Państwo i społeczeństwo

 0    205 Datenblatt    Mangel
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
gałęzie władzy
Lernen beginnen
branches of government
monarchia konstytucyjna
Lernen beginnen
constitutional monarchy
siedziba główna
Lernen beginnen
headquarters
system wielopartyjny
Lernen beginnen
multi-party system
podział władz
Lernen beginnen
separation of powers
nadać komuś prawo
Lernen beginnen
vest a right in sb
poprawka do konstytucji
Lernen beginnen
amendment to the Constitution
władza ustawodawcza
Lernen beginnen
legislative power/legislature
członek parlamentu, poseł/posłanka
Lernen beginnen
Member of Parliament
uchwalać nowe ustawy
Lernen beginnen
pass new laws
rządzić krajem
Lernen beginnen
administer the country
rząd
Lernen beginnen
the cabinet/the government
władza wykonawcza
Lernen beginnen
executive power
wdrażać ustawy
Lernen beginnen
implement laws
stosować prawo
Lernen beginnen
apply the law
sąd
Lernen beginnen
a court of law
interpretować prawo
Lernen beginnen
interpret the law
władza sądownicza
Lernen beginnen
the judiciary power
kara
Lernen beginnen
punishment/penalty
karać przestępców
Lernen beginnen
punish offenders
rozstrzygać spory
Lernen beginnen
resolve disputes
cenzura
Lernen beginnen
censorship
obywatel (ka)
Lernen beginnen
citizen
swobody obywatelskie
Lernen beginnen
civil liberties
głosić poglądy
Lernen beginnen
communicate ideas and opinions
właściwa procedura prawna
Lernen beginnen
due process of law
sprawiedliwy proces
Lernen beginnen
fair trial
zakładać organizację, wstępować, występować
Lernen beginnen
from/join/leave organisations
wolność zgromadzeń
Lernen beginnen
freedom of assembly
wolność zrzeszania się
Lernen beginnen
freedom of association
wolność sumienia
Lernen beginnen
freedom of conscience
wolność słowa
Lernen beginnen
freedom of speech and expression
zbierać się
Lernen beginnen
gather
mieć poglądy moralne/religijne
Lernen beginnen
hold moral/religious views
uważać kogoś za niewinnego
Lernen beginnen
presume sb innocent
udowodnić czyjąś winę
Lernen beginnen
prove someone's guilt
ograniczenia (ze względu na rasę/pozycję społeczną/majątek)
Lernen beginnen
restrictions (based on race / social status / wealth)
prawo do noszenia broni
Lernen beginnen
right to bear arms
prawa oskarżonego
Lernen beginnen
rights of the accused
Karta Praw
Lernen beginnen
Bill of Rights
powszechne prawo wyborcze
Lernen beginnen
universal suffrage
naruszać czyjeś prawa
Lernen beginnen
violate someone's rights
pomoc humanitarna
Lernen beginnen
aid
przekupić, łapówka
Lernen beginnen
bribe
łapówkarstwo
Lernen beginnen
bribery
korumpować (przekupywać)
Lernen beginnen
corrupt
korupcja
Lernen beginnen
corruption
nędza, ubóstwo
Lernen beginnen
destitution
dyskryminować kogoś
Lernen beginnen
discriminate against sb
dyskryminacja
Lernen beginnen
discrimination
defraudacja
Lernen beginnen
embezzlement
zdefraudować
Lernen beginnen
embezzle
równouprawnienie, równe szanse
Lernen beginnen
equal opportunities
uprzedzenie na tle etnicznym
Lernen beginnen
ethnic prejudice
wyeksmitować
Lernen beginnen
evict
bezdomny
Lernen beginnen
homeless
bezdomność
Lernen beginnen
homelessness
analfabetyzm
Lernen beginnen
illiteracy
bezkarność
Lernen beginnen
impunity
brak przejrzystości
Lernen beginnen
lack of transparency
biedny
Lernen beginnen
poor
bieda
Lernen beginnen
poverty
rasa
Lernen beginnen
race
schronisko
Lernen beginnen
shelter
spać pod gołym niebem
Lernen beginnen
sleep rough
świadczenia socjalne
Lernen beginnen
social benefits
