Phrasal Verbs

 0    401 Datenblatt    dbernas
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage język polski Antworten język polski
answer back
Lernen beginnen
odpowiadać niegrzecznie, pyskować
answer for sb/sth
Lernen beginnen
odpowiadać za coś, ponosić odpowiedzialność
answer for
Lernen beginnen
ręczyć za
ask after sb
Lernen beginnen
pytać o kogoś, dopytywać sie
ask out
Lernen beginnen
zaprosić kogoś (do kina, restauracji)
back sb/sth up
Lernen beginnen
popierać, potwierdzać
back out
Lernen beginnen
wycofywać się
call off
Lernen beginnen
odwołać (np. spotkanie)
break down
Lernen beginnen
zepsuć się
break down
Lernen beginnen
załamywać się, kończyć się niepowodzeniem
be after
Lernen beginnen
poszukiwać, gonić, ścigać
break up (with sb)
Lernen beginnen
zerwać z kimś
burst out
Lernen beginnen
wybuchać
care for
Lernen beginnen
opiekować się, troszczyć
carry out
Lernen beginnen
wypełniać, wykonać, zrealizować
check in
Lernen beginnen
zgłosić się do odprawy
check off
Lernen beginnen
zaznaczać (np. na liście)
check out
Lernen beginnen
sprawdzać
check up on sth/sb
Lernen beginnen
sprawdzać, kontrolować
check out
Lernen beginnen
zdać pokój (w hotelu), wymeldować się
clean up
Lernen beginnen
posprzątać
clear sth out
Lernen beginnen
posprzątać dokładnie
clear up
Lernen beginnen
przejaśniać się (o pogodzie), przechodzić (o chorobie)
clear sth up
Lernen beginnen
wyjaśniać, rozwiązywać (zagadkę, problem)
cloud over
Lernen beginnen
zachmurzyć się
come about
Lernen beginnen
zdarzać się
come across
Lernen beginnen
sprawiać wrażenie
come across sth/sb
Lernen beginnen
natknąć się (na coś/kogoś)
come apart
Lernen beginnen
rozpadać się
come back
Lernen beginnen
wracać
come out
Lernen beginnen
pojawiać się, ukazywać się
depend on
Lernen beginnen
polegać na
depend on sth
Lernen beginnen
zależeć (od czegoś)
die away
Lernen beginnen
zanikać, cichnąć
die out
Lernen beginnen
wymierać, zanikać
do away with sth
Lernen beginnen
pozbywać się
do without
Lernen beginnen
radzić sobie bez czegoś
drop by/in
Lernen beginnen
wpaść (z wizytą)
drop out
Lernen beginnen
rezygnować
eat out
Lernen beginnen
zjeść na mieście
enter into
Lernen beginnen
zagłębiać się
fall apart
Lernen beginnen
rozpadać się
fall for sb/sth
Lernen beginnen
zakochać się
fight back
Lernen beginnen
oddawać (w walce, bójce)
fill in sth
Lernen beginnen
wypełniać
fill (sth) up
Lernen beginnen
wypełnić, zapełnić
find out
Lernen beginnen
dowiedzieć się
fool around/about
Lernen beginnen
wygłupiać się
get away
Lernen beginnen
uciec
get away with sth
Lernen beginnen
uchodzić na sucho
get back
Lernen beginnen
wracać
get sth back
Lernen beginnen
dostać coś z powrotem
get sb down
Lernen beginnen
zasmucać, przygnębiać
get sth down
Lernen beginnen
zapisywać
get in
Lernen beginnen
przychodzić, przyjeżdżać
get in (into)
Lernen beginnen
wsiadać, wchodzić
get off (sth)
Lernen beginnen
wysiadać, wychodzić
get on/along
Lernen beginnen
radzić sobie
get on
Lernen beginnen
wsiadać do/na
get on/along (with sb)
Lernen beginnen
mieć przyjazne stosunki z kimś
get out
Lernen beginnen
wysiadać
get out
Lernen beginnen
wynosić się
