Oxford Excellence for matura Unit 14 Państwo i społeczeństwo

 0    237 Datenblatt    erka22
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
aresztować
Lernen beginnen
arrest
podpalenie, podpalacz
Lernen beginnen
arson, arsonist
napad
Lernen beginnen
assault
zaatakować kogoś nożem
Lernen beginnen
attack sb with a knife
szantażować, szantaż, szantażysta
Lernen beginnen
blackmail, blackmailer
złamać prawo
Lernen beginnen
break the law
włamywać się, kradzież z włamaniem, włamywacz
Lernen beginnen
burgle, burglary, burglar
popełnić przestępstwo
Lernen beginnen
commit a crime
handel narkotykami, handlarz narkotyków
Lernen beginnen
drug dealing, drug dealer
pijany kierowca
Lernen beginnen
drunk driver
dowody
Lernen beginnen
evidence
pseudokibic
Lernen beginnen
football hooligan
fałszować, fałszerstwo, fałszerz
Lernen beginnen
forge, forgery, forger
oszustwo, oszust
Lernen beginnen
fraud, fraudster
mieć alibi
Lernen beginnen
have an alibi
porwać samolot, porywacz samolotu
Lernen beginnen
hijack, hijacker
prowadzić dochodzenie, dochodzenie
Lernen beginnen
investigate, investigation
trzymać kogoś w areszcie
Lernen beginnen
keep sb in custody
porywać, porwanie, porywacz
Lernen beginnen
kidnap, kidnapping, kidnaper
(mniejsze/poważne) wykroczenie
Lernen beginnen
(minor / serious) offence
napaść i obrabować, napad uliczny, bandyta uliczny
Lernen beginnen
mug, mugging, mugger
mordować, morderstwo, morderca
Lernen beginnen
murder, murderer
drobne wykroczenie
Lernen beginnen
petty crime
kradzież kieszonkowa, kieszonkowiec
Lernen beginnen
pickpocketing, pickpocket
posterunek policji
Lernen beginnen
police station
zgwałcić, gwałciciel
Lernen beginnen
rape, rapist
ukraść coś komuś, napad, złodziej
Lernen beginnen
rob sb of sth, robbery, robber
kraść w sklepie, kradzież w sklepie, złodziej sklepowy
Lernen beginnen
shoplift, shoplifting, shoplifter
przemycać, przemyt, przemytnik
Lernen beginnen
smuggle, smuggling, smuggler
kraść
Lernen beginnen
steal
podejrzany
Lernen beginnen
suspect
brać łapówkę
Lernen beginnen
take a bribe
terroryzm, terrorysta
Lernen beginnen
terrorism, terrorist
kradzież, złodziej
Lernen beginnen
theft, thief
ofiara
Lernen beginnen
victim
przemoc
Lernen beginnen
violence
świadek
Lernen beginnen
witness
ogłosić wyrok
Lernen beginnen
announce the verdict
zostać oskarżonym o coś
Lernen beginnen
be charged with sth
kara śmierci
Lernen beginnen
capital punishment, death penalty
praca społeczna
Lernen beginnen
community service
przyznać się do czegoś
Lernen beginnen
confess to sth
uznać kogoś winnym popełnienia (jakiegoś przestępstwa)
Lernen beginnen
convict sb of (a crime)
kara cielesna
Lernen beginnen
corporal punishment
sprawa w sądzie
Lernen beginnen
court case
uznać kogoś winnym czegoś
Lernen beginnen
find sb guilty of
dostać/płacić grzywnę, mandat
Lernen beginnen
get / pay a fine
uniknąć np. kary, ujść na sucho
Lernen beginnen
get away with sth
surowa kara
Lernen beginnen
harsh punishment
niewinny
Lernen beginnen
innocent
sędzia
Lernen beginnen
judge
ława przysięgłych
Lernen beginnen
jury
śmiertelny zastrzyk
Lernen beginnen
lethal injection
kara dożywocia
Lernen beginnen
life imprisonment
kara więzienia
Lernen beginnen
prison sentence
ukarać, kara (za coś)
Lernen beginnen
punish, punishment (for sth)
wyrok
Lernen beginnen
sentence
skazać kogoś na coś
Lernen beginnen
sentence sb to sth
wyrok w zawieszeniu
Lernen beginnen
suspended sentence
podać kogoś do sądu
Lernen beginnen
take sb to court
mandat
Lernen beginnen
traffic ticket
proces
Lernen beginnen
trial
mieć proces
Lernen beginnen
go on trial
granica państwa
Lernen beginnen
border, frontier
granica wewnątrz państwa
Lernen beginnen
boundary
obywatel, obywatelstwo
Lernen beginnen
citizen, citizenship
dyktatura, dyktator
Lernen beginnen
dictatorship, dictator
emigrować, emigracja
Lernen beginnen
emigrate, emigration
obcokrajowiec
Lernen beginnen
