Phrasal verbs. Najważniejsze

 0    41 Datenblatt    kicia2896
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
odpowiedzieć (w sposób niekulturalny, opryskliwy)
On odpowie jutro.
Lernen beginnen
answer back
He will answer back tomorrow.
opierać na
Ten film opiera się na faktach.
Lernen beginnen
base on
This movie is based on facts.
popsuć się
Mój komputer znowu się zepsuł.
Lernen beginnen
break down
My computer broke down again.
oddzwonić
Dzwonił Tomek. Powiedziałem aby oddzwonił później.
Lernen beginnen
call back
Tom called. I told him to call back later.
odwołać
Mój szef odwołał spotkanie.
Lernen beginnen
call off
My boss called off the meeting.
sprawdzić
Słyszałeś tą piosenkę? Powinieneś ją sprawdzić!
Lernen beginnen
check out
Have you heard this song? You should check it out!
zamknąć
Zamknęli mój ulubiony sklep z pamiątkami.
Lernen beginnen
close down
They have closed down my favourite gift shop.
rusz się! pospiesz się!
No chodź! Nie mamy czasu!
Lernen beginnen
come on!
Come on! We don't have time!
odciąć
Oni odcieli elektryczność na cały dzień.
Lernen beginnen
cut off
They cut off electricity for the whole day.
wysadzić kogoś (z samochodu)
Mogę wysadzić Kasię podczas mojej drogi do domu.
Lernen beginnen
drop sb off
I can drop Kate off on my way home.
znaleźć się gdzieś (niechcący), skończyć
Studiowałem całe moje życie i w końcu skończyłem jako bezrobotny.
Lernen beginnen
end up
I have studied all my life and finally I ended up unemployed.
przewrócić się
Przewróciłem się i złamałem nogę.
Lernen beginnen
fall down
I fell down and broke my leg.
wypełnić (druk, formularz)
Proszę wypełnij ten formularz.
Lernen beginnen
fill in
Please fill in this form.
dowiedzieć się, odnaleźć
W końcu odnalazłem swój portfel!
Lernen beginnen
find out
Finally I have found my wallet!
wysiąść
Powinieneś wysiąść na trzecim przystanku autobusowym.
Lernen beginnen
get off
You should get off at the third bus stop.
wsiąść
Wsiadaj nie mamy czasu!
Lernen beginnen
get on/get in
Get in we don't have time!
poddać się
Nie poddawaj się.
Lernen beginnen
give up
Don't give up.
kontynuować
Proszę kontynuuj.
Lernen beginnen
go on
Please go on.
dorastać
Ja dorastałem w Radomiu.
Lernen beginnen
grow up
I grew up in Radom.
zaczekać, przerwać na chwilę
Zaczekaj chwilę.
Lernen beginnen
hold on
Hold on a moment.
trzymać się z daleka
Trzymaj tego psa z daleka ode mnie.
Lernen beginnen
keep away
Keep this dog away from me.
odwrócić się, spoglądać wstecz, wracać myślami do czegoś
Zapomnij o nim i nigdy nie wracaj do niego myślami.
Lernen beginnen
look back
Forget about him and never look back.
uważać
Powinieneś uważać, gdzie parkujesz samochód.
Lernen beginnen
look out
You should look out where you park your car.
opiekować się
OK, ja zaopiekuję się Sue.
Lernen beginnen
look after
OK, I will look after Sue,
wprowadzić się
Wprowadziliśmy się dwa lata temu.
Lernen beginnen
move in
We moved in two years ago.
wyprowadzić się
Ona wyprowadziła się trzy miesiące temu.
Lernen beginnen
move out
She moved out three months ago.
umrzeć
Mój wujek zmarł wczoraj.
Lernen beginnen
pass away
My uncle passed away yesterday.
odebrać
Odbiorę Cię z lotniska.
Lernen beginnen
pick up
I will pick you up from the airport.
zjechać na pobocze, zatrzymać samochód
Proszę zatrzymać się i zjechać na pobocze.
Lernen beginnen
pull over
Please stop and pull over.
ubrać, założyć
Powinnaś założyć tę sukienkę, którą kupiłem ci ostatniego poniedziałku.
Lernen beginnen
put on
You should put on this beautiful dress I bought you last Monday.
uciekać
Zauważyłem wilka, więc uciekłem najszybciej jak potrafiłem.
Lernen beginnen
run away
I saw a wolf, so I ran away as fast as I could.
skończyć się, wyczerpywać
Kończy się nam paliwo.
Lernen beginnen
run out
We are running out of fuel.
zwolnić, spowolnić, przyhamować
Jedziesz za szybko, proszę zwolnij.
Lernen beginnen
slow down
You are driving too fast, please slow down.
wyłączyć coś
OK, wyłączę telewizor.
Lernen beginnen
shut down
OK, I will shut down the TV.
włączyć
Włącz radio i posłuchaj wiadomości.
Lernen beginnen
switch on
Switch on the radio and listen to the news.
wyłączyć
Proszę wyłącz światło.
Lernen beginnen
switch off
Please switch off the light.
wyrzucić
Tomek proszę wyrzuć śmieci.
Lernen beginnen
throw away / throw out
Tom please throw away the garbage.
wyłączyć
Proszę, wyłącz muzykę. Jest zbyt głośno.
Lernen beginnen
turn off
Please turn off the music. It's too loud.
włączyć
Włączę komputer i sprawdzę internet.
Lernen beginnen
turn on
I will turn on my computer and check the internet.
budzić (się)
Wstałem wczoraj o szóstej rano.
Lernen beginnen
budzić (się) Englisch
wake up
I woke up yesterday at six o'clock am.
uważać
Uważaj, tutaj są lawiny!
Lernen beginnen
watch out
Watch out, there are avalanches here!

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.