go out
Lernen beginnen
wychodzić, spotykać się z ludźmi
get out of sth
Lernen beginnen
wykręcać się
get over
Lernen beginnen
dochodzić do siebie, pogodzić się z czymś
get over
Lernen beginnen
znaleźć rozwiązanie problemu
get round/around
Lernen beginnen
ominąć problem, znaleźć rozwiązanie
get (sb) through (sth)
Lernen beginnen
poradzić sobie z czymś, przejść przez coś, pomagać komuś przejść przez coś
get through
Lernen beginnen
dodzwonić się
get together (with sb)
Lernen beginnen
spotykać się
get up
Lernen beginnen
wstawać
get up
Lernen beginnen
wstawać (z łóżka)
give sb away
Lernen beginnen
prowadzić pannę młodą do ołtarza
give sth away
Lernen beginnen
rozdawać, oddawać
give sb/sth away
Lernen beginnen
zdradzać
give back
Lernen beginnen
oddawać
give in to sb/sth
Lernen beginnen
poddawać się komuś, czemuś
give sth out
Lernen beginnen
rozdawać
give up
Lernen beginnen
poddawać się
give up sth
Lernen beginnen
przestać coś robić
go ahead
Lernen beginnen
rozpoczynać
go away
Lernen beginnen
wyjeżdżać, iść (sobie)
go back
Lernen beginnen
wracać
go by
Lernen beginnen
upływać (czas)
go by
Lernen beginnen
przechodzić
go down
Lernen beginnen
spadać
go down
Lernen beginnen
zatonąć (o statku)
go off
Lernen beginnen
wybuchać
go off
Lernen beginnen
wyłączać się, gasnąć
go on
Lernen beginnen
kontynuować, trwać
go out
Lernen beginnen
wychodzić, wyjeżdżać
go out
Lernen beginnen
gasnąć
go out
Lernen beginnen
chodzić ze sobą, spotykać się
go through sth
Lernen beginnen
przechodzić przez coś, cierpieć
go together
Lernen beginnen
pasować do siebie
go under
Lernen beginnen
zatonąć
go under
Lernen beginnen
plajtować
go up
Lernen beginnen
rosnąć
go with sth
Lernen beginnen
pasować
go with sth
Lernen beginnen
towarzyszyć, dziać się jako skutek czegoś
go without
Lernen beginnen
obywać się bez czegoś
grow up
Lernen beginnen
dorastać
hand sth in
Lernen beginnen
oddawać, wręczać
hand out
Lernen beginnen
wydawać, wręczać
hang on
Lernen beginnen
czekać przez chwilę
hang on
Lernen beginnen
trzymać się
hang up
Lernen beginnen
odkładać słuchawkę
head for
Lernen beginnen
iść/jechać w określonym kierunku, zmierzać do
hear from
Lernen beginnen
otrzymywać od kogoś wiadomość
hit back
Lernen beginnen
odgryźć się
hold back
Lernen beginnen
powstrzymywać, zatrzymywać
hold on
Lernen beginnen
czekać chwilę
hurry up
Lernen beginnen
pośpieszyć się
join in
Lernen beginnen
przyłączać się
keep away
Lernen beginnen
trzymać się z daleka od czegoś
keep on
Lernen beginnen
kontynuować, robić coś dalej, bez przerwy
keep up (with)
Lernen beginnen
nadążać, być na bieżąco
kick off
Lernen beginnen
rozpoczynać mecz (piłki nożnej)
know of
Lernen beginnen
wiedzieć o czymś, znać
laugh at
Lernen beginnen
śmiać się z czegoś
leave out
Lernen beginnen
opuszczać, pomijać
let down
Lernen beginnen
zawodzić
let out
Lernen beginnen
wypuszczać, pozwolić iść
log in/on
Lernen beginnen
zalogować się, włączyć do sieci
log out/off
Lernen beginnen
wylogować się, wyłączyć się z sieci
look after
Lernen beginnen
opiekować się, pilnować
look around
Lernen beginnen
rozglądać się
look at
Lernen beginnen
przyglądać się, patrzeć