foreigner
ojczyzna
Lernen beginnen
homeland, homecountry
imigracja
Lernen beginnen
immigration
polityka imigracyjna
Lernen beginnen
Immigration policy
niezależność, niepodległość
Lernen beginnen
independence
mieszkaniec
Lernen beginnen
inhabitant
królestwo
Lernen beginnen
kingdom
monarchia
Lernen beginnen
monarchy
naród, narodowość
Lernen beginnen
nation, nationality
hymn narodowy
Lernen beginnen
national anthem
flaga narodowa
Lernen beginnen
National Flag
naród
Lernen beginnen
(the) people
azyl polityczny
Lernen beginnen
political asylum
liczba ludności
Lernen beginnen
population
uchodźca
Lernen beginnen
refugee
region, regionalny
Lernen beginnen
region, regional
republika
Lernen beginnen
republic
rodzina królewska
Lernen beginnen
royal family
państwo, stan
Lernen beginnen
state
aktywista
Lernen beginnen
activist
ambasador
Lernen beginnen
ambassador
ustawa
Lernen beginnen
bill
wprowadzać ustawę
Lernen beginnen
bring in/introduce a law
pracownik służb publicznych
Lernen beginnen
civil servant
kongres
Lernen beginnen
congress (US)
członek, członkini Kongresu
Lernen beginnen
Congressman, congresswoman (US)
konserwatywny
Lernen beginnen
conservative
okręg wyborczy
Lernen beginnen
constituency
konstytucja
Lernen beginnen
constitution
debata
Lernen beginnen
debate
demokracja, demokratyczny, demokrata
Lernen beginnen
democracy, democratic, democrat
demonstrować, demonstracja
Lernen beginnen
demonstrate, demonstration
dyplomata
Lernen beginnen
diplomat
ambasada
Lernen beginnen
embassy
tworzyć rząd
Lernen beginnen
form the government
wybory (powszechne/lokalne)
Lernen beginnen
(general/local) election
głowa państwa
Lernen beginnen
Head of State
Izba Gmin (UK)
Lernen beginnen
House of Commons (UK)
Izba Lordów (UK)
Lernen beginnen
House of Lords (UK)
Izba Reprezentantów (US)
Lernen beginnen
House of Representatives (U.S.)
król, królowa
Lernen beginnen
king, queen
lewicowy
Lernen beginnen
left-wing
ustawodawstwo
Lernen beginnen
legislation
liberalny
Lernen beginnen
liberal
samorząd
Lernen beginnen
local government
izba (niższa/wyższa)
Lernen beginnen
(lower/upper) house
Ministerstwo Obrony Narodowej
Lernen beginnen
Ministry of Defence
Ministerstwo Finansów
Lernen beginnen
Ministry of Finance
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Lernen beginnen
Ministry of Foreign Affairs
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Lernen beginnen
Ministry of Home Affairs
członek parlamentu (UK)
Lernen beginnen
MP = Member of Parliament (UK)
opozycja
Lernen beginnen
opposition
parlament
Lernen beginnen
parliament
członek partii
Lernen beginnen
party member
polityka dotycząca czegoś
Lernen beginnen
policy on sth
lider polityczny
Lernen beginnen
political leader
partia polityczna
Lernen beginnen
political party
system polityczny
Lernen beginnen
political system
polityka
Lernen beginnen
politics
prezydent
Lernen beginnen
president
premier
Lernen beginnen
Prime Minister (PM)
referendum
Lernen beginnen
referendum
reforma
Lernen beginnen
reform
zrezygnować ze stanowiska
Lernen beginnen
resign from post
prawicowy
Lernen beginnen
right-wing
rządzić krajem
Lernen beginnen
rule the country
wywiad
Lernen beginnen
(the) secret service, (the) intelligence service
senat
Lernen beginnen
senate
kadencja
Lernen beginnen
term
radny
Lernen beginnen
town councillor
rada miejska
Lernen beginnen
town / city ​​council
ratusz
Lernen beginnen
town hall
głosować na kogoś
Lernen beginnen
vote (for) sb
prowadzić kampanię na rzecz praw człowieka
Lernen beginnen
campaign for human rights
organizować zbiórkę pieniędzy
Lernen beginnen
do fundraising
dawać pieniądze na cele dobroczynne
Lernen beginnen
donate money to charity
wystosować apel
Lernen beginnen
launch an appeal
promować edukację
Lernen beginnen
promote education
zbierać pieniądze na coś
Lernen beginnen
raise money for sth
rozwiązywać konflikty
Lernen beginnen
resolve conflicts
