państwo i społeczeństwo

 0    29 Datenblatt    majamamul
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
legislatura
Lernen beginnen
legislature
wolność
Lernen beginnen
freedom
monarchia
Lernen beginnen
monarchy
konstytucja
Lernen beginnen
constitution
cenzura
Wprowadzono cenzurę, by zapobiec rozprzestrzenianiu się plotek.
Lernen beginnen
censorship
Censorship was imposed to stop rumours being spread.
smażony
Lernen beginnen
fried
ustanawianie prawa
Lernen beginnen
legislation
demokracja
Lernen beginnen
democracy
odszkodowanie
Lernen beginnen
amends
siedziba
Lernen beginnen
headquarters
wolność
Lernen beginnen
liberty
budżet
Nasz budżet został zatwierdzony.
Lernen beginnen
budget
Our travel budget has been approved.
gałąź
Lernen beginnen
branch
proces sądowy
Lernen beginnen
trial
cywilny
Lernen beginnen
civil
rezydencja
Lernen beginnen
residence
obywatel
On jest obywatelem Stanów Zjednoczonych.
Lernen beginnen
citizen
He's a US citizen.
komunikować
Lernen beginnen
communicate
zdanie / opinia
Lernen beginnen
opinion
rząd
Rząd ogłosił kolejny wzrost podatków.
Lernen beginnen
government
The government announced another tax increase.
organizacja
Lernen beginnen
organization
oficjalny
Oficjalne oświadczenie prezydenta zostało opublikowane w każdej gazecie.
Lernen beginnen
official
The President's official statement was published in every newspaper.
oddzielny
Lernen beginnen
separate
potęga
Lernen beginnen
power
prawo
Amerykańskie prawo jest bardzo surowe.
Lernen beginnen
law
American law is very strict.
kontrola
Lernen beginnen
control
kłamstwo
Myślę, że to kłamstwo.
Lernen beginnen
lie
I think it's a lie.
właściwe, słusznie
Lernen beginnen
right
przed rzeczownikami, jeśli coś konkretnego mamy na myśli lub już o czymś wspominaliśmy, np. ten konkretny samochód
Lernen beginnen
the

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.