look back
Lernen beginnen
spoglądać w przeszłość
look forward to
Lernen beginnen
cieszyć sie na coś, bardzo czekać na
look into
Lernen beginnen
badać, przyglądać się
look out
Lernen beginnen
uważać
look out for
Lernen beginnen
uważać na
look through
Lernen beginnen
przeglądać
look up
Lernen beginnen
sprawdzać
make for
Lernen beginnen
poruszać się w kierunku czegoś
be made for
Lernen beginnen
być stworzonym dla kogoś/siebie
make of
Lernen beginnen
myśleć o, sądzić o
make up
Lernen beginnen
robić makijaż
make it up to sb
Lernen beginnen
wynagradzać
mess about/around
Lernen beginnen
nie robić nic specjalnego, kręcić się bez celu
move in
Lernen beginnen
wprowadzać się
move out
Lernen beginnen
wyprowadzać się
pass away
Lernen beginnen
umierać, odchodzić
pass by
Lernen beginnen
przechodzić, przejeżdżać obok
pass out
Lernen beginnen
zemdleć
pick up
Lernen beginnen
podnosić
pick up
Lernen beginnen
nauczyć się (bez formalnych lekcji)
pick up
Lernen beginnen
odebrać, zabrać
plug in
Lernen beginnen
podłączyć (np. do kontaktu)
print out
Lernen beginnen
wydrukować
pull down
Lernen beginnen
zburzyć
pull in
Lernen beginnen
wjeżdżać na stację
pull out
Lernen beginnen
wyjeżdżać ze stacji
pull up
Lernen beginnen
zatrzymać się, zaparkować
put back
Lernen beginnen
odłożyć na miejsce
put back
Lernen beginnen
odkładać
put back
Lernen beginnen
cofać wskazówki zegara, przestawiać godzinę
put forward
Lernen beginnen
przesunąć wskazówkę do przodu, zmienić czas na późniejszy
put down
Lernen beginnen
kłaść
put down
Lernen beginnen
ośmieszać kogoś, upokarzać
put off
Lernen beginnen
odkładać, przełożyć na inny termin
put on
Lernen beginnen
zakładać (na siebie)
put on
Lernen beginnen
zapalić (światło)
put out
Lernen beginnen
gasić (światło, ogień, etc.)
put up with
Lernen beginnen
znosić
read out
Lernen beginnen
czytać na głos
relate to
Lernen beginnen
odnosić się, być powiązanym
ring back
Lernen beginnen
zadzwonić ponownie
ring up
Lernen beginnen
dzwonić, telefonować
round up
Lernen beginnen
zaokrąglić w górę
round down
Lernen beginnen
zaokrąglać w dół
rule out
Lernen beginnen
wykluczyć
run across
Lernen beginnen
spotkać, wpaść na kogoś przypadkiem
run away
Lernen beginnen
uciekać
run into
Lernen beginnen
spotkać kogoś przypadkiem
run into
Lernen beginnen
natrafiać
run out
Lernen beginnen
kończyć się, brakować
run up
Lernen beginnen
podbiec
screw up
Lernen beginnen
zepsuć, zniszczyć
see off
Lernen beginnen
odprowadzać kogoś
see through
Lernen beginnen
przejrzeć (podstęp)
sell out
Lernen beginnen
wyprzedawać
send in
Lernen beginnen
wysyłać, nadsyłać
set off
Lernen beginnen
wyruszyć, rozpocząć podróż
set out
Lernen beginnen
wyruszać, rozpoczynać podróż
settle down
Lernen beginnen
osiedlić się, zamieszkać na stałe
shoot down
Lernen beginnen
zastrzelić, zestrzelić
sign in
Lernen beginnen
zapisać się, wpisać na listę
sign out
Lernen beginnen
wypisać się
sign up
Lernen beginnen
zapisać się
show up
Lernen beginnen
pojawiać się
slow down
Lernen beginnen
zwalniać
speak for
Lernen beginnen
mówić za kogoś
speed up
Lernen beginnen
przyspieszać
split up
Lernen beginnen
rozejść się
