginnen
czy masz coś tańszego?
Do you have something less pricey (expensive)?
Lernen beginnen
Czy masz coś mniej drogiego?
Do you have this item in stock?
Lernen beginnen
Czy masz ten przedmiot w magazynie?
Do you have a smaller/bigger/larger size?
Lernen beginnen
Czy masz mniejszy / większy rozmiar?
Do you know where else I could try?
Lernen beginnen
Czy wiesz, gdzie jeszcze mogę spróbować?
Does it come with a guarantee/warranty?
Lernen beginnen
Czy to "posiada" gwarancje?
Where is the changing/fitting room?
Lernen beginnen
Gdzie jest przymierzalnia?
Where can I weigh my groceries?
Lernen beginnen
Gdzie mogę zważyć moje zakupy?
Do/Can you deliver?
Lernen beginnen
Czy / Czy można dostarczyć?
Do you have a refund policy?
Lernen beginnen
Czy macie polityke zwrotu?
Is this in the sale?
Lernen beginnen
Czy to na sprzedaż?
I’m afraid that’s the only colour we have.
Lernen beginnen
Obawiam się, że to jedyny kolor który mamy.
Sorry we don’t have any more in stock.
Lernen beginnen
Niestety nie mamy nic więcej w magazynie.
Sorry we don’t sell those / them here.
Lernen beginnen
Niestety nie sprzedajemy ich tutaj.
I’m afraid we don’t have any more left.
Lernen beginnen
Obawiam się, że nie mamy nic więcej
I have exactly what you’re looking for.
Lernen beginnen
Mam dokładnie to, czego szukasz.
This one is on sale right now!
Lernen beginnen
To jest w wyprzedaży już teraz!
It comes with a manufacturer’s warranty.
Lernen beginnen
"Dołączona" jest gwarancja producenta.
It comes with a 1-year guarantee.
Lernen beginnen
"Dołączona " jest gwarancja na 1 rok.
The changing / fitting rooms are that way.
Lernen beginnen
Przymierzalnie są w tamtym kierunku
The scales are by the counter over there. That’s where you can weigh your groceries.
Lernen beginnen
Wagi są przez ladzie tam. To miejsce, gdzie można zważyć zakupy.
That one is ...(price).
Lernen beginnen
tamten kosztuje ... (Cena).
They’re ...(price) each.
Lernen beginnen
te kosztują ... (Cena) każda.
You can get a refund if you keep the receipt safe and bring it back within 2 weeks.
Lernen beginnen
Możesz otrzymać zwrot pieniędzy, jeśli zachowasz paragon i zwrocisz go ponownie w ciągu 2 tygodni.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.