Personality adjectives

 0    7 Datenblatt    patrykkurdziel
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
Lynne was very quiet tonight. Do you think she's OK?
Lernen beginnen
Lynne była bardzo cichy dzisiejszej nocy. Czy uważasz, że u niej jest OK?
He sometimes gets moody if he's not allowed to do what he wants.
Lernen beginnen
Czasem staje się ponury, jeśli on nie może robić tego co chce.
Jack's so sociable. He can talk to anyone about anything.
Lernen beginnen
Jack jest tak towarzyski. Potrafi rozmawiać z nikim o niczym.
In sport, boys are often more competitive than girls. They always want to win.
Lernen beginnen
W sporcie, chłopcy często są bardziej konkurencyjni niż dziewczęta. Oni zawsze chcą wygrać.
She's just jealous because you got a higher score in the test yesterday.
Lernen beginnen
Ona jest po prostu zazdrosna, bo masz dostałeś wyższy wynik z testu niż ona.
You're too generous. Please let me pay this time.
Lernen beginnen
Jesteś zbyt hojny. Proszę, pozwól mi zapłacić tym razem.
You should think about how other people feel instead of being so selfish.
Lernen beginnen
Powinieneś pomyśleć jak inni ludzie się czują zamiast być egoistą.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.