Planowanie wyjazdu służbowego

 0    86 Datenblatt    esterapankowska
mp3 downloaden Drucken spielen überprüfen
 
Frage Antworten
dealing with information
Lernen beginnen
zajmowanie się informacjami
You mean, with Lindstrom?
Lernen beginnen
To znaczy z Lindstromem?
You mean, you are going to Sweden?
Lernen beginnen
Masz na myśli, że wybierasz się do Szwecji?
I mean, you are going to Sweden.
Lernen beginnen
Mam na myśli, Ty wybierasz się do Szwecji.
Yes, that's exactly what I mean.
Lernen beginnen
Tak, właśnie o tym myślę.
Yes, that's correct.
Lernen beginnen
Tak, to jest poprawne.
That's right.
Lernen beginnen
To prawda.
No. Actually, I'm going to.
Lernen beginnen
Nie. Właściwie ja zamierzam.
No. That's incorrect. In fact we still trying to work with our old one.
Lernen beginnen
Nie. To nieprawda. W rzeczywistości nadal staramy się pracować ze starym.
stressing words, emphasizing and correcting
Lernen beginnen
akcentując słowa, podkreślając i korygując
deadline
The deadline was set for the end of the month.
Lernen beginnen
ostateczny termin
Termin został ustalony na koniec miesiąca.
Is this a problem?
Lernen beginnen
Czy jest to problem?
No, no, I can handle it.
Lernen beginnen
Nie, nie, poradzę sobie z tym.
Try not to worry to much.
Lernen beginnen
Staraj się nie martwić za dużo.
This is all just a misunderstanding.
Lernen beginnen
To tylko nieporozumienie.
It's going to be all right.
Lernen beginnen
Wszystko będzie dobrze.
reassuring
Lernen beginnen
uspokajający
Are you sure, you can handle this?
Lernen beginnen
Czy na pewno, możesz sobie z tym poradzić?
Are you ok with this?
Lernen beginnen
Czy jesteście w porządku z tym?
Don't worry. I can handle it.
Lernen beginnen
Nie martw się. Poradzę sobie z tym.
five-star resort
Lernen beginnen
pięciogwiazdkowy ośrodek
deluxe suite
Lernen beginnen
luksusowy apartament
panoramic view
Lernen beginnen
panoramiczny widok
airport transportation
Lernen beginnen
transport na lotnisko
golf cource
Lernen beginnen
pole golfowe
What amenities your hotel provides?
Lernen beginnen
Jakie udogodnienia twój hotel oferuje?
Correct?
Lernen beginnen
Poprawny?
You do?
Lernen beginnen
Ty robisz? Masz?
My passport number?
Lernen beginnen
Mój numer paszportu?
undergoing some construction
Lernen beginnen
w trakcie budowy
You allow for late check-out, right?
Lernen beginnen
Pozwolisz na późniejsze wymeldowanie, prawda?
amenities
They lack even the most basic amenities.
Lernen beginnen
udogodnienia
Brakuje nawet najbardziej podstawowych udogodnień.
Responding in the affirmative
Lernen beginnen
Odpowiadając na to twierdząco
internet access
Employees will have limited access to the Internet.
Lernen beginnen
Dostęp do Internetu
Pracownicy będą mieli ograniczony dostęp do Internetu.
Do you provide airport transportation?
Lernen beginnen
Czy zapewnia się transport z lotniska?
Expresing urgency and importance.
Lernen beginnen
Wyrażanie pilności i ważności.
It's absolutely critical that we meet.
Lernen beginnen
To absolutnie krytyczne, że się spotykamy.
It's vital that we sit down together.
Lernen beginnen
To ważne, abyśmy usiedli razem.
It's essential we get an understanding.
Lernen beginnen
To jest istotne żebyśmy się zrozumieli.
We need to meet as soon as possible.
Lernen beginnen
Musimy spotkać się tak szybko jak to jest mozliwe.
It's crucial that we find a solution.
Lernen beginnen
Kluczowe jest, abyśmy znaleźli rozwiązanie.
It's urgent the company find a buyer.
Lernen beginnen
To pilna by firma znalazła nabywcę.
It's essential that he attend the meeting.
Lernen beginnen
Ważne jest, aby on uczestniczył w spotkaniu.
