Phrasal verbs

 0    58 Datenblatt    rodzynek01
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
czarny rynek
Lernen beginnen
a black market
być nieszczęśliwym
Lernen beginnen
to feel blue
mieć zielone światło
Lernen beginnen
have a green light
czarno na białym
Lernen beginnen
in black and white
być na plusie
Lernen beginnen
be in the black
być na minusie
Lernen beginnen
be in the red
nagle, nieoczekiwanie
Lernen beginnen
out of the blue
czerwony dywan
Lernen beginnen
the red carpet
zbyt rozbudowana biurokracja
Lernen beginnen
red tape
mieć dobrą rękę do roślin
Lernen beginnen
have green fingers
tchórzliwy
Lernen beginnen
yellow-bellied
wypowiedzenie
Lernen beginnen
pink slip
drogi, niepotrzebny przemiot
Lernen beginnen
white elephant
złota szansa
Lernen beginnen
golden opportunity
głosować przeciwko czemuś, wykluczać ze środowiska
Lernen beginnen
blackball
oświadczyć się
Lernen beginnen
to pop the question
przypuszczać, zakładać
Lernen beginnen
suppose (to be)
She had supposed him (to be) very rich.
zawisnąć nad kimś, ciążyć nad kimś
Lernen beginnen
hang over somebody
mieć od kogoś wiadomości
Nie mieliśmy od niej wiadomości od bardzo dawna.
Lernen beginnen
hear from somebody
We haven't heard from her for ages.
nie mieć już czegoś
Lernen beginnen
run out of something
dogonić kogoś, osiągnąć czyjś poziom
Po chorobie Jaś musiał dogonić swoich kolegów z klasy.
Lernen beginnen
catch up with somebody
John had to catch up with his classmates after an illness.
nadrabiać coś
Lernen beginnen
catch up with something
zameldować się
Lernen beginnen
check in
wymeldować się
Lernen beginnen
check out
podrzucić kogoś (np. samochodem)
Czy możemy cię wysadzić po drodze?
Lernen beginnen
drop somebody off
Can we drop you off on our way?
wrócić (do danego miejsca)
Nie będzie mnie tutaj, kiedy wrócisz.
Lernen beginnen
get back
I'm not going to be here when you get back.
wrócić (do wcześniej wykonywanej czynności), zrobić ponownie
Wrócę do sprzątania później.
Lernen beginnen
get back
I will get back to cleaning later.
wyjechać
Ona wyjechała na dwa tygodnie.
Lernen beginnen
go away
She's gone away for two weeks.
odejść
Lernen beginnen
go away
opuścić, zostawić
Nie możesz jej zostawić, ona się zabije.
Lernen beginnen
go away
opuścić, zostawić You can't go away from her, she'll kill herself.
nadążać za kimś, dotrzymywać komuś kroku
Jack nie był w stanie dotrzymać kroku reszcie swojej drużyny.
Lernen beginnen
keep up with somebody
Jack hasn't been able to keep up with the rest of his team.
być na bieżąco z czymś
Lernen beginnen
keep up with something
kierować się do (jakiegoś miejsca)
Autokar kierował się do Warszawy./ Skierowaliśmy się do drzwi.
Lernen beginnen
make for
The coach was heading for Warsaw./ We made for the door.
odebrać kogoś skądś (np. samochodem)
Czy mógłbyś odebrać mnie ze stacji?
Lernen beginnen
pick somebody up
Could you pick me up from the station?
zatrzymać się (na poboczu, z boku drogi jadąc autem)
Lernen beginnen
pull in
potrącić, przejechać kogoś/coś samochodem)
Lernen beginnen
run over
I've run your dog over, I'm sorry.
odprowadzić kogoś, pożegnać kogoś (np. na lotnisko)
Lernen beginnen
see somebody off
wyruszyć w podróż
Wyruszyłem w podróż do Afryki.
Lernen beginnen
set out
I set out on a journey to Africa.
rozpocząć (np. nowy biznes)
On rozpoczął nowy biznes.
Lernen beginnen
set out
He set out a new business.
wystartować
Lernen beginnen
take off
odwrócić się
Lernen beginnen
turn round
zmieniać coś, zamieniać coś miejscami
Lernen beginnen
change something around
zmienić się w coś
Lernen beginnen
change into something
przebrać się w coś (ubranie)
Lernen beginnen
change out of something
And I wouldn't even have to change out of my pajamas.
pozbyć się kogoś/czegoś
Zapłacę ci dużo pieniędzy, jeżeli pozbędziesz się tego zdrajcy.
Lernen beginnen
do away with somebody/something
I'll pay you good money if you do away with that rat.
odnawiać coś (np. stary samochód)
Lernen beginnen
do something up
zapiąć coś, zawiązać coś (np. ubranie)
Zapnij płaszcz zanim wyjdziesz.
Lernen beginnen
do something up
Do up your coat before you go out.
wpisać coś (do komputera)
Lernen beginnen
key in
zmieniać coś na coś innego
Lernen beginnen
make something into something
pomylić coś
Pomyliłem autobusy i musiałem iść na piechotę.
Lernen beginnen
mix something up
I mixed buses up and had to go on foot.
pomieszać coś, wprowadzić w coś nieład
O nie, chyba pomieszałem próbki!
Lernen beginnen
mix something up
Oh no, I think I've mixed the samples up!
włączyć/wyłączyć coś
Lernen beginnen
switch something on/off
rozebrać coś na części
Lernen beginnen
take something apart
przetestować coś
Lernen beginnen
test something out
zmieniać coś w coś
Lernen beginnen
turn something into something
zużyć coś, zużywać
On zużył mój szampon.
Lernen beginnen
use something up
He used my shampoo up.
zużywać się, niszczyć się (np. buty)
Musimy kupić ci nowe buty, ponieważ te się zużyły.
Lernen beginnen
wear out
We have to buy you new shoes, because these have worn out.
wyczerpywać (np. czyjąś cierpliwość), wyczerpywać fizycznie
Ćwiczenia wyczerpały mnie fizycznie.
Lernen beginnen
wear out
The exercises wore me out.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.