Paremie łacińskie

 0    35 Datenblatt    onetwo
Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
In legibus magis simplicitas quam difficultas placet
Lernen beginnen
W ustawach bardziej podoba się prostota niż zawiłość
Ubi eadem legis ratio, ibi eadem legis dispositio
Lernen beginnen
Przy takim samym sensie ustawy, takie same postanowienia (dyspozycje) ustawy
Optima est legum interpres consuetudo
Lernen beginnen
Zwyczaj jest najlepszym interpretatorem ustaw (najlepszą wykładnią prawa)
Leges ab omnibus intellegi debent
Lernen beginnen
Przepisy prawne muszą być zrozumiałe dla wszystkich
Leges bonae ex malis moribus procreantur
Lernen beginnen
Dobre ustawy rodzą się ze złych obyczajów
Legem bonam a mala nulla alia nisi naturae norma dividere possumus
Lernen beginnen
Dobre prawo od złego możemy odróżnić miarą prawa natury
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem
Lernen beginnen
Znać ustawy (prawo) to nie znaczy trzymać się słów ustawy, ale jej treści i mocy działania
Iura non in singulas personas, sed generaliter constituuntur
Lernen beginnen
Prawa są stanowione nie ze względu na konkretne (poszczególne) osoby, lecz dla wszystkich
Satius enim esse impunitum relinqui facinus nocentis quam innocentem damnari
Lernen beginnen
Lepiej pozostawić bezkarnym występek złoczyńcy (nie ukarać winnego) niż skazać niewinnego
Cessante ratione legis cessat ipsa lex
Lernen beginnen
Gdy ustaje powód (przyczyna) wydania (obowiązywania) ustawy, traci moc sama ustawa
Non omne quod licet honestum est
Lernen beginnen
Nie wszystko, co jest dozwolone, jest godziwe
Sententia facit ius inter partes
Lernen beginnen
Wyrok tworzy prawo między stronami
Libertas inaestimabilis res est
Lernen beginnen
Wolność jest rzeczą bezcenną
Vim vi repellere licet
Lernen beginnen
Siłę można odeprzeć siłą
Male nostro iure uti non debemus
Lernen beginnen
Nie powinniśmy źle korzystać z przysługującego nam prawa
Nullum idoneus testis in re sua intellegitur
Lernen beginnen
Nikt nie może być wiarygodnym świadkiem we własnej sprawie
Poena constituitur in emendationem hominum
Lernen beginnen
Kara ustanowiona jest w celu poprawienia ludzi
Res nullius cedit primo occupanti
Lernen beginnen
Rzecz niczyja staje się własnością pierwszego, który ją zagarnął
Vigilanti bus, non dormmmientibus, iura subveniunt
Lernen beginnen
Czuwającym, a nie śpiącym przychodzą na pomoc prawa
Volenti et scienti non fit iniuria
Lernen beginnen
Chcącemu i wiedzącemu nie dzieje się krzywda
Ignoranti a legis neminem excusat
Lernen beginnen
Nieznajomość prawa nikomu nie uwalnia od skutków prawnych
Culpa lata dolo aequiparatur
Lernen beginnen
Wina umyślna jest zawsze ze złym zamiarem
Ex iniura ius non oritur
Lernen beginnen
Z bezprawia nie rodzi się prawo
Nemo ex suo delicto meliorem suam condictionem facere potest
Lernen beginnen
Nikt z tytułu przestępstwa (deliktu) nie może uczynić lepszej swej sytuacji
Hominum causa omne ius constitutum sit
Lernen beginnen
Ze względu na ludzi wszelkie prawo zostało ustanowione
Quid leges sine moribus, vanae proficiunt
Lernen beginnen
Co prawa bez obyczaju niewiele znaczą
Moribus ornes, legibus emendes
Lernen beginnen
Ozdobione obyczaje, naprawione ustawami
Corruptissima republica plurimae leges
Lernen beginnen
W najbardziej skorumpowanym państwie najwięcej praw (Im większy nieład w państwie, tym liczniejsze ustawy)
Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi
Lernen beginnen
Sprawiedliwość jest określoną stałą wolą rozdzielania każdemu tego, co mu się należy
Iustitias vestras iudicabo
Lernen beginnen
Sprawiedliwość Waszą sądzić będę
Legem brevem esse oportet
Lernen beginnen
Prawo powinno być zwięzłe i krótkie
Vanae voces populi non sunt audiendae
Lernen beginnen
Nie należy dawać posłuchu czczym głosom tłumu, sędzia nie powinien ulegać naciskom
Iustitia non novit patrem nec matrem, solam veritatem spectat
Lernen beginnen
Sprawiedliwość nie zna ojca ani matki, ma wzgląd jedynie na prawdę
finis coronat opus
Lernen beginnen
Koniec wieńczy dzieło
in fine
Lernen beginnen
na końcu, w końcowej części

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.