Państwo i Społeczeństwo

 0    128 Datenblatt    nataliaduszynska2015
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Nations and States
Lernen beginnen
Narody i państwa
Politics and Government
Lernen beginnen
Polityka i rząd
border
Lernen beginnen
granica
capital
Lernen beginnen
stolica
citizen / citizenship
Lernen beginnen
obywatel / obywatelstwo
constitution
Lernen beginnen
konstytucja
constitution law
Lernen beginnen
prawo konstytucyjne
domestic
Lernen beginnen
krajowy
emigrate
Lernen beginnen
emigrować
emigration
Lernen beginnen
emigracja
emigrate to
Lernen beginnen
emigrować do
empire
Lernen beginnen
imperium
empire emperor
Lernen beginnen
cesarz imperium
exile
Lernen beginnen
wygnanie
foreign
Lernen beginnen
obcy
foreign national / foreigner
Lernen beginnen
cudzoziemiec / cudzoziemcem
homeland / home country
Lernen beginnen
Ojczyzna
immigrant
Lernen beginnen
imigrant
immigration
Lernen beginnen
imigracja
immigration policy
Lernen beginnen
polityka imigracyjna
independence
Lernen beginnen
niepodległość
inhabitant
Lernen beginnen
mieszkaniec
kingdom
Lernen beginnen
królestwo
monarchy
Lernen beginnen
monarchia
monarch
Lernen beginnen
monarcha
monarchy constitutional
Lernen beginnen
monarchia konstytucyjna
nation
Lernen beginnen
naród
national anthem
Lernen beginnen
hymn narodowy
national flag
Lernen beginnen
Flaga państwowa
national identity
Lernen beginnen
tożsamość narodowa
nationality
Lernen beginnen
narodowość
population
Lernen beginnen
populacja
province
Lernen beginnen
prowincja
province capital
Lernen beginnen
stolica prowincji
refugee
Lernen beginnen
uchodźca
republic
Lernen beginnen
republika
Republic of Poland
Lernen beginnen
Rzeczpospolita Polska
resident
Lernen beginnen
rezydent, mieszkaniec
royal family
Lernen beginnen
rodzina królewska
state
Lernen beginnen
państwo
the people
Lernen beginnen
naród
ambassador
Lernen beginnen
ambasador
authorities
Lernen beginnen
władze
civil servant
Lernen beginnen
urzędnik państwowy
conservative
Lernen beginnen
konserwatywny
democracy
Lernen beginnen
demokracja
democratic
Lernen beginnen
demokratyczny / a
demonstrate
Lernen beginnen
manifestować
demonstration
Lernen beginnen
demonstracja, manifestacja
diplomat
Lernen beginnen
dyplomata
embassy
Lernen beginnen
ambasada
govern / rule
Lernen beginnen
rządzić
head of state
Lernen beginnen
głowa państwa
human rights
Lernen beginnen
prawa człowieka
women rights
Lernen beginnen
prawa kobiet
institution
Lernen beginnen
instytucja
king / queen
Lernen beginnen
Król / królowa
left wing
Lernen beginnen
lewica
right wing
Lernen beginnen
prawica
liberal
Lernen beginnen
liberalny
liberalization
Lernen beginnen
liberalizacja
minority government
Lernen beginnen
rząd mniejszościowy
majority
Lernen beginnen
większość
Mayor of
Lernen beginnen
Burmistrz
minority
Lernen beginnen
mniejszość
cabinet minister
Lernen beginnen
minister
opinion poll
Lernen beginnen
badanie opinii publicznej
opposition
Lernen beginnen
opozycja
opposition party
Lernen beginnen
partia opozycyjna
party member
Lernen beginnen
członek partii
policy
Lernen beginnen
polityka np. rządu
political leader
Lernen beginnen
przywódca polityczny
political system
Lernen beginnen
System polityczny
politician
Lernen beginnen
polityk
president
Lernen beginnen
prezydent
prime minister (PM)
Lernen beginnen
premier
referendum
Lernen beginnen
referendum
reform
Lernen beginnen
reforma
socialist
Lernen beginnen
socjalista
term
Lernen beginnen
kadencja
the Cabinet
Lernen beginnen
rząd
the secret service; the intelligence service
Lernen beginnen
tajne służby; służby wywiadowcze
town / city council
Lernen beginnen
rada miejska
town councillor
Lernen beginnen
radny miasta
town / city hall
Lernen beginnen
ratusz
Congress (USA)
Lernen beginnen
Kongres (USA)
debate
Lernen beginnen
debata
debate in issue
Lernen beginnen
Debata w kwestii
elect
Lernen beginnen
wybierać
president elect
Lernen beginnen
prezydent elekt
general / local elections
Lernen beginnen
wybory powszechne / lokalne
House of Commons (UK)
Lernen beginnen
Izba Gmin (UK)
House of Lords (UK)
Lernen beginnen
Izba Lordów
House of Representatives (USA)
Lernen beginnen
Izba Reprezentantów (USA)
Member of Parliament (MP)
Lernen beginnen
Członek parlamentu
Senate (USA)
Lernen beginnen
Senat (USA)
Senate speaker
Lernen beginnen
przewodniczący Senatu
vote
Lernen beginnen
głosowanie, głosować
European Union (EU)
Lernen beginnen
Unia Europejska
european council
Lernen beginnen
Rada Europejska
european
Lernen beginnen
europejski
United Nations (UN)
Lernen beginnen
Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ)
North Atlantic Treaty Organisation (NATO)
Lernen beginnen
Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO)
International Monetary Fund (IMF)
Lernen beginnen
Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW)
World Health Organisation (WHO)
Lernen beginnen
Światowa Organizacja Zdrowia
UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation)
Lernen beginnen
UNESCO
World Trade Organisation (WTO)
Lernen beginnen
Światowa Organizacja Handlu
Visegrad group
Lernen beginnen
grupa Wyszehradzka
discrimination
Lernen beginnen
dyskryminacja
homelessness
Lernen beginnen
bezdomność
poverty
Lernen beginnen
bieda
racism
Lernen beginnen
rasizm
terrorism
Lernen beginnen
terroryzm
terrorist
Lernen beginnen
terrorysta
terrorist attack
Lernen beginnen
zamach terrorystyczny
discriminate against somebody
Lernen beginnen
dyskryminować kogoś
social inequality
Lernen beginnen
nierówności społeczne
closely fought contest
Lernen beginnen
zacięta walka
come to power
Lernen beginnen
dochodzić do władzy
corruption scandal
Lernen beginnen
Skandal korupcyjny
internal politics
Lernen beginnen
polityka wewnętrzna
external politics
Lernen beginnen
polityka zewnętrzne
leader of the governing party
Lernen beginnen
lider partii rządzącej
loss of public confidence in Parliament
Lernen beginnen
Utrata zaufania publicznego do Parlamentu
major parties
Lernen beginnen
główne partie
opposition leader
Lernen beginnen
lider opozycji
political events
Lernen beginnen
wydarzenia polityczne
the forthcoming elections
Lernen beginnen
nadchodzące wybory

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.