Phrasal Verb

 0    15 Datenblatt    TomM
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
próbować, wypróbowywać
Sheila nie może się doczekać, kiedy wypróbuje swoją nową wieżę.
Lernen beginnen
try out
Sheila can't wait to try out her new stereo.
nie kłaść się spać
Mam tyle do zrobienia, że nie położę się spać przez całą noc.
Lernen beginnen
stay up
I've got so much to do I'm gonna stay up all night.
rozróżniać, odróżniać, rozpoznawać, zauważyć; wybierać
Nie zauważyłem jej w tłumie.
Lernen beginnen
pick out
I couldn't pick her out in the crowd.
podnosić; odbierać (kogoś lub coś); łapać (np. przeziębienie)
Odbierzesz dzieci ze szkoły?
Lernen beginnen
pick up
Will you pick up the kids from school?
czytać małe fragmenty, poczytywać
Lubię czytać fragmenty książek w księgarni.
Lernen beginnen
dip into
I like dipping into books at a bookstore.
wychodzić/ wyjeżdżać szybko
Muszę wychodzić- zadzwoń jutro.
Lernen beginnen
tear off
I've gotta tear off- call me tomorrow.
podrzeć
W złości podarła list.
Lernen beginnen
tear up
She tore the letter up in anger.
uginać się pod, treszczeć pod, ledwo utrzymywać
Półki ledwo utrzymywały kolekcję książek.
Lernen beginnen
groan under
The shelves were groaning under the collection of books.
uważać, wyglądać (czegoś lub kogoś), zauważać
Wyglądaj kolejnego albumu tej grupy.
Lernen beginnen
watch out for
Watch out for the next album by this band.
czuwać, pilnować, opiekować się
Jego córka miała kilku ochroniarzy, którzy jej pilnowali.
Lernen beginnen
watch over
His daughter has had a couple of bodyguards to watch over her.
zagłuszyć kogoś (krzykiem)
Pojedynczy głos przeciw nowym regułom został zagłuszony.
Lernen beginnen
clamour sb down
The single voice against the new policy was clamoured down.
głośno domagać się czegoś
Studenci domagali się dodatkowej poprawki.
Lernen beginnen
clamour for
The students clamoured for an extra re-sit.
egg on
Don’t egg him on. David will get into trouble because of your silly ideas.
Lernen beginnen
podjudzać, podpuszczać kogoś
leżeć w łóżku do późna, wylegiwać się
Wyleguję się tak długo, jak tylko mogę kiedy tylko mam taką możliwość.
Lernen beginnen
lie in
I lie in as long as I can whenever there’s a chance to do so.
wmieszać, zmieszać
Wmieszaj żółtka.
Lernen beginnen
mix in
Mix in the yolks.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.