stand back
Lernen beginnen
odsunąć się
stand by
Lernen beginnen
być w gotowości
stand for
Lernen beginnen
oznaczać, znaczyć
start over
Lernen beginnen
zaczynać coś od nowa
stay away
Lernen beginnen
trzymać sie z dala
stay in
Lernen beginnen
zostać w domu
stay out
Lernen beginnen
być poza domem do późna
stay out of
Lernen beginnen
trzymać się z dala
stay up
Lernen beginnen
nie kłaść się, iść do łóżka później
strike back
Lernen beginnen
bronić się, zaatakować kogoś
sum up
Lernen beginnen
podsumować
switch on
Lernen beginnen
włączać
switch off
Lernen beginnen
wyłączyć
take aback
Lernen beginnen
zaskoczyć
take after
Lernen beginnen
być podobnym (do kogoś w rodzinie)
take away
Lernen beginnen
zabierać, odbierać
take back
Lernen beginnen
oddawać, zwracać
take back
Lernen beginnen
cofać (co się powiedziało o kimś)
take off
Lernen beginnen
wystartować
take off
Lernen beginnen
naśladować, parodiować
take off
Lernen beginnen
zdejmować, ściągać
take out
Lernen beginnen
usuwać
take on
Lernen beginnen
zatrudniać
take over
Lernen beginnen
przejmować (obowiązki)
take up
Lernen beginnen
brać/zabierać się za coś
throw away
Lernen beginnen
wyrzucać
track down
Lernen beginnen
wyśledzić, wytropić
try on
Lernen beginnen
przymierzać
try out
Lernen beginnen
wypróbować
turn back
Lernen beginnen
zawracać
turn down
Lernen beginnen
odrzucić (propozycję)
turn off
Lernen beginnen
wyłączać
turn on
Lernen beginnen
włączać
turn out
Lernen beginnen
okazać się
turn to
Lernen beginnen
zwracać się (z prośbą)
turn up
Lernen beginnen
pojawić się, znaleźć się
identify with
Lernen beginnen
utożsamiać się
wash up
Lernen beginnen
zmywać
watch out
Lernen beginnen
uważać
immerse in
Lernen beginnen
pochłaniać, zagłębiać się
impose sth on/upon
Lernen beginnen
narzucać coś
write down
Lernen beginnen
zapisywać
indulge in
Lernen beginnen
folgować sobie/ pozwalać sobie na coś
inform on sb
Lernen beginnen
informować/donosić
infringe on/upon
Lernen beginnen
naruszać/łamać
inquire into
Lernen beginnen
wypytywać o coś/badać/dochodzić
insist on/upon
Lernen beginnen
domagać się/upierać się
interfere with
Lernen beginnen
majstrować przy czymś/zakłócać
itch for
Lernen beginnen
palić się do zrobienia czegoś/nie móc się doczekać
yank out
Lernen beginnen
wyszarpnąć/ wyciągnąć
nail down
Lernen beginnen
zmusić kogoś, przycisnąć
name after
Lernen beginnen
nazwać po kimś
narrow down
Lernen beginnen
zawęzić
nod off
Lernen beginnen
przysnąć, zdrzemnąć się
nose about/around
Lernen beginnen
szukać/węszyć
note down
Lernen beginnen
notować/zapisywać
object to
Lernen beginnen
sprzeciwiać się, oponować
adhere to
Lernen beginnen
trzymać się (np. zasad)
aim at
Lernen beginnen
dążyć do czegoś/być skierowanym na coś
associate with
Lernen beginnen
łączyć /wiązać coś z czymś
bank on
Lernen beginnen
liczyć na coś
beat sb up
Lernen beginnen
pobić kogoś/ poturbować
bend down
Lernen beginnen
pochylić się
blend in/into
Lernen beginnen
wtapiać się
boss about/ round
Lernen beginnen
rządzić/ dyrygować kimś
break away
Lernen beginnen
wyłamać się
break out
Lernen beginnen
uciec z więzienia
break out
Lernen beginnen