It's vital no one discuss this information.
Lernen beginnen
Ważne jest, aby nikt nie dyskutował o tych informacjach.
It's critical that we meet the deadline.
Lernen beginnen
Bardzo ważne jest, abyśmy dotrzymali tego terminu.
It's imperative all staff understand this situation.
Lernen beginnen
To konieczne, aby wszyscy pracownicy zrozumieli tę sytuację.
It's vital she raport to us immediately.
Lernen beginnen
Ważne jest, aby nas natychmiast doniosła.
It's absolutely crucial we find a solution.
Lernen beginnen
To absolutnie kluczowe znaczenie, gdy znajdziemy rozwiązanie.
It's absolutely vital that she agree.
Lernen beginnen
To absolutnie konieczne, aby się zgodziła.
absolutely essential
Lernen beginnen
absolutnie niezbędna
advantage of this oportunity
Lernen beginnen
skorzystać z tej szansy
When are you free today?
Lernen beginnen
Kiedy dzisiaj jesteś wolny?
Let me just check my calendar.
Lernen beginnen
Pozwól mi sprawdzić mój kalendarz.
I'm booked all day.
Lernen beginnen
Jestem zarezerwowany przez cały dzień.
Today just doesn't work.
Lernen beginnen
Dziś po prostu nie działa.
What day would suit you?
Lernen beginnen
Co dzień będzie Ci odpowiadać?
Can you do 8 o'clock?
Lernen beginnen
Czy możesz zrobić 8 rano?
I'll be there at 8.
Lernen beginnen
Będę tam o 8.
I look forward to seing you tomorrow.
Lernen beginnen
Z niecierpliwością czekam na ciebie jutro.
just walked out the door
Lernen beginnen
po prostu wyszedł za drzwi
running behind schedule
Lernen beginnen
bieganie z opóźnieniem
moving
We are moving forward.
Lernen beginnen
naprzód
Posuwamy się do przodu.
wrap this project up
Lernen beginnen
owijając ten projekt
fast-tracking your project
Lernen beginnen
osiągniecie tak szybko jak to możliwe twojego projektu
work seven days a week
Lernen beginnen
cały czas
miss a deadline
Our lawyer has missed a deadline again and failed to send in the agreement.
Lernen beginnen
nie dotrzymać terminu
Nasz prawnik znowu nie dotrzymał terminu i nie przesłał umowy.
back on track
Lernen beginnen
z powrotem w harmonogramie
you keep me informed
Lernen beginnen
informujesz nas o tym co się dzieje
working round the clock
Lernen beginnen
praca non stop
walk out the door
Lernen beginnen
opuścić
run behind schedule
Lernen beginnen
wolniej niż planowano
move forward
Lernen beginnen
kontynuować
wrap up
Lernen beginnen
wrap up Englisch
zakończenie
Can you fast-track my application?
Lernen beginnen
Czy możesz szybko śledzić moją aplikację?
Frank will continue to work until he retires.
Lernen beginnen
Frank będzie pracował, dopóki nie wyjdzie na emeryturę.
Oscar will retires as soon as he wins lottery.
Lernen beginnen
Oscar wycofa, gdy tylko wygra loterię.
time connectors
Lernen beginnen
łączniki czasowe
By the time
Lernen beginnen
Do czasu
lost the deal
Lernen beginnen
stracił kontrakt
I have some positive news, but also some bad news.
Lernen beginnen
Mam pozytywne wiadomości, ale także złe wieści.
I wish that I had better news for you.
Lernen beginnen
Żałuję, że nie mam dla ciebie lepszych wiadomości.
summary
Lernen beginnen
streszczenie
I'm sorry to tell you this, but
Lernen beginnen
Przykro mi to powiedzieć, ale
Unfortunately, there is a big problem.
Lernen beginnen
Niestety, jest duży problem.
I wish I had better news for you, but we have to cut staff.
Lernen beginnen
Chciałbym mieć lepsze wiadomości dla ciebie, ale musimy zredukować personel.
I'm sorry to tell you this but we didn't get the contract.
Lernen beginnen
Przykro me to powiedzieć, ale nie otrzymaliśmy kontraktu.

Sie müssen eingeloggt sein, um einen Kommentar zu schreiben.