wolontariusz
Lernen beginnen
volunteer
zgłosić się jako wolontariusz do czegoś
Lernen beginnen
volunteer to do sth
szlachetny cel
Lernen beginnen
worthy cause
odnieść sukces
Lernen beginnen
be successful
czarny rynek
Lernen beginnen
black market
budżet
Lernen beginnen
budget
drobne pieniądze
Lernen beginnen
change
kryzys
Lernen beginnen
depression
spadek gospodarczy
Lernen beginnen
economic decline
wzrost gospodarczy
Lernen beginnen
economic growth
finanse
Lernen beginnen
finance
gospodarka wolnorynkowa
Lernen beginnen
free-market economy
fundusz
Lernen beginnen
fund
dostać kredyt
Lernen beginnen
get credit
zbankrutować
Lernen beginnen
go bankrupt, go out of business
(rosnąca / słabnąca) gospodarka
Lernen beginnen
(growing/slowing) economy
mieć długi
Lernen beginnen
have debts
dochód
Lernen beginnen
income
przemysł
Lernen beginnen
industry
inflacja
Lernen beginnen
inflation
inwestować w coś, inwestycja
Lernen beginnen
invest in sth, investment
zrobić interes, dojść do porozumienia
Lernen beginnen
make a deal
ponieść straty
Lernen beginnen
make a loss
przynieść zysk
Lernen beginnen
make a profit
rynek
Lernen beginnen
market
płacić podatki
Lernen beginnen
pay taxes
płatność
Lernen beginnen
payment
stopa inflacji
Lernen beginnen
rate of inflation
recesja
Lernen beginnen
recession
zakładać firmę
Lernen beginnen
set up a company
deficyt handlowy
Lernen beginnen
trade deficit
tracić pieniądze
Lernen beginnen
waste money
siła robocza
Lernen beginnen
workforce
Biblia
Lernen beginnen
(the) Bible
biskup
Lernen beginnen
bishop
katedra
Lernen beginnen
cathedral
katolik, katolicki
Lernen beginnen
Catholic
chrześcijanin, chrześcijański
Lernen beginnen
Christian
kościół
Lernen beginnen
church
zakon żeński
Lernen beginnen
convent
wiara
Lernen beginnen
faith
Żyd, żydowski
Lernen beginnen
Jew, Jewish
Koran
Lernen beginnen
(the) Koran
zakon męski
Lernen beginnen
monastery
zakonnik
Lernen beginnen
monk
meczet
Lernen beginnen
mosque
muzułmanin, muzułmański
Lernen beginnen
Muslim
zakonnica
Lernen beginnen
nun
prawosławny
Lernen beginnen
orthodox
papież
Lernen beginnen
pope
modlić się, modlitwa
Lernen beginnen
pray, prayer
ksiądz
Lernen beginnen
priest, vicar
synagoga
Lernen beginnen
synagogue
siły zbrojne
Lernen beginnen
(the) armed forces
zostać jeńcem wojennym
Lernen beginnen
become a prisoner of war
popełnić ludobójstwo
Lernen beginnen
commit genocide
zapewniać bezpieczeństwo narodowe
Lernen beginnen
ensure national security
czystka etniczna
Lernen beginnen
ethnic cleansing
wystrzelić z pistoletu maszynowego
Lernen beginnen
fire the machine gun
siły partyzanckie
Lernen beginnen
(the) guerilla forces
wprowadzić godzinę policyjną
Lernen beginnen
impose a curfew
najechać, inwazja, najazd
Lernen beginnen
invade, invasion
przeprowadzać ataki terrorystyczne
Lernen beginnen
launch terrorist attacks
złożyć broń
Lernen beginnen
lay down one's arms
nie trafić w cel
Lernen beginnen
miss the target
ponieść duże straty
Lernen beginnen
suffer heavy losses
zamachowiec samobójca
Lernen beginnen
suicide bomber
nieuzbrojeni cywile
Lernen beginnen
unarmed civilians
pensja miesięczna
Lernen beginnen
salary
tygodniówka
Lernen beginnen
wages
pożyczka
Lernen beginnen
loan
wziąć pożyczkę
Lernen beginnen
take a loan
dług
Lernen beginnen
debt
gotówka
Lernen beginnen
cash
cło
Lernen beginnen
duty
odsetki
Lernen beginnen
interest
czesne
Lernen beginnen
fee
emerytura
Lernen beginnen
pension
podatki
Lernen beginnen
Taxes
tantiemy
Lernen beginnen
royalties
opłata za przejazd
Lernen beginnen
fare
odszkodowanie
Lernen beginnen
compensation
wykupić ubezpieczenie
Lernen beginnen
taka out an insurance
hipoteka
Lernen beginnen
mortgage
rabat/zniżka
Lernen beginnen
discount
prowizja
Lernen beginnen
commission
premia
Lernen beginnen
bonus
spadek
Lernen beginnen
legacy
alimenty
Lernen beginnen
alimony

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.