wybuchać (o wojnie lub epidemii)
break through
Lernen beginnen
przełamać coś/ przedrzeć się
breeze into (the building, etc)
Lernen beginnen
wchodzić gdzieś pewnie
breeze through
Lernen beginnen
przejść przez coś z łatwością
brighten up
Lernen beginnen
rozjaśnić, upiększyć
bring about
Lernen beginnen
spowodować
bring sb around/round
Lernen beginnen
ocucić
bring back
Lernen beginnen
przywrócić
bring down
Lernen beginnen
obalić
bring together
Lernen beginnen
pogodzić/ polepszyć stosunki
bring up
Lernen beginnen
wychować
brush aside
Lernen beginnen
zignorować, odrzucić
brush up
Lernen beginnen
podszlifować, odświeżyć (umiejętności)
bump into
Lernen beginnen
spotkać, 'wpaść' na kogoś
bundle up
Lernen beginnen
opatulić
burst in
Lernen beginnen
wtargnąć
butt in
Lernen beginnen
wtrącać się, mieszać do czegoś
button up
Lernen beginnen
zapiąć guziki
call in
Lernen beginnen
wpaść do kogoś
calm down
Lernen beginnen
uspokoić się
carry on
Lernen beginnen
kontynuować
catch up
Lernen beginnen
dogonić, dorównać
cheat on
Lernen beginnen
zdradzać (żonę/męża)
cheer up
Lernen beginnen
rozchmurzyć się, poweseleć
chew sth over
Lernen beginnen
rozgryźć coś, 'przeżuć'
chill out
Lernen beginnen
'wyluzować'
chip in
Lernen beginnen
zrzucić się
come down
Lernen beginnen
spaść
come around/round
Lernen beginnen
odzyskać przytomność
come down on
Lernen beginnen
ostro coś krytykować/ 'zjechać'
come down with
Lernen beginnen
zachorować
wind down
Lernen beginnen
rozluźnić się, zrelaksować
come out with
Lernen beginnen
wyskakiwać z czymś
count on
Lernen beginnen
liczyć na kogoś
cross out
Lernen beginnen
skreślić, wykreślić
cuddle up
Lernen beginnen
przytulić się
cut down on
Lernen beginnen
ograniczyć coś
cut down
Lernen beginnen
ograniczyć, skrócić
cut in
Lernen beginnen
zajechać drogę
cut in
Lernen beginnen
wtrącić się, przerwać
cut off
Lernen beginnen
odciąć
deal with
Lernen beginnen
zajmować się, radzić sobie z czymś
decide on
Lernen beginnen
zdecydować się na coś
delve into
Lernen beginnen
zagłębiać się
deprive of
Lernen beginnen
pozbawić czegoś
devote to
Lernen beginnen
poświęcać się
dig out
Lernen beginnen
'dokopać się' do informacji
do up
Lernen beginnen
zapiąć, zasunąć
drag away
Lernen beginnen
odwlec, odciągnąć
drop off
Lernen beginnen
podrzucić kogoś gdzieś po drodze
dwell on
Lernen beginnen
rozpamiętywać coś
fade away
Lernen beginnen
zanikać
fall behind
Lernen beginnen
zostawać z tyłu
fall out
Lernen beginnen
pokłócić się (i zerwać znajomość)
feel for
Lernen beginnen
współczuć
focus on/upon
Lernen beginnen
koncentrować się
fold up
Lernen beginnen
składać
frolic about/around
Lernen beginnen
wygłupiać się, bawić
hang out
Lernen beginnen
spędzać czas
have on
Lernen beginnen
mieć przy sobie
heat up
Lernen beginnen
podgrzać
hold up
Lernen beginnen
opóźniać
hook up
Lernen beginnen
podłączyć
hush up
Lernen beginnen
wyciszyć (sprawę, aferę)
jot down
Lernen beginnen
zapisać coś szybko
kick back
Lernen beginnen
relaksować się
kick off
Lernen beginnen
zrzucić buty
knock down
Lernen beginnen
potrącić (o samochodzie)
knock out
Lernen beginnen
zwalać z nóg
knuckle down
Lernen beginnen
