Pieniądze i operacje finansowe po angielsku

 0    83 Datenblatt    esterapankowska
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
sell
Lernen beginnen
sprzedać
lend
I will not lend you my toothbrush.
Lernen beginnen
pożyczać komuś
Nie pożyczę Ci mojej szczoteczki do zębów.
borrow
Can I borrow your book?
Lernen beginnen
pożyczat od kogoś
Mogę pożyczyć twoją książkę?
withdraw
I'd like to withdraw my support for the CEO.
Lernen beginnen
wycofać
Chcę wycofać moje poparcie dla prezesa.
trade
Lernen beginnen
handel
trader
Lernen beginnen
handlarz / handlarka
earn
Lernen beginnen
zarabiać
raise
Lernen beginnen
podnieść
liability
Lernen beginnen
odpowiedzialność
liabili
Lernen beginnen
pasywa
assets
Lernen beginnen
aktywa
asset
Lernen beginnen
kapitał
profit
Lernen beginnen
zarobek
fine
to impose a fine on sb
Lernen beginnen
mandat / kara
narzucić komuś grzywnę
income
Our expenses exceed income.
Lernen beginnen
wpływy, przychód
Nasze wydatki przekraczają przychód.
expenses
We've had some unexpected expenses this month.
Lernen beginnen
wydatki
W tym miesiącu mieliśmy trochę nieprzewidzianych wydatków
tip
Lernen beginnen
napiwek
token
Lernen beginnen
żeton
salary
Your salary will be paid at the end of the month.
Lernen beginnen
pensja
Twoje wynagrodzenie zostanie wypłacone na koniec miesiąca.
pens
Lernen beginnen
długopisy
web
Lernen beginnen
sieć
grant
Lernen beginnen
stypendium, świadczenia
exchange
Lernen beginnen
wymiana
inflation
Lernen beginnen
inflacja
share
Lernen beginnen
akcja
fare
Lernen beginnen
opłata za przejazd
cost
How much does the beer cost?
Lernen beginnen
kosztować
Ile kosztuje piwo?
subsidy
Lernen beginnen
zasiłek
loan
Lernen beginnen
pożyczka
coin
Lernen beginnen
moneta
salary
Your salary will be paid at the end of the month.
Lernen beginnen
pensja
Twoje wynagrodzenie zostanie wypłacone na koniec miesiąca.
currency
Lernen beginnen
waluta
cheque
Lernen beginnen
czek
revenue
You must declare your revenue on your income tax form.
Lernen beginnen
przychód
Musisz zadeklarować swój dochód na formularzu podatku dochodowego.
bet
Lernen beginnen
zakład
goods
Lernen beginnen
towar
bill
Lernen beginnen
paragon, rachunek
win
Lernen beginnen
wygrać
buy
I would like to buy a bottle of water.
Lernen beginnen
kupować
Chciałbym kupić butelkę wody.
tax
Lernen beginnen
opodatkowanie
heap money
Lernen beginnen
kupa, sterta pieniędzy
purcha
Lernen beginnen
nabywcza
purchase
Lernen beginnen
zakup
purchase now
Lernen beginnen
zakup teraz
purchasing
Lernen beginnen
Zakupów
independence
Lernen beginnen
niepodległość
independent
We are looking for independent and reliable people for this position.
Lernen beginnen
niezależny
Szukamy niezależnych i odpowiedzialnych ludzi na to stanowisko.
independent school
Lernen beginnen
niezależna szkoła
independent worker
Lernen beginnen
pracownik niezależny
independent workers
Lernen beginnen
niezależni pracownicy
safety
On Monday there is a workshop on safety rules.
Lernen beginnen
bezpieczeństwo
W poniedziałek są warsztaty poświęcone bezpieczeństwu w pracy.
safety instructions
Lernen beginnen
instrukcje bezpieczeństwa
safety pin
Lernen beginnen
agrafka
safety first
Lernen beginnen
bezpieczeństwo przede wszystkim
thief
Lernen beginnen
złodziej
thief - someone who steals
Lernen beginnen
Złodziej - ktoś, kto kradnie
solutions
Lernen beginnen
Rozwiązania
solution to the problem
Lernen beginnen
Rozwiązaniem problemu
chose
Lernen beginnen
Wybrano
chose to money
Lernen beginnen
wybrał pieniądze
regret
Lernen beginnen
żałować
regrets
Lernen beginnen
żałuje
regret the delay
Lernen beginnen
żałuję opóźnienie
bargain
A lot of people look for bargains in the shops.
Lernen beginnen
okazja
Wiele osób szuka okazji w sklepach.
bargain price
Lernen beginnen
cena okazyjna
change
Here's your change, sir.
Lernen beginnen
reszta
Oto pana reszta.
change money
Lernen beginnen
wymienić pieniądze
handling
Lernen beginnen
obsługa, przeładunek
shorter handling times
Lernen beginnen
krótszy czas obsługi, przeładunku
cash handling
Lernen beginnen
obsługi gotówki
fees
Lernen beginnen
Opłaty
handling fees
Lernen beginnen
opłaty manipulacyjne
How much I have to pay handling fees?
Lernen beginnen
Ile muszę zapłacić opłat manipulacyjnych?
agreement
Lernen beginnen
umowa
agreement /international/
Lernen beginnen
Umowa / międzynarodowa /
agreement, accord
Lernen beginnen
umowa, porozumienie
prenuptial
Lernen beginnen
przedślubne
prenuptial agreement
Lernen beginnen
umowy przedślubne
prenuptial agreement
Lernen beginnen
intercyza
opportunity
Summer internship is a great opportunity.
Lernen beginnen
okazja / możliwość
Letni staż jest świetna okazją.
opportunities for promotion
Lernen beginnen
szanse na awans
Great opportunity
Lernen beginnen
Wspaniała okazja
Summer intership is a great opportunity.
Lernen beginnen
Letni staż to to świetna okazja.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.