Phrasal Verbs: do&fall

 0    20 Datenblatt    Mangel
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
do away with sth
Lernen beginnen
znosić [custom, rule]; zlikwidować [bus service]; zburzyć [building]
do away with sb
Lernen beginnen
pozbyć się (kogoś), zlikwidować [person]
do down
Lernen beginnen
okantować, oszwabić
do in
Lernen beginnen
zabijać
do out
Lernen beginnen
wysprzątać, uporządkować [room, garage]
do with sb/sth
Lernen beginnen
mieć coś wspólnego z kimś/czymś, mieć do czynienia
do without sb/sth
Lernen beginnen
obywać się bez (kogoś/czegoś) [person, advice, thing]
fall back
Lernen beginnen
[crowd] cofnąć się
fall back on sth
Lernen beginnen
uciekać się do (czegoś) [method, trick, threat, violence]
fall back on sb
Lernen beginnen
oprzeć się na (kimś) [parents]
fall behind
Lernen beginnen
[runner, country] zostawać w tyle; [work] opóźniać się
fall behind with/in sth
Lernen beginnen
mieć zaległości w czymś [work, reading, payments, correspondence]
fall for sth
Lernen beginnen
dać się nabrać na (coś) [trick, story]
fall for sb
Lernen beginnen
zakochać się w kimś
fall in with
Lernen beginnen
dostosować się do (czegoś/kogoś) [request, timetable, plan, person]
fall off
Lernen beginnen
[attendance, takings, sales, output, support, interest] spadać; [quality, standard] pogorszyć się; [enthusiasm] opaść; [curve on graph] opadać
fall on [sth]
Lernen beginnen
rzucić się na (coś) [food, treasure]
fall on [sb]
Lernen beginnen
napaść na (kogoś)
to fall out with sb
Lernen beginnen
pokłócić się z kimś
fall through
Lernen beginnen
[deal] nie dochodzić do skutku; [plan] nie udać się

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.