nierówności społeczne
Lernen beginnen
social inequality
opieka społeczna, zasiłek
Lernen beginnen
social security
głód
Lernen beginnen
starvation
bezrobotny
Lernen beginnen
unemployed
bezrobocie
Lernen beginnen
unemployment
asystent (ka) (np. polityka)
Lernen beginnen
aide
poufny
Lernen beginnen
confidential
spisek
Lernen beginnen
conspiracy/plot
zatuszować coś
Lernen beginnen
cover sth up
nadchodzące wybory
Lernen beginnen
forthcoming elections
zbieranie funduszy
Lernen beginnen
fundraising
wybory powszechne
Lernen beginnen
general election
wysłuchać zeznań
Lernen beginnen
hear evidence
zdrada stanu
Lernen beginnen
high treason
postawić w stan oskarżenia
Lernen beginnen
impeachment
polityka wewnętrzna
Lernen beginnen
internal polics
przytłaczające zwycięstwo w wyborach
Lernen beginnen
landslide election victory
badanie opini publicznej
Lernen beginnen
opinion poll
lider opozycji
Lernen beginnen
opposition leader
wybrać ponownie
Lernen beginnen
re-elect
reelekcja
Lernen beginnen
re-election
złożyć rezygnację
Lernen beginnen
resign
prowadzić kampanię
Lernen beginnen
run a campaign
przedsiębiorstwo handlowe
Lernen beginnen
trading company
zadowolenie z sytuacji ekonomicznej
Lernen beginnen
consumer confidence
sektor korporacyjny
Lernen beginnen
the corporate sector
spaść, zmniejszyć się (o 50%)
Lernen beginnen
decrease/drop/go down/fall (by 50%)
spadek
Lernen beginnen
decrease/fall
popyt
Lernen beginnen
demand
handel wewnętrzny
Lernen beginnen
domestic trade
spadek, schyłek koniunktury
Lernen beginnen
downturn
kryzys gospodarczy
Lernen beginnen
economic crisis
wzrost gospodarczy
Lernen beginnen
economic growth
uzdrowienie gospodarki
Lernen beginnen
economic recovery
oszczędny
Lernen beginnen
economical
oszczędzać, oszczędnie gospodarować
Lernen beginnen
economise
wydatki
Lernen beginnen
expenses
handel zagraniczny
Lernen beginnen
foreign trade
finansowanie
Lernen beginnen
funding
PKB (produkt krajowy brutto)
Lernen beginnen
GDP (gross domestic product)
zbankrutować
Lernen beginnen
go bankrupt
dochód
Lernen beginnen
income
wzrost
Lernen beginnen
increase/rise
wzrosnąć, zwiększyć się (o 50%)
Lernen beginnen
increase/grow/go up/rise (by 50%)
zwiększyć zadłużenie
Lernen beginnen
increase borrowing
poziom oprocentowania
Lernen beginnen
interest rate
strata
Lernen beginnen
loss
sektor prywatny/publiczny
Lernen beginnen
private/public sector
zysk
Lernen beginnen
profit
dług publiczny
Lernen beginnen
public debt
wydatki publiczne
Lernen beginnen
public spending/government spending
recesja
Lernen beginnen
recession
krach na giełdzie
Lernen beginnen
stock market crash
podaż i popyt
Lernen beginnen
supply and demand
podatek
Lernen beginnen
tax
wielki kryzys
Lernen beginnen
the Great Depression
związek zawodowy
Lernen beginnen
a trade union
konflikt zbrojny
Lernen beginnen
armed conflict
zamach
Lernen beginnen
assassination
dokonywać zamachu na kogoś
Lernen beginnen
assassinate sb
ofiara
Lernen beginnen
casualty
wojna domowa
Lernen beginnen
civil war
cywil
Lernen beginnen
civilian
obrona
Lernen beginnen
defence
wybuch (wojny)
Lernen beginnen
outbreak (of war)
traktat (pokojowy)
Lernen beginnen
(peace) treaty
napad z bronią w ręku
Lernen beginnen
assault with a deadly weapon
podpalenie
Lernen beginnen
an arson
napaść
Lernen beginnen
assault
próba zabójstwa/włamania
Lernen beginnen
attempt murder / burglary
szantażować, szantaż
Lernen beginnen
blackmail
zakłócenie porządku publicznego
Lernen beginnen
breach of peace
prześladowanie
Lernen beginnen
bullying
