organizacje i porozumienia międzynarodowe

 0    23 Datenblatt    agirdwoyn
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
ANZUS
Lernen beginnen
Pakt Bezpieczeństwa Pacyfiku; podpisany w 1953r. przez Australię, Nową Zelandię i USA układ polityczno-wojskowy o wzajemnej pomocy w przyp. ataku na jedno z państw czł.
APEC
Lernen beginnen
Współpraca Ekonomiczna Azji i Pacyfiku; opiera się na układzie o współpracy gosp. w Azji i rejonie Oceanu Spokojnego podp. w Canberze w 1989r.; służy za forum wymiany poglądów
ASEAN
Lernen beginnen
Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej; organizacja polityczno-gospodarcza z siedzibą w Dżakarcie; jej celem jest promowanie regionalnego rozwoju i pokoju
BRIC
Lernen beginnen
spotkania ministrów Brazylii, Rosji, Indii i Chin, państw pretendujących do rangi regionalnych mocarstw
G-4, G-20
Lernen beginnen
Światowy Szczyt Gospodarczy; grupa nie jest organizacją, zapoczątkowały ją cykliczne konferencje od 1975r., podczas których podejmowane są tematy gospodarcze i polityczne; skupia najbardziej rozwinięte kraje świata
Greenpeace
Lernen beginnen
zał. w 1971r. w Kanadzie organizacja pozarządowa zajmująca się działaniami pokojowymi zmierzającymi do ochrony środowiska przyrodniczego; z siedzibą w Amsterdamie
GUAM
Lernen beginnen
Organizacja na rzecz Demokracji i Pokoju; założona w 2002r. przez Gruzję, Ukrainę, Azerbejdżan i Mołdawię; zakłada współpracę ekonomiczną, bezp. energetyczne, ochronę praw człowieka, zbliżenie do UE i NATO
Liga Arabska
Lernen beginnen
powst. w 1945r. w Kairze, pocz. nie była org., lecz luźnym związkiem państw arabskich, przede wsz. północnej Afr., Bl. Wsch., Płw. Arab.; wyznacza sobie nast. cele: wspieranie współpr. politycznej, kulturalnej, gospodarczej, obrona niepodległości państw czł., uznanie Palestyny za niepodległe państwo
IRC, MCK
Lernen beginnen
International Red Cross, Międzynarodowy Czerwony Krzyż; łączy międzyn. stowarzyszenia Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (wg. statutu z 1928r.)
Międzynarodowe Federacje Związków Zawodowych
Lernen beginnen
ICTFU - Międzynarodowa Konfederacja Wolnych Związków Zawodowych WCL - Światowa Organizacja Pracy WFTU - Światowa Federacja Związków Zawodowych
NAFTA
Lernen beginnen
Północnoamerykański Układ o Wolnym Handlu; USA, Kanada, Meksyk
OBWE, dawniej KBWE
Lernen beginnen
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
OECD
Lernen beginnen
Organizacja Współpracy i Rozwoju Gospodarczego; zrzesza najlepiej rozwinięte gospodarczo państwa świata; powst. w 1960r. z przekształcenia nadzorującej plan Marshalla OECC
OIC
Lernen beginnen
Organizacja Konferencji Islamskiej; powst. w 1971r. w Arabii Saudyjskiej, jako org. polityczno-religijna propagująca idee panislamizmu
OJA/UA
Lernen beginnen
Organizacja Jedności Afrykańskiej/Unia Afrykańska; założona w 1963r. w Addis-Abebie przez przywódców państw Afryki; zakłada wspieranie nowotworzących się państw afr., doprowadziła do przyjęcia Afrykańskiej Karty Praw Człowieka
OPA
Lernen beginnen
Organizacja Państw Amerykańskich; powstała w 1948r. jako kontynuacja istniejącej od 1910r. Unii Panamerykańskiej, jej członkami są państwa obu Ameryk za wyj. Kuby
OPEC
Lernen beginnen
Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową; powst. w 1960r., siedziba w Wiedniu; ustala limity wydobycia ropy przez te kraje i limity cen ropy na świecie
OUBZ
Lernen beginnen
Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym; org. państw postsowieckich deklarująca wolę nieatakowania państw trzecich, nieprzystępowanie do sojuszy zbrojnych, uznające że atak na jedno z nich równa się atakowi na wszystkich sygnotariuszy
SLZ
Lernen beginnen
Stowarzyszenie Ludów Zagrożonych; powst. w 1979r., celem jest inf. o zagrożeniu wyniszczeniem fizycznym i kulturowym mniejszości narodowych i etnicznych na świecie
SOW
Lernen beginnen
Szanghajska Organizacja Współpracy; państwa azjatyckie, ma char. polityczny służący zapewnieniu bezpieczeństwa oraz utrzymaniu przewagi Rosji i Chin w Azji
Światowa Rada Kościołów
Lernen beginnen
zał. w 1948r. w Genewie, zrzesza większość kościołów prawosławnych, protestanckich i starokatolickich
UNPO
Lernen beginnen
Organizacja Niereprezentowanych Narodów i Ludów; zał. w 1991r., z siedzibą w Hadze, org. ludów i grup etnicznych niemających reprezentacji w org. międzyn.
WNP
Lernen beginnen
Wspólnota Niepodległych Państw, powstała z państw postsowieckich (oprócz krajów bałtyckich i Gruzji) po rozpadzie Związku Radzieckiego; jej powołanie jest przejawem próby dalszej kontroli rosyjskiej

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.