Out of the Woods

 0    32 Datenblatt    nataliasobyra
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
wyjść na prostą
Jeszcze nie wyszliśmy na prostą
Lernen beginnen
be out of the woods
We're not out of the woods yet.
kapral
Lernen beginnen
corporal
być pełnym nadziei
Lernen beginnen
be hopeful
podczas gdy
Lernen beginnen
as
utrzymać kogoś/coś przy życiu
Lernen beginnen
keep sb/sth alive
powrót do zdrowia
Lernen beginnen
recovery
wyzdrowieć / odzyskać
Lernen beginnen
recover
szereg / kilkanaście
Lernen beginnen
several
wypadek
Lernen beginnen
an accident
pogrzeb
Lernen beginnen
a funeral
południe
Lernen beginnen
noon
kolejka
Lernen beginnen
line
procesja
Lernen beginnen
a procession
skręcić
Lernen beginnen
take a turn
uderzyć w / zderzyć się z
Lernen beginnen
crash into
motor
Lernen beginnen
motorcycle
stanąć w płomieniach
Lernen beginnen
burst into flames
rzucać
Lernen beginnen
throw
miejsce zdarzenia
Lernen beginnen
the scene
karetka
Lernen beginnen
an ambulance
transportować
Lernen beginnen
carry
przewrócić się
Lernen beginnen
overturn
wjazd / zjazd z autostrady
Lernen beginnen
a ramp
zapalić się
Lernen beginnen
catch fire
operacja
Lernen beginnen
a surgery
nagły przypadek / sytuacja awaryjna
Lernen beginnen
emergency
dołączyć do kogoś
Lernen beginnen
join somebody
wsparcie
Lernen beginnen
support
polegać na...
Lernen beginnen
rely on...
z ciężkim sercem
Lernen beginnen
with heavy heart
brać coś za pewnik / nie doceniać czegoś
Często nie doceniamy pomocy rodziców
Lernen beginnen
take something for granted
We often take parents' help for granted
Kiedy to dotyka ciebie... (metaforycznie)
Lernen beginnen
When it hits home...

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.