Phrasal Verbs a-c

 0    102 Datenblatt    Honeyed Girl
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
zająć się czymś/kimś
Lernen beginnen
attend to sth/sb
wyjaśnić np. powody
Lernen beginnen
account for
postąpić zgodnie z czymś
Lernen beginnen
act on sth
nie działać prawidłowo
Lernen beginnen
act up
źle się zachowywać (o osobie)
Lernen beginnen
act up
mieć sens
Lernen beginnen
add up
pyskować
Lernen beginnen
answer back
pytać o kogoś
Lernen beginnen
ask after someone
zaprosić kogoś na randkę
Lernen beginnen
ask someone out
przypisywać coś czemuś
Lernen beginnen
attribute sth to sth
poprzeć kogoś
Lernen beginnen
back sb up
opierać na
Lernen beginnen
base on
czekać (gdy coś kogoś czeka); mieć zagwarantowane (coś przykrego)
Lernen beginnen
be in for
dziać się
Lernen beginnen
be up
mieć ochotę
Lernen beginnen
be up for sth
być czyimś zadaniem
Lernen beginnen
be up to sth
kombinować
Lernen beginnen
be up to sth
podołać, sprostać czemuś
Lernen beginnen
be up to sth
zbić cenę
Lernen beginnen
beat sb down
pobić kogoś
Lernen beginnen
beat sb up
rządzić się
Lernen beginnen
boss around
tłumić w sobie
Lernen beginnen
bottle up
załamać się, popsuć się
Lernen beginnen
break down
rozbić, rozłożyć
Lernen beginnen
break down
wyłamać
Lernen beginnen
break down
włamać się do czegoś
Lernen beginnen
break into
wybuchnąć czymś (np. śmiechem)
Lernen beginnen
break into
zacząć nagle coś robić
Lernen beginnen
break into sth
oderwać, odłamać (się)
Lernen beginnen
break off
zamilknąć
Lernen beginnen
break off
zerwać, rozstać się z kimś
Lernen beginnen
break off with sb
wybuchnąć (np. o wojnie, epidemii)
Lernen beginnen
break out
wyrwać się, uciec
Lernen beginnen
break out of
przebić się przez coś
Lernen beginnen
break through sth
zerwać, rozstać się
Lernen beginnen
break up
przerwać, stłumić coś
Lernen beginnen
break up sth
spowodować coś, doprowadzić do czegoś
Lernen beginnen
bring about sth
wychowywać
Lernen beginnen
bring up
ignorować kogoś, zbyć, spławić kogoś
Lernen beginnen
brush sb off
zlekceważyć coś
Lernen beginnen
brush sth aside
odświeżyć, podszlifować
Lernen beginnen
brush up
zgromadzić, narastać, wzmacniać
Lernen beginnen
build up
wpaść na kogoś, natknąć się na kogoś
Lernen beginnen
bump into sb
uderzyć w coś
Lernen beginnen
bump into sth
zwiększyć znacznie, podbić
Lernen beginnen
bump up
wybuchnąć (np. śmiechem, płaczem)
Lernen beginnen
burst out
podlizywać się komuś
Lernen beginnen
butter sb up
zatrzymywać się(na stacji); zawijać (do portu)
Lernen beginnen
call at
oddzwonić
Lernen beginnen
call back
wpaść po coś
Lernen beginnen
call for sth
odwołać
Lernen beginnen
call off
powołać do wojska
Lernen beginnen
call up
uspokoić kogoś, uspokoić się
Lernen beginnen
calm down
kotynuować, nadal coś robić
Lernen beginnen
carry on (with sth)
realizować (np. czek), wykorzystywać coś
Lernen beginnen
cash in
upowszechnić się, przyjąć się
Lernen beginnen
catch on
załapać, zrozumieć
Lernen beginnen
catch on to
dogonić kogoś, dołączyć do kogoś później
Lernen beginnen
catch sb up
nadrobić (zaległości), dorównać (do jakiegoś poziomu)
Lernen beginnen
catch up
zaspokojać potrzeby
Lernen beginnen
cater for
zameldować się (np. w hotelu)
Lernen beginnen
check into
spojrzeć, sprawdzić
Lernen beginnen
check out
odznaczyć coś/ kogoś na liście
Lernen beginnen
check sth/sb off
sprawdzać, kontrolować kogoś
Lernen beginnen
check up on
rozchmurzyć się; pocieszyć
Lernen beginnen
cheer up
zrzucić się, dorzucić się
Lernen beginnen
chip in
zamknąć
Lernen beginnen
close down
otoczyć kogoś
Lernen beginnen
close in on sb
wydarzyć się, dojść do skutku
Lernen beginnen
come about
wydawać się
Lernen beginnen
come across as
natknąć się na coś, znaleźć
Lernen beginnen
come across sth
wrócić, przyjść znowu
Lernen beginnen
come back
napotkać, trafić na coś
Lernen beginnen
come by
zachorować, zapaść na coś
Lernen beginnen
come down with sth
przybywać z
Lernen beginnen
come from
dochodzić skądś(np. o dźwięku, zapachu)
Lernen beginnen
come from
Rusz się!
Lernen beginnen
Come On!
wyniknąć
Lernen beginnen
come out
być wydanym, ukazać się
Lernen beginnen
come out
wyjść (o zdjęciu)
Lernen beginnen
come out
wyjść na jaw
Lernen beginnen
come out
odwiedzić
Lernen beginnen
come over
ogarnąć kogoś (np. uczucie), wstąpić w kogoś
Lernen beginnen
come over
odzyskać przytomność
Lernen beginnen
come round
przyjść z wizytą, odwiedzać
Lernen beginnen
come round
zmienić zdanie
Lernen beginnen
come round/around
dojść do czegoś, osiągnąć coś
Lernen beginnen
come to sth
chodzić o coś, tyczyć się czegoś
Lernen beginnen
come to sth
zostać poruszonym, wypłynąć (o temacie rozmowy)
Lernen beginnen
come up
natrafić na coś (np. trudności), spotkać się z czymś
Lernen beginnen
come up against sth
podejść do kogoś
Lernen beginnen
come up to sb
dorównać czemuś, spełnić nadzieję
Lernen beginnen
come up to sth
wymyślić coś, wpaść na coś
Lernen beginnen
come up with
liczyć na coś/ na kogoś
Lernen beginnen
count on sth/sb
pojawić się, zdarzyć się niespodziewanie
Lernen beginnen
crop up
skreślić, wykreślić coś
Lernen beginnen
cross sth out
domagać się, wymagać czegoś
Lernen beginnen
cry out for sth
zredukować
Lernen beginnen
cut back
ograniczyć, zmniejszyć, zredukować
Lernen beginnen
cut back
ograniczyć
Lernen beginnen
cut down (on sth)
wtrącić się
Lernen beginnen
cut in
przerwać, odciąć
Lernen beginnen
cut off

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.