prześladować; prześladowca (-czyni)
Lernen beginnen
bully
włamanie
Lernen beginnen
a burglary
popełnić przestępstwo
Lernen beginnen
to commit a crime
prześladowanie w internecie
Lernen beginnen
cyberbullying
zażądać okupu
Lernen beginnen
demand ransom
sfałszować
Lernen beginnen
falsify
wyważyć okno/drzwi
Lernen beginnen
force a window /a door
fałszerstwo, falsyfikat
Lernen beginnen
forgery
podrobić
Lernen beginnen
forge
oszustwo; oszust (-ka)
Lernen beginnen
fraud
porwanie (np. samolotu)
Lernen beginnen
hijacking
porwać (np. samolot)
Lernen beginnen
hijack
przetrzymywać kogoś jako zakładnika
Lernen beginnen
hold someone hostage
kradzież tożsamości
Lernen beginnen
identity theft
nieumyślne spowodowanie śmierci
Lernen beginnen
manslaughter
występek
Lernen beginnen
misdeed
rozbój, napaść uliczna
Lernen beginnen
mugging
przestępca (-czyni)
Lernen beginnen
offender
podpalić coś
Lernen beginnen
set fire to sth
nielegalnie wprowadzać pieniądze
Lernen beginnen
siphon (off) money
młodociany przestępca
Lernen beginnen
teenage delinquent
zdewastować
Lernen beginnen
vandalise
oskarżyć kogoś o coś
Lernen beginnen
accuse sb of sth/ charge sb wth sth
odwołać się od (wyroku skazującego)
Lernen beginnen
appeal against (the conviction)
aresztować
Lernen beginnen
to arrest
prace społeczne
Lernen beginnen
community service
teoria spiskowa mówi
Lernen beginnen
conspiracy theory
skazany
Lernen beginnen
convict
skazać kogoś za coś
Lernen beginnen
convict sb of sth
proces karny
Lernen beginnen
criminal trial
wycofać zarzuty
Lernen beginnen
drop the charges
uprawniony do ubiegania się o zwolnienie warunkowe
Lernen beginnen
eligible for parole
dowody
Lernen beginnen
evidence
uznać kogoś winnym/niewinnym czegoś
Lernen beginnen
find sb guilty / innocent of sth
przetrzymywać kogoś w areszcie śledczym
Lernen beginnen
hold someone in custody
okazanie
Lernen beginnen
identity parade
uwięzić
Lernen beginnen
imprison
uwięzienie
Lernen beginnen
imprisonment
wpływać na świadków
Lernen beginnen
interfere with witnesses
ława przysięgłych
Lernen beginnen
a jury
rozpocząć dochodzenie
Lernen beginnen
launch an inquiry
przyznać/nie przyznać się do winy
Lernen beginnen
plead guilty/not guilty/innocent
pełnomocnictwo
Lernen beginnen
power of attorney
kara pozbawienia wolności
Lernen beginnen
prison term
zwolnić kogoś za kaucją
Lernen beginnen
release someone on bail
przeszukać (dom/mieszkanie/osobę)
Lernen beginnen
search (a house / a flat / a person)
nakaz rewizji
Lernen beginnen
search warrant
skazać na (karę) za (przestępstwo)
Lernen beginnen
sentenced to... for...
odsiedzieć karę
Lernen beginnen
serve the prison sentence
stanąć przed sądem
Lernen beginnen
stand trial
podejrzany
Lernen beginnen
a suspect
podejrzewać kogoś o coś
Lernen beginnen
suspect sb of sth
sądzić, rozpatrywać sprawę w sądzie
Lernen beginnen
try
zerwać (rozmowy/negocjacje)
Lernen beginnen
break off (talks / negotiations)
spowodować
Lernen beginnen
bring about
wyjść z kryzysu
Lernen beginnen
come out of (recession, crisis)
poddać się, ustąpić
Lernen beginnen
give in
inwestować w
Lernen beginnen
invest in
spłacić (długi)
Lernen beginnen
pay off (debts)
załozyć (firmę)
Lernen beginnen
set up (a firm)
złożyć rezygnację (ze stanowiska)
Lernen beginnen
step down
wejść w życie
Lernen beginnen
come into force
osiągnąć punkt krytyczny
Lernen beginnen
come to a head
wyjść na jaw
Lernen beginnen
come to light
zbankrutować
Lernen beginnen
go bust
zabrać głos
Lernen beginnen
to take the floor

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.