ósmy kwiecień

 0    36 Datenblatt    jkuul
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
przedział zakres asortyment
Lernen beginnen
range
konkretny szczególny konkretnie
Lernen beginnen
particular particulary
mieć zamiar coś zrobić w niedalekiej przyszłości
Dział finansowy aktualnie korzysta z wielu systemów i ma zamiar zainwestować w nowy produkt COTS
Lernen beginnen
be about to
The finance department currently use a range of systems and are about to invest in a new COTS product
doświadczony
Lernen beginnen
experienced
rozważać brać pod uwagę biorąć pod uwagę zważywszy
Lernen beginnen
consider considering
możliwość
czy kiedykolwiek wziąłeś pod uwagę tamtą możliwość?
Lernen beginnen
possibility
Did you ever consider that possibility
powinnam była
powinnam była wziąć to pod uwagę
Lernen beginnen
I should have
I should have considered that
biorąć pod uwagę wsystko nie było tak żle
Lernen beginnen
All things considered that wasn't too bad
oni uważają się za amerykanów
Lernen beginnen
They consider themselves to be Americans
potraktuj to jako zrobione
Lernen beginnen
Consider it done
któregoś dnia
Lernen beginnen
some day
to miejsce jest zajęte
Lernen beginnen
this seat is taken
w rezultacie skutecznie
Lernen beginnen
effectively
tak naprawdę to
Lernen beginnen
the fact of the matter is
nadzorowanie nadzorować
Lernen beginnen
overseeing oversee
zrobić kopię zapasową
Lernen beginnen
back up
założyć otworzyć ustawić
Lernen beginnen
set up
dzielenie podział
Lernen beginnen
division
podzielić
Lernen beginnen
divide
baza danych
Lernen beginnen
database
rozkazywać nakazywać
Lernen beginnen
dictate
czuć pociąg do kogoś
Lernen beginnen
be fond of sb
John is clearly fond of Mary
czuły delikatny
Lernen beginnen
fond
czułe spojrzenie
Lernen beginnen
fond look
prózna nadzieja
Lernen beginnen
fond hope
prózna wiara
Lernen beginnen
fond belief
rozwiązać umowę
Lernen beginnen
terminate
zawiesić odroczyć posiedzenie
Lernen beginnen
adjourn adjourned
opracować rozwinąć
naukowcy opracowali nowy lek na te chorobę
Lernen beginnen
develop
Scientists have developed a new drug for this disease
procedura
Lernen beginnen
procedure procedures
odgrywać aktywną rolę
Lernen beginnen
play an active role
poważny ciężki
on ledwo wyzdrowiał z poważnej choroby
Lernen beginnen
severele
He hardly recovered from a severe illness
odzyskać coś wyzdrowieć
Lernen beginnen
recover
abstrakcyjna interpretacja
Lernen beginnen
abstract interpretation
starać się usiłować
staramy się uszczęśliwić naszych klientów
Lernen beginnen
strive
We strive to make our customers happy
rozwój
Lernen beginnen
development

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.