przysiąść nad czymś
land up
Lernen beginnen
'wylądować'
lavish on/upon
Lernen beginnen
nie szczędzić, nie żałować
lay off
Lernen beginnen
zwalniać
line up
Lernen beginnen
ustawić w rzędzie
litter with
Lernen beginnen
zasypać, zapełnić
look down on sb
Lernen beginnen
pogardzać, parzeć z góry
look for
Lernen beginnen
szukać
loom ahead
Lernen beginnen
'wisieć' nad kimś
loom up
Lernen beginnen
wyłaniać się, majaczyć
make out
Lernen beginnen
zrozumieć, dostrzec, dosłyszeć
make up
Lernen beginnen
wymyśleć
make up for
Lernen beginnen
nadrabiać, rekompensować
match up
Lernen beginnen
pasować, zgadzać się
melt down
Lernen beginnen
topić
merge in
Lernen beginnen
wtapiać się
mete out
Lernen beginnen
wymierzać
mess with
Lernen beginnen
eksperymentować
mess with sb
Lernen beginnen
zadzierać z kimś
mull over
Lernen beginnen
myśleć, zastanawiać się
pass on
Lernen beginnen
przekazać
pay back
Lernen beginnen
oddać dług
pay sb back
Lernen beginnen
odpłacić się, odegrać się
pay off
Lernen beginnen
spłacić
pick out
Lernen beginnen
wybrać
pin down
Lernen beginnen
przycisnąć kogoś
piss off
Lernen beginnen
wkurzać (slang)
point out
Lernen beginnen
wskazać, zwrócić uwagę
polish up
Lernen beginnen
szlifować, odświeżyć
put down to
Lernen beginnen
złożyć na karb czegoś
put off
Lernen beginnen
odstręczać, zniechęcać
ramble on
Lernen beginnen
ględzić, rozwlekać
reach out
Lernen beginnen
sięgnąć po coś
reduce to
Lernen beginnen
sprowadzać, doprowadzać do
refer to
Lernen beginnen
wspominać, odnosić się do czegoś
refer to
Lernen beginnen
odnieść, odwołać się do czegoś
rely on/upon
Lernen beginnen
polegać na
remind of
Lernen beginnen
przypominać, kojarzyć
resort to
Lernen beginnen
uciec się do czegoś
result in
Lernen beginnen
skutkować
rub out
Lernen beginnen
wytrzeć
run down
Lernen beginnen
'zjechać'
sail through
Lernen beginnen
zrobić coś z łatwością
save up
Lernen beginnen
zaoszczędzić
scribble down
Lernen beginnen
nabazgrać, bazgrać
show off
Lernen beginnen
popisywać się, przechwalać się
slip away
Lernen beginnen
wymknąć się
sort out
Lernen beginnen
porządkować, rozwiązywać (problem)
splash out
Lernen beginnen
'szarpnąć się', zaszaleć
spread out
Lernen beginnen
rozciągać się
stake on
Lernen beginnen
stawiać na szali, ryzykować
stand up for
Lernen beginnen
trwać przy swoich przekonaniach, zasadach
stave off
Lernen beginnen
zapobiec czemuś
stem from
Lernen beginnen
wyrastać z czegoś, mieć początek
stick to
Lernen beginnen
trzymać się czegoś
stock up
Lernen beginnen
zaopatrzyć się
stoop to
Lernen beginnen
zniżać się do czegoś
take in
Lernen beginnen
nabierać
take to
Lernen beginnen
polubić
tell apart
Lernen beginnen
odróżnić
tell off
Lernen beginnen
opierniczyć
throw in
Lernen beginnen
dorzucić coś gratis
touch down
Lernen beginnen
lądować
traffic in
Lernen beginnen
szmuglować, rozprowadzać
trigger off
Lernen beginnen
pociągać za sobą
turn in/into
Lernen beginnen
zamienić się w, przeistoczyć się
wake up
Lernen beginnen
obudzić się
pull in
Lernen beginnen
zjeżdżać na pobocze
pull out
Lernen beginnen
włączać się do ruchu

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.