Personality (English File Inter)

 0    58 Datenblatt    gabi0205
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
czuły
Lernen beginnen
affectionate
agresywny
Oni często stają się nerwowi, drażliwi i czasami agresywni gdy nie mają dostępu do sieci.
Lernen beginnen
aggressive
They often become nervous, irritable and at times aggressive without access to web.
ambitny
Ona jest taka ambitna! Chciałaby zostać dyrektorem firmy w ciągu najbliższych pięciu lat.
Lernen beginnen
ambitious
She is so ambitious! She would like to be the CEO of a company within the next five years.
niespokojny, zalękniony
Lernen beginnen
anxious
władczy
Jej matka była bardzo apodyktyczna i zawsze mówiła jej, co ma zrobić.
Lernen beginnen
bossy
Her mother was very bossy and always told her what to do.
uroczy
Lernen beginnen
charming
lubiący współzawodnictwo
Uważam, że nasze ceny są konkurencyjne.
Lernen beginnen
competitive
I believe our prices are competitive.
niezależny
Szukamy niezależnych i odpowiedzialnych ludzi na to stanowisko.
Lernen beginnen
independent
samodzielny
zazdrosny
Lernen beginnen
jealous
humorzasty
Współczuję ludziom, którzy są zawsze ponurzy i nigdy nie wyglądają na szczęśliwych.
Lernen beginnen
moody
I feel sorry for people who are always moody and never look happy.
buntowniczy
Lernen beginnen
rebellious
wiarygodny
Wiem z wiarygodnego źródła, uwierz.
Lernen beginnen
reliable
I know it from a reliable source, believe me.
samolubny
Lernen beginnen
selfish
rozsądny
Jej pomysł wydał mi się bardzo rozsądny.
Lernen beginnen
sensible
I thought her idea was very sensible.
wrażliwy
Mały Bill jest wrażliwym dzieckiem i łatwo go zranić.
Lernen beginnen
sensitive
Little Bill is a sensitive child and it's easy to hurt him.
towarzyski
Jestem towarzyski, ale to nie znaczy, że mam stale ochotę na imprezy.
Lernen beginnen
sociable
I'm sociable, but it doesn't mean I want to party all the time.
rozpieszczony
Lernen beginnen
spoilt
uparty
Osły potrafią być bardzo uparte.
Lernen beginnen
stubborn
Donkeys can be very stubborn.
atrakcyjny
Lernen beginnen
attractive
wybuchowy
Lernen beginnen
bad-tempered
otwarty
Lernen beginnen
outgoing
towarzyski
pracowity
Lernen beginnen
hard-working
skąpy
Dlaczego musisz być taki podły?
Lernen beginnen
mean
Why do you have to be so mean?
pewny siebie
Lernen beginnen
self-confident
głupi
Nie jestem głupi.
Lernen beginnen
stupid
I'm not stupid.
gadatliwy
Lernen beginnen
talkative
mądry
Twój syn jest naprawdę bystry.
Lernen beginnen
clever
You son is really clever.
hojny
Lernen beginnen
generous
niepewny siebie
Lernen beginnen
insecure
leniwy
Nie powiedziałbym, że Anglicy są leniwi, ale nigdy nie widziałem, żeby któryś gdzieś biegł.
Lernen beginnen
lazy
I wouldn't say that English people are lazy, but I've never seen one run anywhere.
cichy
Nie możesz być cicho nawet przez sekundę?
Lernen beginnen
quiet
Can't you be quiet even for a second?
nieśmiały
Przyłącz się do nas, nie bądź nieśmiały!
Lernen beginnen
shy
Join us, don't be shy!
przyjazny
Wszyscy są tu przyjaźni.
Lernen beginnen
friendly
Everyone is friendly here.
szczery
Ona wydaje się być szczera.
Lernen beginnen
honest
She seems to be honest.
mający wyobraźnię
Lernen beginnen
imaginative
uprzejmy, miły
To mój ulubiony rodzaj.
Lernen beginnen
kind
It's my favourite kind.
dojrzały
Adam jest bardzo dojrzały i odpowiedzialny.
Lernen beginnen
mature
Adam is very mature and responsible.
zorganizowany
Lernen beginnen
organized
cierpliwy
Lernen beginnen
patient
odpowiedzialny
Jestem odpowiedzialny za kluczowych klientów.
Lernen beginnen
responsible
I'm responsible for the key clients.
lubiący porządek
Ich pokój zawsze jest czysty.
Lernen beginnen
tidy
Their room is always tidy.
bez ambicji
Karl jest raczej pozbawiony ambicji. Nie chce osiągać sukcesów, a jedynie egzystować.
Lernen beginnen
unambitious
Karl is a rather unambitious person. He doesn't want to be successful, only to get by.
nieprzyjazny / nieżyczliwy
Nikt nie jest nieprzyjazny.
Lernen beginnen
unfriendly
Nobody is unfriendly.
nieszczery
Lernen beginnen
dishonest
bez wyobraźni
Lernen beginnen
unimaginative
nieuprzejmy, niemiły
Lernen beginnen
unkind
niedojrzały
Lernen beginnen
immature
niezorganizowany
Lernen beginnen
disorganized
niecierpliwy
Lernen beginnen
impatient
niewiarygodny
Lernen beginnen
unreliable
nieodpowiedzialny
Lernen beginnen
irresponsible
bezinteresowny / pozbawiony egoizmu
Praca w obozach dla uchodźców uczy bycia bezinteresownym i stawiania potrzeb innych na pierwszym planie.
Lernen beginnen
unselfish
Working in refugee camps teaches you to be unselfish and to put others’ needs first.
niewrażliwy
Lernen beginnen
insensitive
nietowarzyski
Lernen beginnen
unsociable
bałaganiarski
Lernen beginnen
untidy
współczujący / sympatyczny
Lernen beginnen
sympathetic
miły / sympatyczny
Ona jest taka miła!
Lernen beginnen
nice
She is so nice!
Jaki on jest?
Lernen beginnen
What is he like?

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.