Personal Data Andrew Cottage Cheese

 0    19 Datenblatt    orban
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
adres
Jaki jest twój adres?
Lernen beginnen
address
What's your address?
wiek
Ona potrzebuje więcej przyjaciół w jej własnym wieku.
Lernen beginnen
age
She needs more friends of her own age.
data urodzenia
Jaka jest data twoich urodzin?
Lernen beginnen
date of birth
What's your date of birth?
rozwiedziony
Moi rodzice są rozwiedzeni.
Lernen beginnen
divorced
My parents are divorced.
kobieta
Więcej kobiet niż mężczyzn jest zatrudnionych w tej fabryce.
Lernen beginnen
a female
More females than males are employed in the factory.
imię
Jakie jest twoje imię?
Lernen beginnen
first name
What's your first name?
płeć
zagadnienia dotyczące klasy, rasy i płci
Lernen beginnen
gender
issues of class, race and gender
zawód
Jaki jest twój zawód?
Lernen beginnen
occupation
What's your occupation?
mężczyzna
Hemofilia jest chorobą, która dotyka głównie mężczyzn.
Lernen beginnen
a male
Haemophilia is a condition that affects mostly males.
stan cywilny
pytania o wiek, płeć i stan cywilny
Lernen beginnen
marital status
questions about age, gender and marital status
żonaty, zamężna
Jest żoną Johna.
Lernen beginnen
married
She's married to John.
narodowość
Ona ma podwójną narodowość.
Lernen beginnen
nationality
She has dual nationality.
stanu wolnego
Czy w dalszym ciągu jesteś stanu wolnego?
Lernen beginnen
single
Are you still single?
nazwisko
Kowalski jest powszechnym nazwiskiem w Polsce.
Lernen beginnen
surname
Kowalski is a common surname in Poland.
owdowiały, owdowiała
owdowiała matka trojga dzieci
Lernen beginnen
widowed
a widowed mother of three
kraj zamieszkania
Lernen beginnen
country of residence
znaki szczególne
Czy twój mąż posiada jakieś znaki szczególne?
Lernen beginnen
distinguishing features
Does your husband have any distinguishing features?
pochodzenie etniczne
Lernen beginnen
ethnic origin
najbliższy krewny
Jestem jej najbliższym krewnym.
Lernen beginnen
next of kin
I'm her next of kin.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.